DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2015.105

Міжконфесійний діалог як фактор стабільності та толерізаціі суспільних відносин

Vitaly Dokash, Lidija Potapova

Анотація


У статті визначається суспільний характер релігії як механізму соціальної динаміки і громадського інтегратора. Звертається увага на консолідуючу роль міжрелігійного діалогу як фактора формування толерантних відносин, забезпечення цілісності та єдності українського суспільства.

Ключові слова


релігія; соціальні функції релігії; міжрелігійний діалог; толерантність; цінності; ідеали

Повний текст:

PDF

Посилання


2. Gritsanov A. A., Sinilo G. V. Religiya [Religion], Entsiklopediya, Mn, Knizhnyy dom, 2007, P. 722 (in Russian).

4. Gapadzha V. I. Sotsiologiya religii [Sociology of religion], Moscow, 1996, P. 28 (in Russian).

5. Shchekin G. V. Sotsial'naya filosofiya istorii (teoriya sotsial'nogo razvitiya) [Social philosophy of history (theory of social development)], K., 1996, P. 29-34 (in Russian).

11. Fylypovych N. L. Relihiia v konteksti sotsiokul'turnykh transformatsii Ukra"ny [Religion in the context of socio-cultural transformations of Ukraine], K., 2009, P. 8-9 (in Russian).

14. Gritsanov A. A. Sotsiologiya [Sociology], Entsiklopediya Mn., 2003, P. 850 (in Russian).

17. Doichlander M. Deniel. Svits'kyi uriad. Bozhe inshe Tsarstvo [Daniel The secular government. God is another kingdom], Horlytsia, Liuterans'ka spadschyna, 2009, P. 1-2 (in Ukrainian).

24. Kolodnyi A., Yarots'kyi P. Istoriia relihii v Ukraini: u 10-ty t. [The history of religion in Ukraine: in 10 volumes], Vol. 6, Piznii protestantyzm v Ukraini, (p’iatydesiatnyky, adventysty, svidky Yehovy), Kyiv–Drohobych, Kolo, 2007, P. 385 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Релiгiйна мережа Укра"ни. Таблиця змiн з даними на 31 грудня 2010 року // Релiгiйна панорама: iнформацiйно-аналiтичний журнал. –  №2, 2010.

2. Религия  //  :  Энциклопедия  (сост.  и  общ. ред.. А.А.Грицанов, Г.В.Синило). – Мн.: Книжный дом, 2007. – С. 722.

3. Там само, С. 721.

4. Гападжа В. И. Социология религии. – М. , 1996. – С. 28.

5. Щекин Г. В. Социальная философия истории (теория социального развития). – К., 1996. – С. 29-34.

6. Религия // Религия: Энциклопедия (сост. И общ. Ред. А.А.Грицанов, Г.В.Синило). – Мн.: Книжный дом, 2007. – С. 733.

7. Там само, С. 771.

8. Щёкин Г.В.Социальная философия истории (теория социального развития). – К. : МауП, 1996. - С. 771.

9. Религия  //  :  Энциклопедия  (сост.  и  общ. ред.. А.А.Грицанов, Г.В.Синило). – Мн.: Книжный дом, 2007. – С. 723.

10. Там само, С. 723.

11. Релiгiя в контекстi соцiокультурних трансформацiй Укра"ни. Колективна монографiя. Вiдповiд. Ред. Д. фiлос. Н. Л.Фили- пович. – К., 2009. –С. 8-9.

12. Там само, С. 10-11.

13. Там само, С. 96.

14. Социология. Энциклопедия / Сост. А.А.Грицанов и др. – М-н., 2003. – С. 850.

15. Релiгiя в контекстi соцiокультурних трансформацiй Укра"ни. Колективна монографiя. Вiдповiд. Ред. Д. фiлос. Н. Л.Филипович. – К., 2009. – С. 175-176.

16. Там само, С. 154.

17. Дойчландер М. Денiел. Свiтський уряд. Боже iнше Царство. – Горлиця: Лютеранська спад- щина, 2009. – С. 1-2.

18. Українське  релiгiєзнавство.  –  К.,  2007. – №44. – С. 39-41.

19. Релiгiя  в контекстi  соцiокультурних трансформацiй України. Колективна монографiя. Вiдповiд. Ред. Д. фiлос. Н. Л.Филипович.  – К., 2009. – С. 27.

20. Там само, С. 209.

21. Релiгiйна мережа України. Таблиця змiн з даними на 31 грудня 2010 року // Релiгiйна панорама: iнформацiйно-аналiтичний журнал. – №2, 2009. – С. 49.

22. Релiгiя в контекстi  соцiокультурних трансформацiй Укра"ни. Колективна монографiя. Вiдповiд. Ред. Д. фiлос. Н. Л.Филипович.  – К., 2009. – С. 276-277.

23. Українське  релiгiєзнавство.  –  К.,  2007. – №44. – С. 254.

24. Історiя релiгiй в Українi:  у 10-ти т. //  Редколегiя: А.Колодний (голова) та iн. Пiзнiй протестантизм в Українi. Т.6. (п’ятидесятники, адвентисти, свiдки Єгови) // За ред. П.Яроцького. – Київ–Дрогобич: Коло, 2007. – С. 385.

25. Там само, С. 388.

26. Там само, С. 391-392.

27. Там само, С. 392.

28. Там само, С. 395-396.

29. Там само, С. 407-409.

30. Там само, С. 245.

31. Там само, С. 245.

32. Українське  релiгiєзнавство.  –  К.,  2007. – №44.- С. 305-309.

33. Релiгiйна мережа України. Таблиця змiн з даними на 31 грудня 2010 року // Релiгiйна панорама: iнформацiйно-аналiтичний журнал. – №2, 2010. – С. 4.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).