DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2018.42

Роль нової німецької медицини у поліпшенні викладання та засвоєння фундаментальних теоретичних та клінічних дисциплін

Yurii Rohovyi, Ludmila Archipova, Vyacheslav Bilo’okiy, Oleg Gerush

Анотація


Мета дослідження. У статті зосереджено увагу на ролі Нової німецької медицини Райка Хамера в поліпшенні викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін. Специфікою теми є аналітичний підхід до застосування методу дослідження - описового: зіставлення - для аналізу, синтезу і узагальнення ролі п'яти законів Хамера в можливості істотного поліпшення засвоєння провідних теоретичних і клінічних дисциплін з домінуючим напругою таких сфер людської свідомості, як мислення, інтелект. Наукова новизна. Вперше забезпечено впровадження в практику оригінального, новаторського, альтернативного підходу, що показує, що для глибокого розуміння суті хвороби, для формування високопрофесійних компетенцій доцільно враховувати неординарні погляди Нової Німецької медицини Райка Хамера. Висновок. Впровадження в навчальний процес Нової Німецької медицина Райка Хамера дасть можливість досягти провідних інтересів фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін глибокого пізнання загальних законів розвитку хвороби, передхвороби, забезпечити їх провідну роль у формуванні у студентів основ клінічного мислення і підвищення якості навчального процесу.

Ключові слова


навчальний процес; Нова Німецька медицина; проблемне навчання; високопрофесійні компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Мruga М. R., Bulaks І. Y. "Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnix navchalnix zakladiv zа dopomogou standartizovanix pacientiv" [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medychna osvita [Medical education], 2000, N. 4, P. 14–19 [in Ukrainian].

Rohovyi Yu.Ye., Bоchаrоv А.V., Cоbilianska R.М. "Roli аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnix mеdichnich discipline" [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medychna osvita [Medical education], 2003, N. 1, P. 22–24 [in Ukrainian].

Hamer R. G. Chart of Germanic New Medicine, 2007, 150 p. [in English].

Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. "Rоli V-ho Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vikladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi disciplini" [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving teaching and learning leading theoretical discipline], Medychna osvita [Medical education], 2007, N. 4, P. 22−24 [in Ukrainian].

Kolomoiets M. Y., Pavliukovych N. D., Khodorovskyi V. M., Tkach Y. P. "Teorii i kontsepcii psichosomaticheskich zaboleanii" [Theories and conceptions of psychosomatic disorders], Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinsky Medical Bulletin], 2008, Vol. 12, N. 1, P. 141−144 [in Ukrainian].

Gozhenko A. I. Osnovy postroenia teorii bolezni [Fundamentals of the theory of disease], Odessa, Fenics, 2015, 84 p. [in Russian].

Rohovyi Yu. Ye., Slobodian K. V., Doroshko V. A., Vepriuk Yu. M. Pathophysiology for medical students, Chernivtsi, Bukrek, 2016, 338 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Мruga М. R., Bulaks І. Y. "Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnix navchalnix zakladiv zа dopomogou standartizovanix pacientiv" [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medical education, 2000, № 4, P. 14–19 [in Ukrainian].

2 Rohovyi Yu.Ye., Bоchаrоv А.V., Cоbilianska R.М. "Roli аltеrnаtivnich mеtоdіv nаvchаnia pri vikladanii tеоrеtichnich tа clinichnix mеdichnich discipline" [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medical education, 2003, № 1, P. 22–24 [in Ukrainian].

3 Hamer R. G. Chart of Germanic New Medicine [Chart of Germanic New Medicine], 2007, 150 p. [in English].

4 Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. "Rоli V-ho Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vikladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretichnoi disciplini" [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving teachi-ng and learning leading theoretical discipline], Medical education, 2007, № 4, P. 22−24 [in Ukrainian].

5 Kolomoiets M. Y., Pavliukovych N. D., Khodorovskyi V. M., Tkach Y. P. "Teorii i kontsepcii psichosomaticheskich zabole-vanii" [Theories and conceptions of psychosomatic disorders], Buk. Med. Herald, 2008, Vol. 12, № 1, P. 141−144 [in Ukrainian].

6 Gozhenko A. I. Osnovy postroenia teorii bolezni [Fundamentals of the theory of disease], Odessa, Fenics, 2015, 84 p. [in Russian].

7 Rohovyi Yu. Ye., Slobodian K. V., Doroshko V. A., Vepriuk Yu. M. Pathophysiology for medical students [Pathophysiology for medical students], Chernivtsi, Bukrek, 2016, 338 p. [in English].

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).