DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2019.116

Дослідження філософських проблем гуманітаристики на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (2001-2017 рр.)

Mykola Sydorenko, Ihor Skakun

Анотація


Стаття присвячена проблемам гуманітаристики в науковій роботі кафедри, що є невід'ємною частиною педагогічної роботи у ВНЗ. Актуальність теми - важливість наукового елемента в роботі викладача і актуалізація гносеологічного потенціалу його діяльності. Мета дослідження. Науковий пошук викладачів філософії визначає аксіологічні пріоритети і призводить до формування власних фундаментальних ідеологічних поглядів. Крім того, наукова діяльність може надавати роботу в провідних професійних вітчизняних виданнях. монографії та колективні наукові розробки сприяють формуванню загальних уявлень про пріоритети розвитку філософії в медичній школі.
На кафедрі суспільних наук та українознавства початок XXI століття стало періодом інтенсифікації наукових досліджень. Колективні монографії, наукові статті, участь в науково-практичних форумах і конференціях - все це дозволило сформувати орієнтовані на людину компоненти філософського знання в медицині. Методи дослідження були побудовані на загальному науково-філософському методичному арсеналі. Важливим методологічним підходом у висвітленні цієї теми є герменевтика. Наукова новизна в тому, що формування аксіологічних, логічних, епістемологічних і етичних елементів в медичній практиці є ключовою темою, яку дослідники викладають в наукових працях. Висновки. Таким чином, наукова робота не була ізольована від загального навчального процесу, а гармонійно доповнювала його навчально-методичні елементи.


Ключові слова


філософія; кафедра суспільних наук та українознавства; наукова робота; монографії; наукові статті; студенти; професорсько-викладацький склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojchuk T., Mojsej A. “ Istoriia ta perspektyvy rozvytku kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva”

[History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Aktualni pytannia

suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current issues of social sciences and history of medicine], N 1,

Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14. [in Ukrainian].

Boichuk T. M., ed. Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet. Istoriia i sohodennia (do 70-richchya)

[Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th Anniversary)], Chernivtsi, BDMU,

, 272 p. [in Ukrainian].

Sydorenkо М., ed. Filosofski problemy liudynoznavstva [Filosophy problem of human studies], Chernivtsi,

, 207 p. [in Ukrainian].

Manchul B. Intehratyvni tendentsiyi v nautsi: potentsial I formy aktualizatsiyi [Integrative trends in

science: potential and form of actualization], Extended abstract of candidate’s thesis: 09.00.09, Chernivtsi

National Yuriy Fedkovych University, Chernivtsi, 2010, 20 p. [in Ukrainian].

Skakun I. Antropotsentryzm I dynamika paradyhm lyudynomirnosti naukovoho znannya

[Anthropocentrism and dynamics of the paradigms of humanity of scientific knowledge], Extended abstract

of candidate’s thesis: 09.00.09 Chernivtsi National Yuriy Fedkovych University, Chernivtsi, 2013, 20 p. [in

Ukrainian].

Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Filosophy problems of human studies], za red. M. Sydorenka,

Chernivtsi, 2005, 207 p. [in Ukrainian].

Sydorenko M. Problema sutnostil yudyny u klasychniy ta suchasniy filosofiyi [The problem of the essence

of man in classical and modern philosophy], P. 7–29 [in Ukrainian].

Troyansʹkyj V. Metodolohichni zasady kompleksnoho vyvchennya lyudyny [Methodological principles of

complex study of a person], P. 30–53 [in Ukrainian].

Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Philosophical issues of human sciences], Chernivtsi, 2005, P. 54 [in

Ukrainian].

Marchuk M., Skakun I. Antropotsentryzm I dynamika naukovykh paradyhm [Anthropocentrism and the

dynamics of scientific paradigms], Chernivtsi, 2015, 207 p. [in Ukrainian].

Manchul B., ed. Syntez nauk yak umova stanovlennya systemy suchasnoho naukovoho znannya

[Synthesis of sciences as a condition for the formation of a modern scientific knowledge system], Naukovyj

visnyk Chernivetsʹkoho universytetu. Filosofiya, 2011, Vyp. 563–564, P. 35–39 [in Ukrainian].

Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Filosofsʹki ideyi H. S. Skovorody I dukhovni problem humanitarystyky v

Ukrayini [Philosophical Ideasof the G.S. Skovoroda and spiritual problems of humanitarian in Ukraine],

Naukovyj visnyk Chernivetsʹkoho universytetu zb. nauk. pr. Chernivtsi. CHNU, Filosofiya [The Phylosophy],

Vyp. 726/727, 2014, P. 154–158 [in Ukrainian].

Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Ukrayinoznavstvo v systemi vyshchoyi medychnoyi osvity: alʹternatyvy ta

poshuky [Ukrainian Studies in the System of Higher Medical Education: Alternatives and Findings], Naukovyj

visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats [Scientific herald of Chernivtsi University:

Collection of scientific works], Vyp. 541–542, Chernivtsi, CHNU, 2011, P. 130–133 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Bojchuk T., Mojsej A. “Istoriya ta perspektivirozvitkukafedrisuspil'nihnauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], T. Bojchuk, A. Mojsej, Aktual`ni pytannia suspilnych nauk ta istoriji medytsyny [Current issues of social
sciences and history of medicine], N. 1, Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14. [in Ukrainian].

2 Bukovins'kij derzhavnij medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70-richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th Anniversary)], redkol. Bojchuk T.M., Gerush I.V. ta in.; za red. T.M. Bojchuka, Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [in Ukrainian].

3 Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Filosophy problem of human studies], za red. M. Sydorenka, Chernivtsi, 2005, 207 p. [in Ukrainian].

4 Manchul B. Intehratyvni tendentsiyi v nautsi: potentsial I formy aktualizatsiyi [Integrative trends in science: potential and form of actualization],
Extended abstract of candidate’s thesis: 09.00.09, Chernivtsi National Yuriy Fedkovych University, Chernivtsi, 2010, 20 p. [in Ukrainian].

5 Skakun I. Antropotsentryzm I dynamika paradyhm lyudynomirnosti naukovoho znannya [Anthropocentrism and dynamics of the para-
digms of humanity of scientific knowledge], Extended abstract of candidate’s thesis: 09.00.09 Chernivtsi National Yuriy Fedkovych University, Chernivtsi, 2013, 20 p. [in Ukrainian]. 

6 Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Filosophy problems of human studies], za red. M. Sydorenka, Chernivtsi, 2005, 207 p. [in Ukrainian].

7 Sydorenko M. Problema sutnostil yudyny u klasychniy ta suchasniy filosofiyi [The problem of the essence of man in classical and modern philosophy], P. 7–29 [in Ukrainian].

8 Troyansʹkyj V. Metodolohichni zasady kompleksnoho vyvchennya lyudyny [Methodological principles of complex study of a person], P. 30–53 [in Ukrainian].

9 Filosofsʹki problem lyudynoznavstva [Philosophical issues of human sciences], Chernivtsi, 2005, P. 54 [in Ukrainian]. 

10 Marchuk M., Skakun I. Antropotsentryzm I dynamika naukovykh paradyhm [Anthropocentrism and the dynamics of scientific paradigms],
Chernivtsi, 2015, 207 p. [in Ukrainian].

11 Syntez nauk yak umova stanovlennya systemy suchasnoho naukovoho znannya [Synthesis of sciences as a condition for the formation of a mo-
dern scientific knowledge system], red. B. Manchul, Naukovyj visnyk Chernivetsʹkoho universytetu. Filosofiya, 2011, Vyp. 563–564, P. 35–39 [in Ukrainian].

12 Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Filosofsʹki ideyi H. S. Skovorody I dukhovni problem humanitarystyky v Ukrayini [Philosophical Ideasof the G.S. Skovoroda and spiritual problems of humanitarian in Ukraine], Naukovyj visnyk Chernivetsʹkoho universytetu zb. nauk. pr. Chernivtsi. CHNU, Filosofiya [The Phylosophy], Vyp. 726/727, 2014, P. 154–158 [in Ukrainian].

13 Sydorenko M., Troyansʹkyy V. Ukrayinoznavstvo v systemi vyshchoyi medychnoyi osvity: alʹternatyvy ta poshuky [Ukrainian Studies in the System of Higher Medical Education: Alternatives and Findings], Naukovyj visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats [Scientific herald of Chernivtsi University: Collection of scientific works], Vyp. 541–542, Chernivtsi, CHNU, 2011, P. 130–133 [in Ukrainian].

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).