DOI: https://doi.org/10.24061/128652

Мовленнєвий портрет сучасного лікаря (лінгвопрагматичний аспект)

Tetyana Leshchenko, Maryna Zhovnir

Анотація


Нова наукова лінгвістична парадигма зумовила появу наукових напрямків, орієнтованих на аналіз дискурсу, мовних жанрів і мовних актів. Мета цього дослідження - опис мовного портрета сучасного доктора, виділення його ключових дискурсивних характеристик, аналіз докторського тезауруса. Методи дослідження детерміновані його метою і завданнями. У роботі використані методи спостереження, опису, класифікації, дискурс-аналізу, елементи соціолінгвістичного аналізу. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше представлена і охарактеризована дискурсивна особистість сучасного лікаря. Встановлено, що доктор - це, перш за все, висококваліфікований представник нинішньої вітчизняної медицини. Його іманентними мовними характеристиками є освіченість, професіоналізм, відповідальність, безкорисливість, моральність. Виявлено поведінкові стандарти, які відрізняються від зазначених вище, зокрема, недосвідченість, користолюбство, безвідповідальність.

Ключові слова


дискурс; лінгвоперсонологія; мовний портрет; мовна особистість; доктор

Повний текст:

PDF

Посилання


Karaulov Ju. N. Russkij jazyk I jazykovaja lichnost' [Russian language and linguistic personality], Moskva, Nauka, 1987, 261 p. (in Russian).

Bilonozhenko V. M., Horobets' V. Y., Krentsel' Sh. H. Slovnyk ukrainskoi movy: V 11-ty t. [ Dictionary of the Ukrainian language], Vol. 11, Kyiv, Naukova dumka, 1970–1980 (in Ukrainian).

Chernykh V. P. Entsyklopedychnyi tlumachnyi slovnyk farmatsevtychnykh terminiv (ukrainsko-latynsko-rosiisko-anhliiskyi) [Encyclopaedic Dictionary of Pharmaceutical “Terms Ukrainian-Latin-Russian-English”], Vinnytsia, Novaknyha, 2014, 824 p. (in Ukrainian).

Interviu z holovnym likarem Makarivs’koyi TSRL [Interview with the head doctor of Makariv CSRH], Internet-portal "Makariv dilovyi", [E-source], URL: https://makariv-dilovyi.com.ua/liudy-povynni-znaty/item/41-interviu-z-holovnym-likarem-makarivskoi-tsrl (in Ukrainian).

"Khoroshyi likar - zavzhdy vichnyi student": Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny Vasylem Pryshliakom [“Good doctor always isan eternal student”: Interview with the best cardiologist of Ternopil region Vasily Prishlyak], Ofitsiinyi sait konkursu "Natsionalna medychnapremiia" [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/9-novosti/114-intervyu-z-vasilem-prishlyakom (in Ukrainian).

Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not accept sound criticism], RBK - UKRAINE[E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html (in Ukrainian).

Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not accept sound criticism], RBK - UKRAINE[E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html (in Ukrainian).

Volodymyr USHAKOV: Ne mozhna buty do obidu likarem, a pislya obidu – biznesmenom [Volodymyr Ushakov: You can not be at the dinnerby a doctor, and after dinner - a businessman], Bukovynska pravda [The truth of Bukovina], [E-source], URL: http://bukpravda.cv.ua/statti/intervyu/item/507-володимир-ушаков-не-можна-бути-до-обіду-лікарем-а-після-обіду-бізнесменом.html#.WlR7c7xl_IU (in Ukrainian).

Volodymyr USHAKOV: Ne mozhna buty do obidu likarem, a pislya obidu – biznesmenom [Volodymyr Ushakov: You can not be at the dinnerby a doctor, and after dinner - a businessman], Bukovynska pravda [The truth of Bukovina], [E-source], URL: http://bukpravda.cv.ua/statti/intervyu/item/507-володимир-ушаков-не-можна-бути-до-обіду-лікарем-а-після-обіду-бізнесменом.html#.WlR7c7xl_IU (in Ukrainian).

Semen Hluzman: V Ukraini harnyi likar zavazhaie systemi [Semen Gluzman: Good doctor interferes with the system In Ukraine], Zik,[E-source], URL: https://zik.ua/news/2017/08/02/semen_gluzman_v_ukraini_garnyy_likar_zavazhaie_systemi_1142901 (in Ukrainian).

