DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2014.23

Екологічні аспекти буття людини

Lydia Potapova

Анотація


У статті досліджено об'єктивна складність і багатоаспектність екологічної проблематики, неоднозначність її суб'єктивного сприйняття окремими індивідами і цілими людськими спільнотами, що породжує різноманітність підходів її аналізу,
досліджуються теоретичні основи екологічних концепцій.


Ключові слова


екологія; біосфера; ноосфера; флуктації; біфуркація; діалектика; еволюція

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadskiy V.I. Filosofskie myisli naturalista [Naturalist Philosophical Thoughts], Moskva, Nauka, 1988, Р. 75 [In Russian].

Vernadskiy V.I. Filosofskie myisli naturalista [Naturalist Philosophical Thoughts], Moskva, Nauka, 1988, Р. 509 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 50 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 54–55 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 54–55 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 55 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 325 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 59 [In Russian].

Pravoslavnoe Ispovedanie ili Izlozhenie Rossiyskoy Veryi Petra Mogilyi [Orthodox Confession or Statement of the

Russian Faith of Peter the Grave], Moskva Blagovest, 1996, P. 31 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol.4, Moskva, Myisl, 1989, P. 67 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol.4, Moskva, Myisl, 1989, P. 72 [In Russian].

Prigozhin I. Stengers I. Poryadok iz haosa [Order out of chaos], Moskva, Progress, 1986, P. 324 [In Russian].

Prigozhin I. Stengers I. Poryadok iz haosa [Order out of chaos], Moskva, Progress, 1986, P. 28-29 [In Russian].

Leybnits G.V. Sobranie sochineniy [Collected works], V 4 t., Vol. 4, Moskva, Myisl, 1989, P. 157 [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – С. 75.

2. Там само, С. 509

3. Лейбниц Г.В. Собрание сочинений: В 4-х т. – Т.4. – М.: Мысль, 1989. – С. 50

4. Там само. С.54–55.

5. Там само.

6. Там само, С. 55.

7. Там само, С. 325.

8. Там само, С. 59.

9. Православное Исповедание или Изложение Российской Веры Петра Могилы. – М.: Благовест 1996. – С. 31.

10. Лейбниц Г.В. Собрание сочинений: В 4-х т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1989. – С. 67.

11. Там само, С. 72.

12. Пригожин И„ Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Прогресс, 1986. – С. 324.

13. Там само, С. 28-29.

14. Лейбниц Г.В. Собрание сочинений: В 4-х т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1989. – С. 157.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).