DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2018.23

Історія викладання філософії на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету на початку ХХІ століття (2001-2017 рр.)

Mykola Sydorenko, Ihor Skakun

Анотація


Мета дослідження. Сучасний світ диктує нові актуальні принципи розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти. Зараз чітко окреслені пріоритети автономності освітніх установ, основою яких є облік ідей і побажань професорсько-викладацького складу та студентства щодо оптимізації навчального процесу. Методологія дослідження. У цьому контексті виділимо доцільність викладання філософії як невід'ємного чинника гуманізації та гуманізації освіти і науки. Наукова новизна. Філософські дисципліни недавно викладаються для студентів медичних і фармацевтичних вузів на першому курсі навчання. Крім того, вивчення філософії передбачено на післядипломному рівні (зараз - це складання кандидатських іспитів з філософії). Висновки. Філософія є невід'ємною частиною навчального та наукового процесу в університеті.


Ключові слова


філософія; кафедра суспільних наук та українознавства; наукова робота; методичне забезпечення; студенти; викладацький склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojchuk T., Mojsej A. “Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Сurrent issues of social studiesand history of medicine", N. 1, Chernivtsi, BDMU, 2014, P. 7–14 [In Ukrainian].

Mojsej A. “Kafedra suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu: istoriya, perspektyvy rozvytky”[ Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian State Medical University: history, prospects of development], Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Сurrent issues of social studies and history of medicine", N. 3, Chernivtsi, BDMU, 2015, P. 64–70 [In Ukrainian].

Bojchuk T. M., Gerush I. V., ed. Bukovins'kij derzhavnij medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70 richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th Anniversary)], Chernivtsi, BDMU, 2014, 272 p. [In Ukrainian].

Derzhko I. Z., Petrushenko O. P., Timchenko T. V. ed. Filosofiya. Programa navchal'noyi distsiplini dlya studentiv vishogo farmatsevtichnogo navchal'nogo zakladu ta farmatsevtichnih fakul'tetiv vishih medichnih navchal'nih zakladiv III-IV rivniv akreditatsiyi [Philosophy. Program of academic discipline for students of the higher pharmaceutical educational establishment and pharmaceutical faculties of the higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels], Kiyv, 2011, 20 p. [In Ukrainian].

Zakon pro Vischu osvitu [Elektronnij resurs], URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [In Ukrainian].

Sidorenko M. Filosofs'ko-religijni problemi biologiyi [Philosophical and religious problems of biology], Chernivtsi, Ruta, 2001, 76 p. [In Ukrainian].

Sidorenko M. ed. Filosofs'ki problemi lyudinoznavstva [Philosophical problems of human studies], Chernivtsi, 2005, 207 p. [In Ukrainian].

Sydorenko Mykola Mykolaiovych – zaviduvach kafedry suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva (2001-2013 rr.)

Zakon pro Vischu osvitu [Elektronnij resurs], URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [In Ukrainian].

Derzhko I. Z., Petrushenko O. P., Timchenko T. V., ed. Filosofiya. Programa navchal'noyi distsiplini dlya studentiv vishogo farmatsevtichnogo navchal'nogo zakladu ta farmatsevtichnih fakul'tetiv ishih medichnih navchal'nih zakladiv III-IV rivniv akreditatsiyi [Philosophy. Program of academic discipline for students of the higher pharmaceutical educational establishment and pharmaceutical faculties of the higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels], Kyiv, 2011, 20 p. [In Ukrainian].

Troians’kyi V. ed. Filosofiya [Philosophy], Navchal'no-metodichnij posibnik, Chernivtsi, Chernivets'kij nats. un-t, 2010, 135 p. [In Ukrainian].

Mojsej A., Troyans'kij V., Manchul B. Filosofiya [Philosophy], Chernivtsi, 2015, 224 p. [In Ukrainian].

Mojsej A. ed. Ukrayinoznavstvo v systemi vyshchoyi medychnoyi osvity: kolektyvna monohrafiya [Ukrainian Studies in the System of Higher Medical Education: Collective Monograph], Kafedra suspil’nykh nauk ta ukrayinoznavstva Bukovyns’koho derzhavnoho medychnoho universytetu, Chernivtsi, BDMU, 2015, 224 p. [in Ukrainian].