Interviu z holovnym likarem Makarivs’koyi TSRL [Interview with the head doctor of Makariv CSRH], Internet-portal "Makariv dilovyi", [E-source], URL: https://makariv-dilovyi.com.ua/liudy-povynni-znaty/item/41-interviu-z-holovnym-likarem-makarivskoi-tsrl (in Ukrainian).

Bilonozhenko V. M., Horobets' V. Y., Krentsel' Sh. H. Slovnyk ukrainskoi movy: V 11-ty t. [ Dictionary of the Ukrainian language], Vol. 11, Kyiv, Naukova dumka, 1970–1980 (in Ukrainian).

Khlopchyk vyzhyv zavdiaky myloserdiu, liubovi, chuinosti, lastsi i profesionalizmu bahatokh medykiv: Interviu z krashchym praktykuiuchym likarem Ukrainy [The boy survived thanks to charity, love, sensitivity, kindness and professionalism of many doctors: Interview with the best practicing doctor of Ukraine], Medical Law portal 103-law.org.ua [E-source], URL: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=90 (in Ukrainian).

Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does notaccept sound criticism], RBK-UKRAINE [E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html (in Ukrainian).

"Khoroshyi likar - zavzhdy vichnyi student": Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny Vasylem Pryshliakom [“Good doctor always isan eternal student”: Interview with the best cardiologist of Ternopil region Vasily Prishlyak], Ofitsiinyi sait konkursu "Natsionalna medychnapremiia" [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/9-novosti/114-intervyu-z-vasilem-prishlyakom (in Ukrainian).

"Zhyttia i smert khodiat poruch: interviu z krashchym praktykuiuchym likarem Ukrainy Sofiieiu Halias ["Life and death are united: interview with the best practicing doctor of Ukraine Sophia Galyas], National Medical Award [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/publikatsiji/intervyu-z-laureatami-istoriji-uspikhu (in Ukrainian).

Berezhit sebe, slidkuite za soboiu, vdoskonaliuites, dumaite ta budte oberezhnymy: Interviu z krashchym praktykuiuchym khirurhom Chernihivshchyny Mykoloiu Romaniukom [Take care of yourself, keep an eye on yourself, refine, think and be careful: Interview with Nikolai Romanyuk, best practitioner of Chernigov oblast], Medyko-pravovoi portal 103-law.org.ua, [E-source], URL: https://103-law.org.ua/statya/berezhit-sebe-slidkujte-za-soboyu-vdoskonalyujtes-dumajte-ta-budte-oberezhnimi (in Ukrainian).

Diahnostyka [Diagnosis], Ukrainian forum of doctors [E-source], URL: http://surgeryzone.net/ukr/ (in Ukrainian).

Osvita ta zdorovia [Education and health], Your city [E-source], URL: //tvoemisto.tv/exclusive/ u_kyievi_lyublyat_lvivskyh_patsiientiv_shchoyno_perestupyly_porig_a_vzhe_shukayut_komu_zaplatyty_85309.html http://tvoemisto.tv/ (in Ukrainian).

Interviu z likarem vyshchoi katehorii Deriapoiu Irynoiu Valentynivnoiu [Interview with a doctor of the highest category Deryapoy Iryna Valentinovna], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/interv-yu-z-likarem-vishchoi-kategorii-k-med-n-deryapoyu-irinoyu-valentinivnoyu/ (in Ukrainian).

Interviu z likarem vyshchoi katehorii Deriapoiu Irynoiu Valentynivnoiu [Interview with a doctor of the highest category Deryapoy Iryna Valentinovna], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/interv-yu-z-likarem-vishchoi-kategorii-k-med-n-deryapoyu-irinoyu-valentinivnoyu/ (in Ukrainian).

Leshchenko T. O. «Terminy v stomatolohii: imennyky cholovichoho rodu druhoi vidminy v rodovomu vidminku odnyny» [Terms in dentistry: nouns of the masculine form of the second abdication in the generic singular case], Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh [Ukrainian Dental Almanac], 2017, N 1, P. 93–96 (in Ukrainian).

Rubryka «Interviu z likarem» [Topic «Interview with a doctor»], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source],URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

"Khoroshyi likar - zavzhdy vichnyi student": Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny Vasylem Pryshliakom [“Good doctor always isan eternal student”: Interview with the best cardiologist of Ternopil region Vasily Prishlyak], Ofitsiinyi sait konkursu "Natsionalna medychnapremiia" [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/9-novosti/114-intervyu-z-vasilem-prishlyakom (in Ukrainian).

