Буковина як об'єкт протистояння між Османською імперією та Річчю Посполитою (1653-1673 рр.)

Автор(и)

  • Oleksii Balukh БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2017.35

Ключові слова:

Північна Буковина, Молдовська держава, військово-політичні відносини, Річ Посполита, Османська імперія, Валахія, Трансільванія

Анотація

У статті, на основі аналізу джерел і монографічної літератури, проаналізовані суспільно-політичні події і військові дії в Молдавії в контексті історії Північної Буковини, молдавсько - польські і молдавсько-турецькі відносини, які зачіпали інтереси регіону, з'ясовано результати правління молдавських господарів. Констатується, що Буковина в 1653-1673 рр. стала об'єктом протистояння між Портою і Польщею, що викликало на буковинських землях відчутні економічні та демографічні втрати.

Посилання

Masan O. «Bukovyna yak ob’yekt mizhnarodnykh vidnosyn z davnikh chasiv do 1774 r.» [Bukovyna as object of international relations since

ancient times to 1774], Bukovyna v konteksti yevropeys'kykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny KhKh st.), Kol. monogr.; za zag. red. V. M. Botushans'koho, Chernivtsi, Ruta, 2005, P. 9–168; Masan O. “Chernivtsi v druhiy polovyni XIV–XVIII st. (do 1775

r.)» [Chernivtsi in the second half of XIV–XVII century], Chernivtsi: Istoriya i suchasnist' (Yuvileyne vydannya do 600-richchya pershoyi pysemnoyi z·hadky pro misto), Kol. monohrafiya za zah. red. V.M. Botushans'koho, Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 2009, P. 23–75. (in Ukrainian).

Zhukovs'kyy A. Istoriya Bukovyny [History of The Bukovyna], Chernivtsi, Chas, 1991. Ch. 1, do 1774 r., 120 p. (in Ukrainian).

Skoreyko H. M. «Khotyns'ka fortetsya u mizhnarodnykh uhodakh XVII st.» [The Khotyn Fortress of international agreements in the seventeenth

centur], Pytannya istoriyi Ukrayiny, zbirnyk nauk. statey, Chernivtsi, 2000, Vol. 4, P. 237–244 (in Ukrainian).

Chuchko M. K. Istoriya my`tnoyi spravy` na Bukovy`ni (XIII – pochatok XXI st.) [The history of Bukovinian customs (XIII – beginning of the

XXI century)], Chernivci, Zoloti lytavry, 2009, 272 p. (in Ukrainian).

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya. Konets XIV – nachalo XIX v. (Ocherky vneshnepolytycheskoy ystoryy) [Principality of

Wallachia and Moldavia. End XIV - the beginning of the XIX century], Moscow, 2006, 432 p. (in Russian).

Staty V. Ystoryya Moldovy [History of Moldova], Kyshynev, F.E.P. “Tipografia Centrală”, 2002, 480 p. (in Russian).

Pajewski J. Buńczuk i koncerz: Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wyd. 2-ie, Poznań, Wyd-wo Poznańskie, 2003, 279 p.

Skoreyko H. M. «Khotyns'ka fortetsya u mizhnarodnykh uhodakh XVII st.» [The Khotyn Fortress of international agreements in the seventeenth

centur],Vol. 4, Pytannya istoriyi Ukrayiny, Chernivtsi, 2000, P. 243 (in Ukrainian).

Botushans'kyy V.M. Bukovyna: istorychnyy narys [Bukovyna: historical review], Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 1998, P. 52 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh …, op. cit., P. 108; Masan O. Chernivtsi v druhiy polovyni XIV – XVIII st. …, op.cit., P. 40 (in Ukrainian).

Komarnyczkyj S. I. Cytadeli na Dnistri. Z istoriyi Hotyna ta Hotyns`koyi forteci [Citadel on the Dniester], Chernivci, Zoloti lytavry, 2001, P. 23 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh …, op. cit., P. 108; Masan O. Chernivtsi v druhiy polovyni XIV – XVIII st. …, op. cit., P. 40 (in Ukrainian).

