DOI: https://doi.org/10.24061/170737

Лінгвопрагматичні особливості німецькомовного фармацевтичного рекламного дискурсу

Galina Lapa, Albina Semysiuk

Анотація


Актуальність наукової розвідки пов’язана з тим, що у зв’язку з появою сучасних тенденцій досліджень медич-ного дискурсу зростає необхідність вивчення дискурса фахових мов з урахуванням їхніх лінгвопрагматичних особливостей. Мета дослідження – вивчення лінгвопрагматичних особливостей німецькомовного фармацевтичного рекламного дискурсу, вербальної кодифікації, опис механізмів, формування досліджувального дискурсу з огляду на його роль та значення як когнітивної складової іншомовної фахової комунікації. Дослідження цієї проблеми проводиться з позиції прагмалінгвістики та з урахуванням збільшення питомої ваги зазначеного дискурсу в соціальному спілкуванні. У статті використані такі наукові методи: описовий, структурно-семантичний, метод стилістичного аналізу. Наукова новизна. Спроба виокремити, підкреслити обʼєктивність змісту його текстової інформації і засоби щодо збагачення знань про мови за професійним спрямуванням, наголосити на тому, що його жанри віддзеркалюють комунікативну діяльність, яка здійснюється у контексті соціальної си-туації. Підсумовуючи все сказане, можна дійти висновку, що лінгвопрагматичні особливості німецькомовного фармацевтичного рекламного дискурсу активізуються в основній функції фахових мов – функції психологічного впливу на учасників комунікації у різноманітних формах лінгвістичного відтворення. Щодо подальших перспектив вивчення цієї проблеми, вважаємо за доцільне продовжити досліджувати новітні жанри, які формують німецькомовний фармацевтичний рекламний дискурс, його метадискурсивність, сучасні моделі з урахуван-ням лінгвістичних засобів реалізації прагматичних аспектів в межах комунікативної соціальної парадигми для здійснення зв’язку з користувачами фармацевтичних послуг та інших фахівців.


Ключові слова


дискурс; фармацевтичний рекламний дискурс; фахова мова; прагмалінгвістика; комунікативний професійний соціум; жанр; жанрова реалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Isakova E.P. “Gramatychna organizatsiya tekstiv reklamnogo ta instruktyvnogo

kharakteru v ergonomichnomu aspekti” [Text grammatical organization of advertising and

structural character in ergonomic aspect], Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu:

Zb. nauk. pr. [Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific

works], Kyiv, Vyd. Tsentr KNLU, 1999, Vyp. 2., P. 70–77 [in Ukrainian].

Hoffman L., Kalverkamper H. Wiegand Fachsprachen: ein internationals Handbuch zur

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, P.

–12 [in German].

Hoffman L., Kalverkamper H. Wiegand Fachsprachen: ein internationals Handbuch zur

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, P.

–12 [in German].

Arutiunova N. D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii slovar’ [Discurse.

Linguistic Encyclopadia dictionary], Moskva, 1990, P. 136–137 [in Russian].

Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’, kontsepty, discurs [Language circle: personality,

concepts, discurse], Volgograd, Peremena, 2002, P. 47–51 [in Russian].

Arutiunova N. D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii slovar’ [Discurse.

Linguistic Encyclopadia dictionary], Moskva, 1990, P. 136–137 [in Russian].

Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of discurse theory], Moskva,

ITDGK “Gnozis”, 2003, P. 191–193 [in Russian].

Pocheptsov G. G. Teoriia ob kommunikatsii [Theory of communication], Moskva, Refl-

buk, Kyiv, Vakler, 2001, P. 201–203 [in Russian].

Kubriakova E. S. Evolutsiia lingvisticheskikh idei vo vtoroi polovine XX veka [Evolution

of linguistic ideas in the 2nd part of the XX century], In. Yazyk i nauka kontsa XX veka

[Language and science of the late ХХ century], Moskva, RAS, 1995, P. 87–89 [in Russian].

Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’, kontsepty, discurs [Language circle: personality,

concepts, discurse], Volgograd, Peremena, 2002, P. 47–51 [in Russian].

Botsman A. “Structural, Semantic and Pragmatic Peculiarities of English Patient

Instruction Leaflets”, 6 th National Tesol Ukraine Conference: “The Way Forward to

English Language and ESP Teaching in the Third Millenium” January 23-24, 2001.

Conference Papers, Kyiv, 2001, P. 14–15 [in English].

Roy P.K. “Stochastic Resonance as an Emerginy Technique for Neuromodulation and

Pharmacolinguistics: Using Nonlinear Dynamics to Analyze Drug –Induced Language

Translation and EEG”, Journal of Quantative Linguistics, 2004, Vol. 11, N 1–2, P. 49–77 [in

English].

Kosilova M. F. “Instruktsi k medikamentam: lingvistika na sluzhbe praktiki”

[Instructions to medicine: linguistics in practical work], Vestnik Moskovskogo un-ta. Seria 9.

Filologiya [ Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], Moskva, 2003, N 2, P.

–117 [in Russian].

Dotsenko E. L. Psychology Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Protection,

Moskva, Retch, 2003, 304 p. [in English].

Podolkova S. V. “Realizatsiya komunikatyvnosti u teksti tehnichnoi reklamy i anotatsii

naukovo-eksperymentalnyh statei” [Communication implementation in texts of technical

advertisement and annotations of scientific-experimental articles], Visnyk Kharkivskogo nats.

Un-tu im. V. N. Karazina [Bulletin of Kharkiv State University named after V.N. Karazin],

Kharkiv, 2001, N 536, P. 145–152 [in Ukrainian].

