DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2017.33

Історія кафедри медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету

Igor Biryuk, Igor Tsyrkot, Iryna Kukovska, Vasil Stefanchuk, Vladimir Moysyuk, Jaroslav Stefak, Leonid Yurchuk

Анотація


Висвітлено історію кафедри медицини катастроф і військової медицини Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет". Розкриті основні етапи становлення та напрямки діяльності кафедри, а також вказано всі керівні склади за період з 1944 по 2017 роки.


Ключові слова


кафедра; історія; створення; медицина катастроф; військова медицина

Повний текст:

PDF

Посилання


Biryuk I. H., Stefanchuk V. I., Moysyuk V. D. "Istoriya kafedry medytsyny katastrof ta viys'kovoyi medytsyny Bukovyns'koyi derzhavnoyi medychnoyi akademiyi" [History of the Department of Disaster Medicine and Military Medicine Bukovyna State Medical Academy], Bukovyns'kyy medychnyy visnyk, 2004, Vol. 8 (3), P. 222-225 (in Ukrainian).

Pishak V. P., Kolomoyets' M. Yu., Sydorchuk I. Y. Bukovyns'ka derzhavna medychna akademiya: stanovlennya, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy, development, achievements, prospects], Chernivtsi, BDMA, 2004, P. 165-168; Vid Kyyeva do Bukovyny prostyahsya istorychnyy shlyakh Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu (do 85-richchya vid dnya zasnuvannya), T. M. Boychuk, V. I Bilous, Chernivtsi, Redaktsiyno-vydavnychyy viddil BDMU, 2016, P. 28-31 (in Ukrainian).

Pishak V. P., Kolomoyets' M. Yu., Sydorchuk I. Y. Bukovyns'ka derzhavna medychna akademiya: stanovlennya, zdobutky, perspektyvy rozvytku [Bukovina State Medical Academy, development, achievements, prospects], Chernivtsi, BDMA, 2004, P. 166 (in Ukrainian).

Boychuk T. M., Herush I. V., Bilookyy V. V., Khodorovs'kyy H. I., Sulyatyts'kyy T. V., Myslyts'kyy V. F., Khodorovs'kyy V. M., Ivashchuk O. I., Fediv O. I. Bukovyns'kyy derzhavnyy medychnyy universytet. Istoriya i s'ohodennya (do 70-richchya), Chernivtsi, Vydavnytstvo BDMU, 2014, P. 78-80, 154-156 (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny, Ministerstva okhorony zdorov"ya Ukrayiny, Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 29.06.2016 roku N. 322.631.709 «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro orhanizatsiyu viys'kovoyi pidhotovky hromadyan Ukrayiny za prohramoy u pidhotovky

ofitseriv zapasu medychnoyi sluzhby» [Order of the Ministry of Defense of Ukraine, Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine “On approval of the Instruction about the citizens of Ukraine military training program for reserve officers of Medical Service ”], URL.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1509-04 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).