DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2014.27

Лексико-семантичне поле як системно структурне утворення та методи його дослідження

Nataliia Heshko

Анотація


Лексико-семантичне поле є одним з ведучих понять в лінгвістиці, яке досліджується в наш час. Стаття присвячена
особливостям становлення польового методу в лінгвістиці і уточнення поняття лексико-семантичного поля, його структури, а також можливості комплексного дослідження компонентів поля, зокрема в семантичному, парадигматичною і структурному аспектах.
Розглянемо загальні теоретичні передумови дослідження лексико-семантичного поля в лінгвістиці; визначено поняття лексичного значення і семантичної структури слова в лінгвістичній традиції; досліджено структуру лексико- семантичного поля і виділені основні методи дослідження.


Ключові слова


лексико-семантичне поле; ядро; центр; периферія; структура; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Pokrovskiy M.M. Semasiological research in the field of ancient languages.Moscow: Kom. Kniga; 2006 (in Russian).

Sokolovskaya Zh.P. System description problems of lexical semantics.Kiev: Naukova dumka; 1990 (in Russian).

Kuznetsova A.I. The concept of the semantic system of language and methods of its research.Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta; 1963 (in Russian).

Selivanova O. Modern linguistics: terminology encyclopedia.Poltava: Dovkillia-K; 2006 (in Ukrainian).

Vasil'ev L.M. Modern linguistic semantics.Moscow: Vysshaya shkola; 1990 (in Russian).

Kobozeva I.M. Linguistic semantics.Moscow: Editorial URSS; 2000 (in Russian).

Denysova S.P. Typology categories of lexical semantics. Kyiv: Vydavnytstvo Kyivs'koho derzhavnoho linhvistychnoho universytetu; 1996 (in Ukrainian).

Zvegintsev V.A. The language and linguistic theory.Moscow: Editorial URSS; 2001 (in Russian).

Akhmetzhanova R.N., Akhmetzhanov B.N. The problem of functional-semantic fields. In: Field theory in modern linguistics.Ufa; 1991 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Покровский М.М. Семасиологические исследования в области древних языков / М.М. Покровский. – Москва: Ком. Книга, 2006. – 128 с.

2. Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики / Ж.П. Соколовская. – К.: Наукова думка, 1990. – 183 с.

3. Кузнецова А.И. Понятие семантической системы языка и методы её исследования / А.И. Кузнецова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 60 с.

4. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика / Л. М. Васильев. – М.: Высшая школа, 1990. – 176 с.

6. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: Учеб. пос. / И.М. Кобозева. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.

7. Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики / С. П. Денисова. – К.: Вид-во Київського державного лінгвістичного ун-ту, 1996. – 294 с.

8. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория / В.А. Звегинцев. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 248 с.

9. Ахметжанова Р.Н., Ахметжанов Б.Н. Проблема функционально-семантических полей / Р.Н. Ахметжанова, Б.Н. Ахметжанов // Теория поля в современном языкознании. – Уфа. – 1991. – 101 с.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).