DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2018.24

Фундаменталізація наукового напрямку – цілеспрямованого органічного синтезу на кафедрі загальної хімії (період 1953-1976 рр.)

Raisa Stadniychuk, Mykhaylo Bratenko, Olesya Perepelytsya

Анотація


Мета дослідження. У статті на підставі архівних документів, публікацій в науковій літературі висвітлено період діяльності кафедри медичної і фармацевтичної хімії з 1953 по 1976 роки: кадровий склад, матеріально-технічна база, наукові напрямки і історично значимі результати наукових досліджень. Методологія. В ході дослідження використано метод ретроспекції і порівняльного аналізу. Наукова новизна. Вперше проаналізовано конкретний внесок співробітників кафедри в розвиток наукового напрямку в галузі органічної хімії - цілеспрямованого синтезу потенційно фармакологічних речовин, що допомогло зростанню авторитету Чернівецького медичного інституту в науковому світі. Висновки. У статті описаний етап фундаменталізації наукового напрямку кафедри, що стосується цілеспрямованого органічного синтезу біологічно активних речовин.

Ключові слова


Чернівецький державний медичний інститут; кафедра загальної хімії; А. І. Лопушанський; наукова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DACHO)[Chernivtsi State Archive], Fond N. R-938, Op. 5, Case N. 64, ark. 122-124 [In Ukrainian].

Arkhiv BDMU, Fond N. R-398, Op. 1, Case N. 63., ark.156-157 [In Ukrainian].

DACHO, Fond N. R-938, Op. 5, Case N. 28, 46 ark. [In Ukrainian].

Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Case N. 33, ark. 69-73 [In Ukrainian].

Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Spr. N. 33, ark. 56 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Народився 30 листопада 1909 року в м. Хотин Хотинського уїзду Бесарабської губернії (нині м. Хотин Чернівецької області) у багатодітній сім’ї робітника-муляра. Після закінчення ліцею м. Хотина працював учителем у початковій школі до вступу у 1930 р. в Ясський університет (Румунія). У літній період працював муляром, давав приватні уроки. З 1934 по 1935 рр. числився на дійсній службі в 53-му піхотному полку румунської армії. У 1936 р. закінчив із відзнакою хімічний факультет за спеціальністю хімік-викладач, у 1938 р. - хіміко-технологічний факультет за спеціальністю інженер-хімік. У студентські роки був членом анти-фашистської організації студентів, за що неодноразово був арештований. З 1941 по 1947 рр. працював інженером-хіміком на різних підприємствах Української і Казахської союзних республік. На Казахському нафтокомбінаті (м. Гур’єв) брав участь у розробці і впровадженні у виробництво методу деемульгації нафти. Нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Віт-чизняній війні 1941-1945 рр.». У 1947 р. прийнятий на посаду старшого лаборанта лабораторії фізичної та колоїдної хімії кафед-ри біологічної хімії Чернівецького медичного інституту. У вересні 1948 р. переведений на посаду виконуючого обов’язки асисте-нта кафедри, а в 1949 р. – призначений помічником декана. У 1953 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Окиснювально-відновні процеси в тканинах експериментальних ран і вплив на них сечовини». У цьому ж році призначений на посаду т.в.о. заві-дувача кафедрою загальної хімії, з 1955 р. – обраний за конкурсом на цю посаду, з 1956 р. – доцент кафедри загальної хімії. У 1976 р. захистив докторську дисертацію. За його керівництва підготовлено чотири кандидатські дисертації Ф. В. Лапшина, В. П. Денисенко, В. В. Удовицької, К. Г. Тащука.

2 Chernivtsi State Archive (DAChO), Fond N. R-938, Op. 5, Case N. 64, ark. 122-124 [In Ukrainian].

3 Arkhiv BDMU, Fond N. R-398, Op. 1, Case N. 63., ark.156-157 [In Ukrainian].

4 DAChO, Fond N. R-938, Op. 5, Case N. 28, 46 ark. [In Ukrainian].

5 Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Case N. 33, ark. 69-73 [In Ukrainian].

6 Доцент кафедри фармакології ЧМІ.

7 В. П. Денисенко - відомий науковець у галузі аналітичної, органічної та фармацевтичної хімії. Автор понад 100 наукових праць,
з яких 26 авторських свідоцтв. У 1974 р. перейшла на роботу в Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича на поса-
ду завідуючої кафедри аналітичної хімії, де пропрацювала до 1980 р. Померла через тяжку хворобу.

8 Доцент кафедри фармакології ЧМІ.

10 Arkhiv BDMU. Fond N. R-398. Op. 39, Spr. N. 33, ark. 56 [In Ukrainian].

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).