Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: сучасність та перспективи розвитку (2013-2020 рр.)

Автор(и)

  • Antoniy Moysey Буковинський державний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2020.174

Ключові слова:

Буковинський державний медичний університет, кафедра суспільних наук та українознавства, періодизація, українознавство, антропоцентризм, гуманітарний розвиток

Анотація

У статті розглянуті сучасний стан і перспективи розвитку кафедри суспільних дисциплін та українознавства Буковинського державного
медичного університету. Метою даного дослідження є аргументація періодизації історії кафедри, опис основних характеристик розвитку, перспективних напрямків подальшої роботи. Актуальність диктується необхідністю визначення ролі кафедри суспільних наук та українознавства для гуманітарної сфери вузів України. Методика роботи заснована на аналізі історіографічних видань, архівних матеріалів, дослідженні сучасного стану гуманітарних дисциплін. Висновки. Аналіз логіки історичного розвитку кафедри підтверджує запропоновану у вступі періодизацію роботи цієї структурної одиниці БДМУ гуманітарного профілю: а) 1944-1991, б) 1991-2013, в) 2013 - сьогоднішній день. Підкреслені партійна ідеологізація першого періоду і перебудова структури і системи викладання на кафедрі в другому періоді. Сутність третього періоду ґрунтується на всебічному філософсько - методологічному, культурологічному, соціально-економічному, духовно правовому, валеологічному і філологічному дослідженнях ролі українознавства як цілісної системи знань у формуванні світогляду майбутніх фахівців-патріотів України. Антропоцентризм стає одним з головних напрямків майбутньої роботи, як і основні проблеми гуманітарного розвитку українського суспільства: історико-культурні, мовно-літературні та філософські. В цих напрямках і складається перспектива розвитку кафедри

Посилання

Aktualni pytannia suspilno-humanitarnykh dystsyplin ta istorii medytsyny: kolektyvna monohrafiia [Topical Issues in Social Sciences and the History of Medicine: A Collective Monograph], Chernivtsi: BDMU, 2018 [in Ukrainian].

Boichuk T.M., Moysey A.A. “Istoriia ta perspektyvy rozvytku kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMU” [Seventy years of Bukovinian State Medical University. History and Prospects of Development of Social Sciences and Ukrainian Studies Department], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2014, N 1 (1), P. 7–14 [in Ukrainian].

Boychuk T. M., Moysey A.A. Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1974 rr.) [The first 30 years of the Chernivtsi State Medical Institute], Chernivtsi: BDMU, 2019, 530 p. [in Ukrainian].

Moysey A. A., ed. Ukrainoznavstvo v systemi vyshchoi medychnoi osvity: kolektyvna monohrafiia. Kafedra suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Ukrainian Studies in the Higher Medical Education System: A Collective Monograph Department of Social Sciences and Ukrainian Studies, Bukovyna State Medical University, For Sciences], Chernivtsi: BDMU, 2015, 224 p. [in Ukrainian].

Moysey A. A. “Kafedra suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMU: istoriia, perspektyvy rozvytku” [BSMU Department of Social Sciences and Ukrainian Studies: History, Prospects for Development], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny: kolektyvna monohrafiia [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine: collective monograph], Chernivtsi: BDMU, 2018, P. 8–40 [in Ukrainian].

Naukovyi arkhiv Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [Scientific Archive of Bukovyna State medical University] О. 1, Case. 1 [in Ukrainian].

Pishak V. P., ed. Storinky istorii. Biohrafichnyi dovidnyk zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovynskoi derzhavnoi medychnoi akademii (1944–1998 rr.) [History pages. Biographical Directory of the Heads of Departments and Professors of the Bukovyna State Medical Academy (1944–1998)], Chernivtsi, 1999, P. 23 [in Ukrainian].

Pishak V. P., Akhtemiichuk Yu.T., Ivashchuk O.I. Profesory Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu (1944–2009) [Professors of Bukovyna State Medical University (1944–2009], Chernivtsi, 2009, P. 94, 124 [in Ukrainian].

Sydorenko M. M., Troianskyi V. A., Shutak L. B. “Istoriia stanovlennia ta rozvytku kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva BDMA” [History of formation and development of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of BSMA], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovyna Medical Bulletin], Chernivtsi: BDMA, 2004, N 1, P. 196–203 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-24