DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2016.169

Обрядові аспекти народної лікувальної практики українського та румунського населення Буковини (історіографічний огляд)

Antoniy Moysey

Анотація


Вважаючи компаративний метод підходу до аналізу взаємовпливу двох етнічних культур, які століттями сусідять в буковинській етнографічній зоні лімітрофного просторі між українським і румуномовні населенням, дуже важливим для виявлення спільних і відмінних генетичних і цивілізаційних рис, автор статті розкриває джерельну базу та історіографію підходу до цієї проблеми. У порівнянні з минулими публікаціями автора стаття доповнена багатьма новими даними, орієнтована на конкретну проблематику народ- ної медицини двох народів. Особливу цінність представляє інформація, зібрана в останнім часом в результаті польових досліджень та анкетування студентів з різних регіонів України, зокрема - Буковини.

Ключові слова


народна медицина; траволікування; Буковина; румунське населення Буковини; українське населення Буковини; етнографія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).