OkhrimenkoV. I. “Reklamnyi tekst iak vyd globalnoi kauzatsi” [Advertising text as a

type of global causation], Problemy semantyky slova, rechennia t tekstu: Zb. Nauk. Pr.

[Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific works], Kyiv,

Vyd. Tsentr KNLU, 2000, Vyp. 4., P. 129–138 [in Ukrainian].

Kozedyorova M. Lingvuostylistic Peculiarities of German Advertsing [Electronic

resource], URL: htpp: // Marina02051986.Narod.com - Date of use 27.12.2010 [in Russian].

Pilnick A. “The interactional organization of pharmacist consultation in a hospital

setting: A purative structure”, Journal of Pragmatics, 2001, Vol. 33, N 12, P. 1927–1945 [in

English]. Mokshantsev R. I. Advertising of Psychology, Moskva, Infra, 2009, 230 p. [in

English].

Pilnick A. “The interactional organization of pharmacist consultation in a hospital

setting: A purative structure”, Journal of Pragmatics, 2001, Vol. 33, N 12, P. 1927–1945 [in

English]. Mokshantsev R. I. Advertising of Psychology, Moskva, Infra, 2009, 230 p. [in

English].

Repiev A. P. “Advertising Text” and “Advertising Language” [Electronic resource], The

School of Alexandr Repiev. – Access Mode: http:/repiev.ru – Date of use 17.03.2011 [in

Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Isakova E.P. “Gramatychna organizatsiya tekstiv reklamnogo ta instruktyvnogo kharakteru v ergonomichnomu aspekti” [Text grammatical organization of advertising and structural character in ergonomic aspect], Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu: Zb. nauk. pr. [Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific works], K.: Vyd. Tsentr KNLU, 1999, Vyp. 2, P. 70–77 [in Ukrainian].

2 Hoffman L., Kalverkamper H. Wiegand Fachsprachen: ein internationals Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewis-
senschaft, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, P. 10–12 [in German]. 

3 Ibidem, P. 10–12.

4 Arutiunova N.D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii slovar’ [Discurse. Linguistic Encyclopadia dictionary], M., 1990, P. 136–
137 [in Russian].

5 Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’, kontsepty, discurs [Language circle: personality, concepts, discurse], Volgograd: Peremena,
2002, P. 47–51 [in Russian].

6 Arutiunova N.D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii...op. cit., P. 136–137.

7 Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of discurse theory], M.: ITDGK “Gnozis”, 2003, P. 191–193 [in Russian].

8 Pocheptsov G. G. Teoriia ob kommunikatsii [Theory of communication], M.: Refl-buk, K. : Vakler, 2001, P. 201–203 [in Russian].

9 Kubriakova E. S. “Evolutsiia lingvisticheskikh idei vo vtoroi polovine XX veka” [Evolution of linguistic ideas in the 2nd part of the XX
century], Yazyk i nauka kontsa XX veka [Language and science of the late ХХ century], M.: RAS, 1995, P. 87–89 [in Russian].

10 Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’... op. cit., P. 47–51.

11 Botsman A. “Structural, Semantic and Pragmatic Peculiarities of English Patient Instruction Leaflets”, 6 th National Tesol Ukraine Conference: “The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millenium” January 23-24, 2001. Conference Papers, Kyiv, 2001, P. 14–15 [in English]. 

12 Roy P.K. “Stochastic Resonance as an Emerginy Technique for Neuromodulation and Pharmacolinguistics: Using Nonlinear Dynamics to Ana-
lyze Drug –Induced Language Translation and EEG”, Journal of Quantative Linguistics, 2004, Vol. 11, N 1–2, P. 49–77 [in English].

13 Kosilova M. F. “Instruktsi k medikamentam: lingvistika na sluzhbe praktiki” [Instructions to medicine: linguistics in practical work], Vestnik
Moskovskogo un-ta. Seria 9. Filologiya [ Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], M., 2003, N 2, P. 100–117 [in Russian].

14 Dotsenko E. L. Psychology Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Protection, M.: Retch, 2003, 304 p. [in English].

15 Podolkova S. V. “Realizatsiya komunikatyvnosti u teksti tehnichnoi reklamy i anotatsii naukovo-eksperymentalnyh statei” [Communication
implementation in texts of technical advertisement and annotations of scientific-experimental articles], Visnyk Kharkivskogo nats. Un-tu im.V. N.
Karazina [Bulletin of Kharkiv State University named after V.N.Karazin ], Kharkiv, 2001, N 536, P. 145–152 [in Ukrainian].

16 OkhrimenkoV. I. “Reklamnyi tekst iak vyd globalnoi kauzatsi” [Advertising text as a type of global causation], Problemy semantyky slova, re-
chennia t tekstu: Zb. Nauk. Pr. [ Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific works], K.: Vyd. Tsentr KNLU, 2000, Vyp. 4, P. 129–138 [in Ukrainian].

17 Kozedyorova M. Lingvuostylistic Peculiarities of German Advertsing. [Electronic resource], Marina Kozedyorova. Site - Access Mode: htpp://
Marina02051986.Narod.com - Date of use 27.12.2010 [in Russian].

18 Pilnick A. “The interactional organization of pharmacist consultation in a hospital setting: A purative structure”, Journal of Pragmatics, 2001,
Vol. 33, N 12, P. 1927–1945 [in English]. 

19 Mokshantsev R. I. Advertising of Psychology, M.: Infra, 2009, 230 p. [in English].

20 Ibidem., 230 p.

21 Repiev A. P. “Advertising Text” and “Advertising Language” [Electronic resource], The School of Alexandr Repiev. – Access Mode:
http:/repiev.ru – Date of use 17.03.2011 [in Russian]. 

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).