Marchuk M., Skakun I. Antropotsentrizm i dinamika naukovogo piznannya [Anthropocentrism and the dynamics of scientific knowledge], Chernivtsi, Chernivets'kij nats. un-t, 2015, 207 p. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bojchuk T., Mojsej A. Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], T. Bojchuk, A. Mojsej, Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Сurrent issues of social studies and history of medicine", № 1, Chernivtsi: BDMU, 2014, P. 7–14 (in Ukrainian); Mojsej A. Kafedra suspilnykh nauk ta ukrainoznavstva Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu: istoriya, perspektyvy rozvytky. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal "Сurrent issues of social studies and history of medicine", № 3, Chernivtsi: BDMU, 2015, P. 64–70 (in Ukrainian).

2. Bukovins'kij derzhavnij medichnij universitet. Istoriya i s'ogodennya (do 70 richchya) [Bukovinian State Medical University. History and Present (to the 70th Anniversary)], redkol. Bojchuk T.M., Gerush I.V. ta in.; za red. T.M. Bojchuka, Chernivtsi: BDMU, 2014, 272 p. (in Ukrainian).

3. Filosofiya. Programa navchal'noyi distsiplini dlya studentiv vishogo farmatsevtichnogo navchal'nogo zakladu ta farmatsevtichnih fakul'tetiv vishih medichnih navchal'nih zakladiv III-IV rivniv akreditatsiyi [Philosophy. Program of academic discipline for students of the higher pharma-ceutical educational establishment and pharmaceutical faculties of the higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels], I.Z. Derzhko, O.P. Petrushenko, T.V. Timchenko. Kiyiv, 2011, 20 p. (in Ukrainian).

4. Zakon pro Vischu osvitu [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

5. M. Sidorenko. Filosofs'ko-religijni problemi biologiyi: Navchal'nij posibnik [Philosophical and religious problems of biology], Chernivtsi: Ruta, 2001, 76 p. (in Ukrainian).

6. Filosofs'ki problemi lyudinoznavstva [Philosophical problems of human studies], Za red. M. Sidorenka, Chernivtsi, 2005, 207 p. (in Ukrainian).

7. Сидоренко Микола Миколайович – завідувач кафедри суспільних наук та українознавства (2001-2013 рр.)

8. Zakon pro Vischu osvitu [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian).

9. Filosofiya. Programa navchal'noyi distsiplini dlya studentiv vishogo farmatsevtichnogo navchal'nogo zakladu ta farmatsevtichnih fakul'tetiv vishih medichnih navchal'nih zakladiv III-IV rivniv akreditatsiyi [Philosophy. Program of academic discipline for students of the higher pharma-ceutical educational establishment and pharmaceutical faculties of the higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels], I.Z. Derzhko, O.P. Petrushenko, T.V. Timchenko. Kiyiv, 2011, 20 p. (in Ukrainian).

10. Filosofiya [Philosophy], Navchal'no-metodichnij posibnik za red. V. Troyans'kogo, Chernivtsi: Chernivets'kij nats. un-t, 2010, 135 p. (in Ukrainian).

11. Мойсей Антоній Аркадійович – завідувач кафедри суспільних наук та українознавства з 2014 року

12. Filosofiya [Philosophy], A. Mojsej, V. Troyans'kij, B. Manchul, Chernivtsi, 2015, 224 p. (in Ukrainian).

13 Ukrayinoznavstvo v systemi vyshchoyi medychnoyi osvity: kolektyvna monohrafiya [Ukrainian Studies in the System of Higher Medi-cal Education: Collective Monograph], Kafedra suspilʹnykh nauk ta ukrayinoznavstva Bukovynsʹkoho derzhavnoho medychnoho univer-sytetu, Za nauk. red. A. A. Moyseya, Chernivtsi, BDMU, 2015, 224 p. [in Ukrainian].

14. Marchuk M., Skakun I. Antropotsentrizm i dinamika naukovogo piznannya. Monografiya [Anthropocentrism and the dynamics of sci-entific knowledge. Monograph], Chernivtsi: Chernivets'kij nats. un-t, 2015, 207 p. (in Ukrainian).

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).