DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2019.117

Людиновимірність як ключовий складик сучасної світоглядної парадигми

Ihor Skakun

Анотація


Стаття присвячена філософським питанням, які розглядалися в ході історичного розвитку і систематизовані в сучасних наукових дослідженнях. Метою статті є формування антропологічного аспекту в сучасній науковій парадигмі. Варто відзначити, що постнекласичної науки зосереджена на елементах людського виміру в складній взаємодії. Еволюція ідеологічного антропоцентризму до філософської концепції була досить тривіальним і неоднозначним процесом. Актуальність дослідження полягає в тому, що Посткласичні філософи дали всебічну інтерпретацію принципів, орієнтованих на людину, які мали перспективи для утвердження в філософської картині світу. У свою чергу, ця година існує гостра необхідність структурувати ці пріоритети в комплексну концептуальну парадигму. Метод дослідження був побудований на загальному науково-філософському методичному арсеналі. Дано науково-філософські напрямки і концепції сучасної наукової картини світу. Серед них варто відзначити синергетику як
комплекс методологічних посібників, які формують аспект людського виміру. У той же час антропний
принцип визначає привілейований статус людини.


Ключові слова


українська філософія; антропологія; філософсько-антропологічний дискурс; людина; менталітет; гуманітарне знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahatstsi E. “Cholovik yak sub'yekt filosofiyi” [Cholovik yak sub'yekt filosofiyi], Pytannya filosofiiyi [The question of philosophy], 1989, N 2, P. 24−35 [in Russian].

Nikitin E. “Pro tendentsiyi rozvytku filosofiyi” [About tendencies of development of philosophy],

Pytannya filosofiyi [The question of philosophy], 2001, N 10, P. 88−98 [in Russian].

Kahan M. Chelovek kak problema sovremennoy fylosofyy [The human as a problem of modern

philosophy], Web-Kafedra filosofskoy antropologii, URL: http://anthropology.ru/ru/texts/kaganman.html

[in Russian].

Putylyn A. Nanotekhnolohyy y sotsium [Nanotechnology and society], Web-Kafedra filosofskoy

antropologii, URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000992/st000.shtml [in Russian].

Boreyko V. Proryv v ékolohycheskuyu étyku [Breakthrough in environmental ethics], Web-Kafedra

filosofskoy antropologii, URL: http://www.ecolife.org.ua/education/apress/etica/index.php [in Russian].

Anopryenko A. “Pryntsyp aktyvnoho antropotsentryzma” [The principle of active anthropocentrism], Deti Vselennoy [The children of the Universe], Noyabrʹ 1998, N 21(165), P. 4 [in Russian].

SydorenkoVM. Synerhetyka i metodolohiya transdystsyplinarnykh naukovykh doslidzhenʹ [Synergetics and methodology of transdisciplinary scientific studies], Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: sb. filosofiya [Scientific Herald of Chernivtsi University], Vyp. 462‐463, Chernivtsi Chernivetsʹkyy natsionalʹnyy universytet, 2009, P. 122 [in Ukrainian].

Troyansʹkyj V. Metodolohichni zasady kompleksnoho vyvchennya lyudyny [Methodological principles of

complex study of a person], Filosofsʹki problemy vyvchennya lyudyny, Chernivtsi, 2005, P. 44−45 [in

Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Ahatstsi E. Cholovik yak sub'yekt filosofiyi [Cholovik yak sub'yekt filosofiyi], Pytannya filosofiiyi [The question of philosophy], 1989, N. 2, P. 24−35 [in Russian].

2 Nikitin E. Pro tendentsiyi rozvytku filosofiyi [About tendencies of development of philosophy], Pytannya filosofiyi [The question of philosophy], 2001, N. 10, P. 88−98 [in Russian]. 

3 Kahan M. Chelovek kak problema sovremennoy fylosofyy [The human as a problem of modern philosophy], Web-Kafedra filosofskoy
antropologii, URL: http://anthropology.ru/ru/texts/kaganman.htm l [in Russian].

4 Putylyn A. Nanotekhnolohyy y sotsium [Nanotechnology and society], Web-Kafedra filosofskoy antropologii, URL: http://
filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000992/st000.shtml [in Russian].

5 Boreyko V. Proryv v ékolohycheskuyu étyku [Breakthrough in environmental ethics], Web-Kafedra filosofskoy antropologii, URL:
http://www.ecolife.org.ua/education/apress/etica/index.php [in Russian]. 

6 Anopryenko A. Pryntsyp aktyvnoho antropotsentryzma [The principle of active anthropocentrism], Deti Vselennoy [The children of the
Universe], Noyabrʹ 1998, N. 21(165), P. 4. [in Russian].

7 SydorenkoVM. Synerhetyka i metodolohiya transdystsyplinarnykh naukovykh doslidzhenʹ [Synergetics and methodology of transdisc-
iplinary scientific studies], Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: sb. filosofiya [Scientific Herald of Chernivtsi University], Vyp.462‐463, Chernivtsi Chernivetsʹkyy natsionalʹnyy universytet, 2009, P. 122 [in Ukrainian].

8 Troyansʹkyj V. Metodolohichni zasady kompleksnoho vyvchennya lyudyny [Methodological principles of complex study of a person], Filosofsʹki problemy vyvchennya lyudyny, Chernivtsi, 2005, P. 44−45 [in Ukrainian].

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).