DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2015.95

Рівень тривоги у студентів-медиків

Olga Yurtsenyuk, Iryna Antofijchuk

Анотація


Стаття присвячена дослідженню рівнів особистісної тривожності і ситуативної тривоги у студентів вищих навчальних закладів. Тривога є реакцією на небезпеку, яка загрожує людині, реальна чи уявна, емоційний стан дифузного страху невідомо, харак- теризують невиразним почуттям загрози (на відміну від боязні, що є реакцією на певну небезпеку). Тривога є індивідуальною особливістю, яка знаходиться у високій схильності відчувати занепокоєння в різних ситуаціях, включаючи об'єктивні характеристики, які не виявлялися раніше.
 


Ключові слова


особистісна тривожність; ситуативна тривога; психічне здоров'я

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Ayzenk Kh., Astapova V. M. Psikhologicheskie teorii trevozhnosti: V kn. Trevoga i trevozhnost' [Psychological theories of anxiety: In book. Anxiety and anxiety], SPb., Piter, 2001, S. 224—247 (in Russian).

3. Raygorodskiy D. Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika [Practical psychodiagnosis], Metodiki i testy, Samara, "BA- KhRAKh-M", 2001, 320 p.(in Russian).

4. Ayzenk Kh., Astapova V. M. Psikhologicheskie teorii trevozhnosti[Psychological theories of anxiety], Trevoga i trevozhnost', SPb., Piter, 2001, P. 224—247 (in Russian).

5. Prykhozhan A. M., Dubrovina I. V. Psykholohiia [Psychology], Moscow, AKADEMIA, 1999, 461 p. (in Ukrainian).

7. Malkina-Pykh I. G. Psikhosomatika [Psychosomaty], Moscow, Eksmo, 2009, 1024 p. (in Russian).

8. Breslav G. M. Psikhologiya emotsiy [Psychology of emotions], Moscow, Akademiya, Smysl, 2004, 541 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Айзенк Х. Психологические теории тре- вожности:  В кн. Тревога и тревожность  /  Под ред.  В.М.  Астапова. СПб.:  Питер,  2001. — С. 224—247.

2. Ibid., С. 224—247.

3. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика.   Методики   и   тесты.   ДУчебное пособие] / Д. Я. Райгородский – Самара: "БА- ХРАХ-М". –  2001. – 320 c.

4. Айзенк Х. Психологические теории тревожности: В кн. Тревога и тревожность / Под ред. В.М. Астапова. СПб.:  Питер,  2001. —   С. 224—247.

5. Прихожан А.М., Дубровiна І.В. Психо- логiя. – М.: АКАДЕМІЯ, 1999 – 461с.

6. Ibid., 461с.

7. Малкина-Пых  И.  Г.   Психосоматика   / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2009. – 1024 с.

8. Бреслав Г.М. Психология эмоций.  – учеб. пособие   для   вузов.   М.:   Академия:  Смысл, 2004. – 541 с.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).