Kostin M. “Litopys zemli Moldaviyi vid gospodarya Aarona v cej bik» [Annals of the Moldova land from the owner Aaron in this direction],

Per. z rum. S. Semchyns`kogo, UIJ, 1992, N. 12, P. 120; Costin M. «Letopiseţul Ţǎrii Moldovei de la Aaron-vodǎ încoace» [Annals of the

Moldova land from the owner Aaron], Ureche G., Costin M, Neculce I. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei, Îngr. textelor, glosar şi indici de T. Celac, Chişinǎu, Hyperion, 1990, P. 220.

Kostin M. “Litopys zemli Moldaviyi …, op. cit., P. 108; Costin M. «Letopiseţul Ţǎrii Moldovei …, op. cit., P. 207.

Shevchenko F.P. red. Nary`sy` z istoriyi Pivnichnoyi Bukovy`ny`[Essays on the History of Northern Bukovina], Kyiv, Nauka, 1980, P. 69-70; Kaindl R. F. Istoriya Chernivciv vid najdavnishyh chasiv do syogodennya [Chernivtsi history from ancient times to the present], Per. z nim. V. Yu. Ivanyuka, Chernivci, Zelena Bukovy`na, 2005, P. 29 (in Ukrainian).

Zhukovs'kyy A. Istoriya Bukovyny …, op. cit., P. 74 (in Ukrainian).

Costin M. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei …, op. cit., P. 230; Litopys Samovydtsya [Chronicle Samovydets], Vidp. red. A.D. Skaba, pidhotuvav

Ya.I. Dzyra. K.: Naukova dumka, 1971, P. 74; Masan O. Bukovyna yak ob’yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 109; Masan O. Chernivtsi

v druhiy polovyni XIV–XVIII st. …, op. cit., P. 40; Dobrzhans'kyy O. Khotynshchyna: istorychnyy narys [Khotynshchyna. Historical review],

Chernivtsi, Molodyy bukovynets, 2002, P. 100; Smoliy V.A., Stepankov V.S. Bohdan Khmel'nyts'kyy: Sotsial'no-politychnyy portret [Bohdan Khmelnytsky: Socio-political portrait], 2-he vyd., dop., pererobl., Kyiv, Lybid', 1995, P. 561 (in Ukrainian).

Botushans'kyy V.M. red. Bukovyna: istorychnyy narys [Bukovyna: historical review], Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 1998, P. 52 (in Ukrainian).

Chuchko M. K. Istoriya mytnoyi spravy na Bukovyni (XIII – pochatok XXI st.) [The history of Bukovinian customs (XIII – beginning of the XXI century)], Chernivci, Zoloti lytavry, 2009, P. 20 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 110 (in Ukrainian).

Bukovyna v konteksti yevropeys'kykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny KhKh st.) [Bukovyna in the context of European international relations (since ancient period till the middle of the 20th century)], Kol. monohr. za zah. red. V.M.

Botushans'koho, Chernivtsi, Ruta, 2005, N. 12, P. 149 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 110-111 (in Ukrainian).

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya. Konets XIV – nachalo XIX v. (Ocherky vneshnepolytycheskoy ystoryy) [Principality of Wallachia and Moldavia. End XIV – the beginning of the XIX century], Moscow, 2006, P. 239–240 (in Russian).

Staty V. Istoriya Moldovy [History of Moldova], Kyshynev, F.E.P. “Tipografia Centrală”, 2002, P. 148 (in Russian).

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya …, op. cit., P. 277 (in Russian).

Costin M. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei …, op. cit., P. 245–247.

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 111 (in Ukrainian).

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya …, op. cit., P. 241 (in Russian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 111; Celevych I. Istoriya Skytu Manyavs`kogo [The history of the Skytu Manyavskiy], Ivano-Frankivs`k, 1993. P. 33-34 (in Ukrainian).

