DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2017.63

Проблеми викладання української мови як іноземної: прикладний аспект

Antonina Anistratenko

Анотація


У наш час пріоритетного значення набуває мовна освіта, від якої залежить рівень підготовки молодого фахівця в умовах інтеграції України в світовий інформаційний, економічний, культурний простір. Оволодіння українською мовою іноземними громадянами, українцями за кордоном, мігрантами, біженцями стало першочерговим завданням гуманітаристики в Україні. Оскільки стандартизація мовних навичок і вимог до рівня володіння мовою не в повному обсязі збігається зі стандартами вищої освіти в Україні, в статті автор робить спробу довести, що інтенсивний курс вивчення української мови як іноземної має переваги в засвоєнні мови і його активного використання, а ефективна організація навчального процесу сприяє втіленню трикомпонентної мети викладання дисципліни для студентів з англійською мовою навчання.


Ключові слова


українська мова як іноземна; навчання; мовні навички; рівнева мовна підготовка; академічний курс; інтенсивний курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Zagal`noosvitnij standart z ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi, [General Standard of the Ukrainian as foreign language], URL: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/1410876247/

Anistratenko A. Ukrayins`ka mova: gramaty`ka i leksy`ka [Ukrainian language, grammar and vocabulary], Posibnyk, Rukopy`s, P. 6 (in Ukrainian).

Romanyuk S. Vy`vchennya inozemnoyi movy` u Pol`shhi: poglyad u majbutnye [Learning a foreign language in Poland: looking to t he

future], Teoriya i prakty`ka vy`kladannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi, 2010, Vy`p. 5, P. 30 (in Ukrainian).

Desyat` bezkoshtovny`h resursiv dlya vy`vchennya anglijs`koyi [Ten free resources for learning English], URL: http://osvita.ua/languages/46386/ (in Ukrainian).

Anistratenko A. Ukrayins`ka mova: gramaty`ka i leksy`ka [Ukrainian language, grammar and vocabulary], Posibnyk, Rukopy`s, 126 p., il. (in Ukrainian).

Mojsey A. A. Ukrayinoznavstvo v sy`stemi vy`shhoyi medy`chnoyi osvity`[Ukrainian Studies in higher medical education], kolekty`vna monografiya, Kafedra suspil`ny`h nauk ta ukrayinoznavstva Bukovy`ns`kogo derzhavnogo medy`chnogo universy`tetu, Chernivci, BDMU, 2015, P. 178 (in Ukrainian).

Shutak L. B., Sobko I. O., Nikoryak I. V. Vchy`mosya ukrayins`koyi [We learn Ukrainian], navchal`ny`j posibny`k dlya studentiv vy`shhy`h medy`chny`h navchal`ny`h zakladiv osvity` IV rivnya akredy`taciyi, Chernivci, 2009, P. 5 (in Ukrainian).

Sokil B. Metody` vy`vchennya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi ta yix haraktery`sty`ka [Methods of studying the Ukrainian as foreign language and their characteristics], Teoriya i prakty`ka vy`kladannya ukrayins`koyi movy` yak inozemnoyi, 2007, N. 2, P. 14 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).