Volodymyr Ushakov: Ne mozhna buty do obidu likarem, a pislia obidu – biznesmenom [Volodymyr Ushakov: You cannot be doctor in the morning, and you can not be a businessman later], Bukovynska pravda, [E-source], URL: http://bukpravda.cv.ua/statti/intervyu/item/507-володимир-ушаков-не-можна-бути-до-обіду-лікарем-а-після-обіду-бізнесменом.html#.WlR7c7xl_IU (in Ukrainian).

Reformy medytsyny [Medical reforms], Ukrainian forum of doctors [E-source], URL: http://surgeryzone.net/ukr/ (in Ukrainian).

Interviu: Rohalskyi Leonid Petrovych, likar-anestezioloh vyshchoi katehorii, Brovarska tsentralna raionna likarnia [Interview: Rogalsky Leonid Petrovich, anesthesiologist of the highest category, BrovarskyCentralDistrictHospital], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

U Kyievi liubliat Lvivskykh patsiientiv [Kievlikes patients from Lviv], Your city [E-source], URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/u_kyievi_lyublyat_lvivskyh_patsiientiv_shchoyno_perestupyly_porig_a_vzhe_shukayut_komu_zaplatyty_85309.html (in Ukrainian).

Shanina O.S. Medychnyi dyskurs: komunikatyvno-prahmatychnyi i suhestyvnyi aspekty [Medical discourse: communicative-pragmatic and suggestive aspects], Diss., Odes’kyy natsional’nyy universytet im.I.I.Mechnykova, Odesa, 2015, 254 p. (in Ukrainian).

"Khoroshyi likar - zavzhdy vichnyi student": Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny Vasylem Pryshliakom [“Good doctor always isan eternal student”: Interview with the best cardiologist of Ternopil region Vasily Prishlyak], Ofitsiinyi sait konkursu "Natsionalna medychnapremiia" [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/9-novosti/114-intervyu-z-vasilem-prishlyakom (in Ukrainian).

“Khlopchyk vyzhyv zavdiaky myloserdiu, liubovi, chuinosti, lastsi i profesionalizmu bahatokh medykiv: Interviu z krashchym praktykuiuchym likarem Ukrainy” [The boy survived thanks to charity, love, sensitivity, kindness and professionalism of many doctors: Interview with the best practicing doctor of Ukraine], Medical Law portal 103-law.org.ua [E-source], URL: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=90 (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku - vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction - itawakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

«Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku - vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction - itawakens the thirst for perfection"], NODUSScientific-PracticalCenterof Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/ (in Ukrainian).

Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not acceptsound criticism], RBK-UKRAINE [E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Karaulov Ju.N. Russkij jazyk I jazykovaja lichnost' [Russian language and linguistic personality], Moskva, Nauka, 1987, 261 p.

2. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11-ty t. [ Dictionary of the Ukrainian language], Kyiv, Naukova dumka, 1970–1980, 11 t.

3. Chernykh V.P. Entsyklopedychnyi tlumachnyi slovnyk farmatsevtychnykh terminiv (ukrainsko-latynsko-rosiisko-anhliiskyi) [Encyclopaedic Dictionary of Pharmaceutical “Terms Ukrainian-Latin-Russian-English”], Vinnytsia: Novaknyha, 2014, 824 p.

4 «Etychnyj kodeks likarja Ukrajiny» [Ethical Code of Ukrainian Doctor], Medycyna transportu Ukrajiny [Medicine of transport of Ukraine], 2000, N 4, P. 6–11.

5. Interviu z holovnym likarem Makarivsʹkoyi TSRL [Interview with the head doctor of Makariv CSRH], Internet-portal "Makariv dilovyi", [E-source], URL: https://makariv-dilovyi.com.ua/liudy-povynni-znaty/item/41-interviu-z-holovnym-likarem-makarivskoi-tsrl

6. "Khoroshyi likar - zavzhdy vichnyi student": Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny Vasylem Pryshliakom [“Good doctor always is an eternal student”: Interview with the best cardiologist of Ternopil region Vasily Prishlyak], Ofitsiinyi sait konkursu "Natsionalna medychna premiia" [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/9-novosti/114-intervyu-z-vasilem-prishlyakom

7. Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not accept sound criticism], RBK - UKRAINE [E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html

