Історія зародження та становлення медсестринства на Буковині

Автор(и)

  • Svitlana Semenenko БДМУ,
  • Liliya Boreiyko БДМУ,
  • Inga Tymofyychuk
  • Liliya Roman

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2016.167

Ключові слова:

історія медсестринства Буковини, акушерська школа, медсестер курси, медичні училища

Анотація

У статті досліджуються етапи зародження та становлення медсестринства на території Буковини. Медсестринство пройшло складний шлях розвитку, який затягнувся на кілька десятиліть. Історичний події, зміна держав - всі ці події мали однозначне вплив на всі сфери суспільства. Голод, епідемії, високий рівень смертності стали потужним поштовхом для виникнення шкіл медсестринства, акушерських шкіл, які тривалий час були центрами медичної освіти на Буковині. Розглядаються особливості акушерської допомоги за часів Австрійської імперії. Описується «румунський період» становлення медсестринства, в якому поряд з акушерськими школами створюються курси медсестринства і з'являється професія «медична сестра».
Реорганізація системи охорони здоров'я, яка була проведена в 1944-1945гг. привела до появи на базі обласних, міських і районних лікарень курсів медичних сестер, які згодом реорганізовані в медичні училища.
Відзначено велику роль та значний внесок саме жінки в розвиток медицини в цілому і медсестринства зокрема.

Посилання

1. Tymofiychuk I., Semepnenko S., Roman L., Savchuk T. “Istoriya zarodzhennya ta stanovlennya medsestrynstva: yevropeys'kyy kontekst” [The history of the origin and formation of Nursing: European Context], Aktual'ni pytannya suspil'nykh nauk ta istoriyi medytsyny, 2015, V. 8 (4), P. 105-109 (in Ukrainian).

2. Kulyk O. F., Kuzyk F. V., Stryzhakovs'ka O. S. “195 rokiv Chernivets'komu medychnomu koledzhu Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho univerversytetu” [195 years of medical college Chernivtsi Bukovina State Medical University], Klinichna ta eksperymental'na patolohiya, 2006, V. 5 (3), P. 2-5 (in Ukrainian).

3. Boychuk T. M., Shkrobanets' I. D., Yuz'ko O. M., Andriyets' O. A., Nitsovych I. R. “Istoriya rozvytku akusherstva ta hinekolohiyi na Pivnichniy Bukovyni” [The history of obstetrics and gynecology at North Bukovina], Neonatolohiya, khirurhiya ta perynatal'na medytsyna, 2013, V. 4 (10), P. 153–159 (in Ukrainian).

4. Bilous V. I., Bilous V. V., Hrytsyuk M. I., Vorotnyak T. M., Kardasha V. E. Narysy z istoriyi medytsyny ta farmatsiyi v pytannyakh i vidpovidyakh vid pervisnykh do novykh chasiv (z elementamy medychnoyi etyky i deontolohiyi) [Essays on the History of Medicine and Pharmacy in questions and answers from primitive to modern times (with elements of medical ethics and deontology)], Chernivtsi, 2010, 132 p. (in Russian).

5. Kobylyans'kyy S. D., Pishak V. P., Drobnis B. Ya. Istoriya medytsyny Bukovyny. Tsyfry y fakty [History medytsini Bukovina. Facts and Figures], Chernivtsi, BDMA, 1999, 249 p. (in Ukrainian).

6. Pol'ova S. P., Nitsovych I. R. “Rozvytok akushers'koyi sluzhby Pivnichnoyi Bukovyny” [The development of obstetric services Northern Bukovina], Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya, 2009, V. 8 (4), P. 91–96 (in Ukrainian).

7. Parayko K. V. “Istoriya profesiynoyi akushers'koyi dopomohy na terytoriyi Bukovyny (II pol. XVIII – 70-ti rr. XX st.)” [The history of professional obstetric care in the territory of Bukovina (the first half XVIII - 70 years of the twentieth century)], Scientific Journal «ScienceRise», 2015, V. 7 (20), P. 46-51 (in Ukrainian).

8. Yuz'ko O. M. “Istoriya kafedry akusherstva i hinekolohiyi z kurrsom dytyachoyi ta pidlitkovoyi hinekolohiyi Bukovyns'koyi derzhavnoyi medychnoyi akademiyi” [History of the Department of Obstetrics and Gynecology with the course of Child and Adolescent Gynecology Bukovyna State Medical Academy], Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya, 2003, V. 2 (4), P. 76–82 (in Ukrainian).

9. Rusnak O. Likarnyana sluzhba Pivnichnoyi Bukovyny i Khotynshchyny u mizhvoyennyy period [Hospital Service of Northern Bukovina and the wars Hotinschini], Nauka i osvita: krok u maybutnye. Materialy VI Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «Kayndlivs'ki chytannya», prysvyachen 145-richchyu vid dnya narodzhennya R. F. Kayndlya, Chernivtsi-Vyzhnytsya, Cheremosh, 2011, P. 461–464 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-28