DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2019.95

Ораторське мистецтво як запорука творчого успіху сучасної людини

Alla Tkach, Kateryna Gerush

Анотація


Наша стаття присвячена дослідженню ораторського мистецтва. В роботі розглянуті історико-культурні передумови становлення і розвитку ораторства як різновиду усній публічної промови, охарактеризовано основні ознаки риторичної освіченості, простежено вплив античного красномовства на запити сучасної цивілізації. Актуальність статті - огляд історико-культурних передумов становлення і розвитку ораторства як різновиду усній публічної промови, характеристика основних ознак риторичної освіченості. Методи дослідження. Застосовані порівняльно-історичний, описовий і систематичний методи. Новизна наукового дослідження заключається в тому, що вперше описано ораторське мистецтво як одне з головних якостей успішної людини, простежено вплив античного красномовства на запити сучасної цивілізації. Висновки. Наукові дослідження, історичні джерела та життєвий досвід людства переконливо свідчать, що, плануючи громадську і кар'єрну життя, прагнучи до високого професіоналізму і продуктивності праці, ми зобов'язані досконало володіти мовним мистецтвом, а риторична освіченість повинна служити найважливішим інструментом в досягненні творчих вершин.


Ключові слова


ораторство; красномовство; риторика; ораторське мистецтво; риторична освіченість; словесне майстерність; мовна культура; комунікативний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 18 [in Ukrainian].

Nechvolod L. I., Parashchych V. V. Rytoryka: Zb. navch. i kontr. vprav ta zavdan. 10–11

klasy [Rhetoric: a collection of training and control exercises and tasks of grades 10-11],

Kharkiv, 2004, P. 71[in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 46 [in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 135 [in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 135 [in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 143 [in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 197 [in Ukrainian].

Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence:

a textbook], Kyiv, KNUTD, 2013, P. 198 [in Ukrainian].

Shutak L. B, Navchuk H. V., Tkach A. V. Ukrainska mova profesiinoho spriamuvannia:

navch. posibnyk [Ukrainian language of professional orientation: a textbook], Chernivtsi,

, P. 281 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence: a textbook], Kiyiv: KNUTD, 2013, P. 18 [in Ukrainian]. 

2 Nechvolod L. I., Parashchych V. V. Rytoryka: Zb. navch. i kontr. vprav ta zavdan. 10–11 klasy [Rhetoric: a collection of training and
control exercises and tasks of grades 10-11], Kharkiv, 2004, P. 71[in Ukrainian].

3 Hrytsaienko L. M. Osnovy krasnomovstva ..., op. cit., P. 46.

4 Ibidem., P. 135.

5 Ibidem., P. 135. 

6 Ibidem., P. 143.

7 Ibidem, P. 197.

8 Ibidem, P. 198.

9 Shutak L. B, Navchuk H. V., Tkach A. V. Ukrainska mova profesiinoho spriamuvannia: navch. posibnyk [Ukrainian language of professional orientation: a textbook], Chernivtsi, 2008, P. 281. 

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).