Artamonov V. A. «Strany Vostochnoj Evropy v bor`be s Osmanskoj imperyej (1683–1699)» [The states of Eastern Europe in the struggle with the Ottoman Empire], Osmanskaya ymperiya y` strany Central`noj, Vostochnoj y` Yugo-Vostochnoj Evropy v XVII v., Moscow, Pamyatnyky istorych. mysli, 2001, Ch. 2, P. 295 (in Russian).

Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit., P. 112.

Uryvalkin O. M. Get`many Ukrayiny ta koshovi Zaporoz`koyi Sichi [Hetmans of Ukraine and Koshovy of Zaporizhzhya Sich], Kyiv, Dakor, KNT, 2008, P. 194 (in Ukrainian).

Uryvalkin O. M. Get`many Ukrayiny ta koshovi Zaporoz`koyi Sichi [Hetmans of Ukraine and Koshovy of Zaporizhzhya Sich], Kyiv, Dakor, KNT, 2008, P. 197; Kralyuk P. M. Kozacz`ka ifologiya Ukrayiny: tvorci ta epigony [The mythology of Cossack Ukraine: the creators and imitators], Kharkiv, Folio, 2016, P. 94 (in Ukrainian).

Uryvalkin O. M. Get`many Ukrayiny …, op. cit., P. 198; Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit., P. 116–126 (in Ukrainian).

Staty V. Istoriya Moldovy [History of Moldova], Kyshynev, F.E.P. “Tipografia Centrală”, 2002, P. 148–149 (in Russian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 112 (in Ukrainian).

Mokhov N. A. Moldavyya epokhy feodalyzma [Moldova feudalism], Kyshynev, Kartya Moldovenyaske, 1964, P. 338 (in Russian).

Uryvalkin O. M. Get`many Ukrayiny …, op. cit., P. 211-212 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 113; Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya…, op. cit., P. 242 (in Ukrainian).

Neculce I. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei …, op. cit., P. 285–286.

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya …, op. cit., P. 242 (in Russian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 114 (in Ukrainian).

Istoriya ukrayins'koho kozatstva: narysy [The history of Ukrainian Cossacks: Essays], u 2 t., Redkol.: V.A. Smoliy (vidp. red.) ta in., Kyiv, Vyd. dim „Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya”, 2006, Vol. 1, P. 384; Uryvalkin O. M. Get`many Ukrayiny …, op. cit., P. 216 (in Ukrainian).

Bukovyna: istorychnyy narys …, op. cit., P. 52; Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya …, op. cit., P. 243 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 114–115 (in Ukrainian).

Istoricheskiye zvyazchy narodov SSSR y Rumyniyi: Dokumentyi materialy [The historical connection of the peoples of the USSR and Romania: Documents and materials], V 3-x tomax, Moscow, Nauka, 1970, Vol. 3 (17) (in Ukrainian).

Litopys Samovydtsya [Chronicle Samovydets], op. cit., P. 115 (in Ukrainian).

Velychko S. V. Litopys [Chronicle], Vidp. red. O.V. Myshanych, per., vst. stattya, koment. V. O. Shevchuka, Kyiv, Dnipro, 1991, Vol. 2, P. 166 (in Ukrainian).

Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit, P. 146-147.

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P.116 (in Ukrainian).

Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit., P. 148.

Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit., P. 150–151.

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 116 (in Ukrainian).

Semenova L. E. Knyazhestva Valakhyya y Moldavyya …, op. cit., P. 243; Ocherky vneshnepolytycheskoy ystoryy Moldavskoho knyazhestva…, op. cit., P. 225 (in Russian).

Litopys Samovydtsya …, op.cit., P. 115–116 (in Ukrainian).

Litopys Samovydtsya …, op.cit., P. 116 (in Ukrainian).

Pajewski J. Buńczuk i koncerz …, op. cit., P. 159.

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P.117 (in Ukrainian).

Litopys Samovydtsya …, op. cit., P. 116 (in Ukrainian).

Masan O. Bukovyna yak ob"yekt mizhnarodnykh vidnosyn …, op. cit., P. 41 (in Ukrainian).

Litopys Samovydtsya …, op. cit., P. 116 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-23