Організація амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення в Україні: історичний погляд

Автор(и)

  • Volodymyr Tarallo БДМУ,
  • Mariya Vatsyk БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2018.38

Ключові слова:

організація, амбулаторно-поліклінічна допомога, вдосконалення управління охороною здоров'я

Анотація

Шлях, пройдений вітчизняним охороною здоров'я на всіх етапах становлення первинної, амбулаторно-поліклінічної допомоги потребує детального розгляду, а також у розвитку починань, пошуків можливостей вирішення економічних проблем цієї служби на сьогоднішньому етапі становлення самостійної України. Мета роботи. Дати опис головних організаційно-оздоровчих заходів, реалізація кото-яких в охороні здоров'я України наступально сприяла поліпшенню якості доступності медичних послуг в первинній ланці галузі. Матеріали та методи. При обробці бібліографічних матеріалів з питань розвитку медицини в Україні в 1920-2018 рр. був використаний системно-історичний аналітичний метод. Результати. У ста-тє наведені основні організаційно-оздоровчі заходи, проведені за 100 років (1920 - 2018гг.) В Ук-раїні з метою формування якісної і доступної амбулаторно-поліклінічної допомоги для всіх статевовікових груп населення в міській та сільській місцевості з урахуванням структурних особливостей виробничої зайнятості осіб, які працюють в народному господарстві, і етапних критичних періодів у житті країни і її жителів. Висновки. Історія становлення амбулаторно-поліклінічної служби в охороні здоров'я України заклала загальні та цільові соціально-економічні, соціо-екологічні, організаційні напрямки розвитку долікарської, лікарської і превентивної медицини в Україні. Перебудова створеної служби на догоду штучних «світових зразків і стандартів» без урахування багаторічних національних, територіальних, етнічних і соціальних традицій не дає впевненості в майбутньому поліпшення соціальних умов, доступності та якості традиційних медичних послуг.

Посилання

Organizatsiya ambulatorno-poliklinicheskogo obsluzhivaniya naseleniya v SSSR [Organization of out-patient polyclinic services to the population in the USSR], Moskva, MZ SSSR, 1960, 55 p. [In Russian].

Batkis G. A., Lekarev L. G. Sotsial'naya gigiyena i organizatsiya zdravoohraneniya [Social hygiene and the organization of public health services], Moskva, 1969, P. 78‐80 [In Russian].

Vinogradov N. A. ed. Rukovodstvo po sotsial'noy gigiyene i organizatsii zdravookhraneniya [Guidance on social hygiene and public health], Moskva, Meditsina, 1974, Vol. 2, P. 81-120 [In Russian].

Lisitsin Y. P. Rukovodstvo po sotsial'noy gigiyene i organizatsii zdravookhraneniya [Guidance on social hygiene and public health], Moskva, Meditsina, 1987, 464 p. [In Russian].

Organizatsiya ambulatorno-poliklinicheskogo obsluzhivaniya naseleniya v SSSR-Moskva: MZ SSSR [Organization of out-patient polyclinic services to the population in the USSR-Moscow: Ministry of Health of the USSR], 1960, Р. 55 [In Russion].

Vinogradov N. A. ed. Rukovodstvo po sotsialnoy gigiene i organizatsii zdravoohraneniya [Guidance on social hygiene and health organization], Moskva, Meditsina, 1974, Vol. 2, Р. 81−120 [in Russian].

Batkis G.A., Lekarev L.G. Sotsialnaya gigiena i organizatsiya zdravoohraneniya [Social hygiene and health care organization], Moskva, Meditsina, 1969, Р. 78−80 [In Russian].

Tarallo V. L. Zdorov’ia naselennia: informatsiino-metodychne zabezpechennia prohnozovanoho upravlinnia [Population health: informational and methodological provision of predicted management], Chernivtsi, 1996, Р. 175 [in Ukrainian].

Pro skasuvannia okremykh form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii [About cancellation of separate forms of primary accounting documentation], Nakaz MOZ Ukrainy No 157 vid 26.01.2018 r, URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22