Особливості викладання суспільних дисциплін в медичних закладах як вимога часу

Автор(и)

  • Natalya Skrytska Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2020.190

Ключові слова:

суспільні дисципліни, студенти-медики, заклади медичної освіти, викладач, фахова компетентність

Анотація

XXI століття – це перш за все ера нових технологій, інформатиза-ції, глобалізації, віртуалізації та мультикультуралізації. Сучасне молоде покоління, яке виростає в цьому середовищі, повинно відчувати себе в ньому впевнено та комфортно. Головною метою вивчення суспільних курсів в навчальних закладах як для іноземних студентів, так і для українських, є вироблення нових нетрадиційних підходів мислення в різних сферах діяльності. Відійти від традиційних парадигм мислення та міркува-ти по-новому є викликом сьогодення. Актуальністю досліджуваної проблематики є переорієнтація медичного напрямку освіти в інноваційно-гуманістичну площину та, відповідно, пошук нових моделей науково-педагогічного забезпечення викладання суспільних дисциплін у медичних закладах. Даною проблематикою займаються як українські, так і зарубіжні вчені – В. Бачинін, Г. Васянович, В. Кремень, В. Лутай та багато інших. Однак вимоги часу призводять до все нових та нових викликів та перспектив. Тому попередні дослідження та пропозиції науковців є лише основою для майбутніх практичних напрацювань. Метою статті є визначення необхідності викладання суспільних дисциплін в закладах медичної освіти як для українських, так і для іноземних студентів-медиків, що сприятиме розвитку нових науково-педагогічних підходів у відповідності з вимогами часу. Об’єктом дослідження є особ-ливості викладання суспільних дисциплін у закладах медичної освіти з урахуванням сучасних викликів та проблем. Методи дослідження: аналітичний, описовий, дидактичний, методи аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у подальших розвідках необхідності та специфіки викладання суспільних дисциплін в медичних закладах, а також у дослідженні нових тенденцій та викликів в організації системи медичної освіти. Висновки: результатом дослідження є вивчення сучасних вимог щодо необхідності гуманітаризації медичної освіти на прикладі необхідності вивчення суспільних дисциплін, а також вдосконалення педагогічної методики викладання задля досягнення максимального результату.

Посилання

Kolomiets’ O. “Cultural Component in the Education of Specialists of New Quality. Social and Humanitarian Sciences and Contemporary Challenges: Proceedings of the III Ukrainian Scientific Conference Social and Humanitarian Sciences and Contemporary Challenges, 2018, P. 118–122 [in English].

Savchyn L. “Professional Formation of Personality: Problems and Perspectives”, Materials of the II International Scientific-Practica, Conf. Khmelnitskyi, Vyd. “TUP”, 2003, P. 111–120 [in English].

Semenets` V. “The Role of Social and Humanitarian Disciplines in the Higher Medical Institutions”, Social and Humanitarian Sciences and Contemporary Challenges: Proceedings of the III Ukrainian Scientific Conference “Social and Humanitarian Sciences and Contemporary Challenges”, 2018, P. 122‑123 [in English].

Yatsyshyna O., Melnychuk I. “Humanitarian Education of Future Doctors: Philosophical Aspect”, Scientific Journal of Uzhgorod National University, Series: Pedagogy, Social work, 2016, N 1, P. 342–344 [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

Методика викладання у системі медичної освіти