DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2018.20

Зі спостережень над строфікою та римуванням Феофана Прокоповича

Valentyn Maltsev

Анотація


Методи дослідження. Формально-статистичний, порівняльно-історичний. Наукова новизна. У статті вперше проаналізовано всі збережені до нашого часу поетичні твори Ф. Прокоповича на рівні строфіки і римування. Висновки. Автор істотно урізноманітнив строфику українського силабічного вірша. Крім дистихом з жіночої римою, поет звернувся до форми терцета на одну риму, катрени з перехресної римуванням, строф на шість, сім і вісім рядків. Однією з різновидів восьмистишия стала октава з класичною для силабічного варіанти цієї строфи схемою римування. Таким чином, Ф. Прокопович накреслив перспективи для подальшого розвитку українського силабічного вірша.

Ключові слова


Ф. Прокопович; строфа; строфіка; рима; римування; силабіка; дистих; терцет; катрен; октава

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchuk V. Musa Roksolans`ka : Ukrajins`ka literatura ХVІ – ХVІІІ stolit`. V 2 kn., Kn. 2: Rozvynene baroko. Piznie baroko [Muse Roksolanska: Ukrainian Literature of the ХVІ – ХVІІІ centuries: 2 book. – Book. 2: Developed baroque. Late Baroque], Kyiv, Lybid, 2005, P. 306 (in Ukrainian).

Shevchuk V. Musa Roksolans`ka : Ukrajins`ka literatura ХVІ – ХVІІІ stolit`. V 2 kn., Kn. 2: Rozvynene baroko. Piznie baroko [Muse Roksolanska: Ukrainian Literature of the ХVІ – ХVІІІ centuries: 2 book. – Book. 2: Developed baroque. Late Baroque], Kyiv, Lybid, 2005, P. 308 (in Ukrainian).

Gasparov M. Russkij sillabicheskij trinadtsatislozhnik [Russian 13-syllable verse], Izbrannyje trudy, Vol. III. O stikhe, Мoscow, 1997, P. 132 (in Ukrainian).

Gasparov M. Russkij sillabicheskij trinadtsatislozhnik [Russian 13-syllable verse], Izbrannyje trudy, Vol. III. O stikhe, Мoscow, 1997, P. 132 (in Ukrainian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], Kyiv, Akademija, 2006, P. 620 (in Ukrainian).

Kachurovs`kyj I. Strofika [Strophics], Miunkhen, Instytut Literatury im. Mykhaila Oresta, 1967, P. 75. (in Ukrainian).

Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry. Dramatic works. Prose works], Kyiv, Naukova dumka, P. 30 (in Ukrainian).

Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], Moscow, Leningrad, Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 193 (in Ukrainian).

Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], Moscow, Leningrad, Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 193 (in Ukrainian).

Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry.Dramatic works. Prose works], Kyiv, Naukova dumka, P. 34 (in Ukrainian).

Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry.Dramatic works. Prose works], Kyiv, Naukova dumka, P. 36 (in Ukrainian).

Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], Moscow, Leningrad, Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 223 (in Ukrainian).

Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry.Dramatic works. Prose works], Kyiv, Naukova dumka, P. 36 (in Ukrainian).

Nichik V., Rogovich M. “Pheophan Prokopovych v rukopisnykh sbornikakh XVIII veka” [Feofan Prokopovich in the manuscript collections of the XVIII century], Russkaja literature, [Russian literature], 1976, N 2, P. 92 (in Ukrainian).

Tchyzhevskyi D. Ukrajins`ke literaturne baroko: Vybr. Pratsi p davnioji l-ry [Ukrainian literary baroque: Selected. works from ancienttimes], Kyiv, Oberehy, 2003, P. 131 (in Ukrainian).

Tchyzhevskyi D. Ukrajins`ke literaturne baroko: Vybr. Pratsi p davnioji l-ry [Ukrainian literary baroque: Selected. works from ancienttimes], Kyiv, Oberehy, 2003, P. 132 (in Ukrainian).

Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], Moscow, Leningrad, Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 216–217 (in Ukrainian).

Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], Moscow, Leningrad, Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 218 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Shevchuk V. Musa Roksolans`ka : Ukrajins`ka literatura ХVІ – ХVІІІ stolit` : U 2 kn., Kn. druha : Rozvynene baroko. Piznie baroko [Muse Roksolanska: Ukrainian Literature of the ХVІ – ХVІІІ centuries: 2 book. – Book. second: Developed baroque. Late Baroque], К, Lybid`, 2005, P. 306.

2. Ibid., P. 308.

3. Gasparov M. Russkij sillabicheskij trinadtsatislozhnik [Russian 13-syllable verse], Izbrannyje trudy, Tom III. O stikhe, М., 1997, P. 132.

4. Ibid., P. 132.

5. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], K, : Akademija, 2006, P. 620.

6. Kachurovs`kyj I. Strofika [Strophics], Miunkhen, Instytut Literatury im. Mykhaila Oresta, 1967, P. 75.

7. Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry. Dramatic works. Prose works], K., Nauk. dumka, P. 30.

8. Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], M., L., Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 193.

9. Ibid., P. 193.

10. Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry. Dramatic works. Prose works], K., Nauk. dumka, P. 34.

11. Ibid., P. 36.

12. Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], M., L., Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 223.

13. Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry. Dramatic works. Prose works], K., Nauk. dumka, P. 36.

14. Римоване передцезурне закінчення.

15. Nichik V., Rogovich M. “Pheophan Prokopovych v rukopisnykh sbornikakh XVIII veka” [Feofan Prokopovich in the manuscript colle-ctions of the XVIII century], Russkaja literature, [Russian literature], 1976, № 2, P. 92.

16. Tchyzhevskyi D. Ukrajins`ke literaturne baroko: Vybr. Pratsi p davnioji l-ry [Ukrainian literary baroque: Selected. works from ancient times], K., Oberehy, 2003, P. 131.

17. Ibid., P. 132.

18. Prokopovych Ph. Sochinieniia [Works], M., L., Izd-tvo Akadiemii nauk SSSR, 1961, P. 216–217.

19. Ibid., P. 218.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).