8. Ibidem.

9. Volodymyr USHAKOV: Ne mozhna buty do obidu likarem, a pislya obidu – biznesmenom [Volodymyr Ushakov: You can not be at the dinner by a doctor, and after dinner - a businessman], Bukovynska pravda [The truth of Bukovina], [E-source], URL: http://bukpravda.cv.ua/statti/intervyu/item/507-володимир-ушаков-не-можна-бути-до-обіду-лікарем-а-після-обіду-бізнесменом.html#.WlR7c7xl_IU

10. Ibidem.

11. Semen Hluzman: V Ukraini harnyi likar zavazhaie systemi [Semen Gluzman: Good doctor interferes with the system In Ukraine], Zik, [E-source], URL: https://zik.ua/news/2017/08/02/semen_gluzman_v_ukraini_garnyy_likar_zavazhaie_systemi_1142901

12. Interviu z holovnym likarem…, op. cit.

13. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11-ty t.[ Dictionary of the Ukrainian language], Kyiv, Naukova dumka, 1970–1980, 11 t.

14. Khlopchyk vyzhyv zavdiaky myloserdiu, liubovi, chuinosti, lastsi i profesionalizmu bahatokh medykiv: Interviu z krashchym praktyku-iuchym likarem Ukrainy [The boy survived thanks to charity, love, sensitivity, kindness and professionalism of many doctors: Interview with the best practicing doctor of Ukraine], Medical Law portal 103-law.org.ua [E-source], URL: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=90

15. Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not accept sound criticism], RBK-UKRAINE [E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html

16. Interviu z krashchym kardiolohom …, op. cit.

17. "Zhyttia i smert khodiat poruch: nterviu z krashchym praktykuiuchym likarem Ukrainy Sofiieiu Halias ["Life and death are united: inte-rview with the best practicing doctor of Ukraine Sophia Galyas], National Medical Award [E-source], URL: http://nmp.org.ua/index.php/publikatsiji/intervyu-z-laureatami-istoriji-uspikhu

18. Berezhit sebe, slidkuite za soboiu, vdoskonaliuites, dumaite ta budte oberezhnymy: Interviu z krashchym praktykuiuchym khirurhom Chernihivshchyny Mykoloiu Romaniukom [Take care of yourself, keep an eye on yourself, refine, think and be careful: Interview with Nikolai Romanyuk, best practitioner of Chernigov oblast], Medyko-pravovoi portal 103-law.org.ua, [E-source], URL:https://103-law.org.ua/statya/berezhit-sebe-slidkujte-za-soboyu-vdoskonalyujtes-dumajte-ta-budte-oberezhnimi

19. Diahnostyka [Diagnosis], Ukrainian forum of doctors [E-source], URL:http://surgeryzone.net/ukr/

20. Osvita ta zdorovia [Education and health], Your city [E-source], URL://tvoemisto.tv/exclusive/u_kyievi_lyublyat_lvivskyh_patsiientiv_shchoyno_perestupyly_porig_a_vzhe_shukayut_komu_zaplatyty_85309.html http://tvoemisto.tv/

21. Interviu z likarem vyshchoi katehorii Deriapoiu Irynoiu Valentynivnoiu [Interview with a doctor of the highest category Deryapoy Iryna Valentinovna], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL:http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/interv-yu-z-likarem-vishchoi-kategorii-k-med-n-deryapoyu-irinoyu-valentinivnoyu/

22. Ibidem.

23. Leshchenko T.O. «Terminy v stomatolohii: imennyky cholovichoho rodu druhoi vidminy v rodovomu vidminku odnyny» [Terms in dentistry: nouns of the masculine form of the second abdication in the generic singular case], Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh [Ukrainian Dental Almanac], 2017, N 1, P. 93–96.

24. Rubryka «Interviu z likarem» [Topic «Interview with a doctor»], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL:http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/.

25. Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny…, opt. cit.

26. Volodymyr Ushakov: Ne mozhna buty do obidu likarem, a pislia obidu – biznesmenom [Volodymyr Ushakov: You cannot be doctor in the morning, and you can not be a businessman later], Bukovynska pravda, [E-source], URL: http://bukpravda.cv.ua/statti/intervyu/item/507-володимир-ушаков-не-можна-бути-до-обіду-лікарем-а-після-обіду-бізнесменом.html#.WlR7c7xl_IU

27. Reformy medytsyny [Medical reforms], Ukrainian forum of doctors [E-source], URL: http://surgeryzone.net/ukr/

28. Interviu: Rohalskyi Leonid Petrovych, likar-anestezioloh vyshchoi katehorii, Brovarska tsentralna raionna likarnia [Interview: Rogalsky Leonid Petrovich, anesthesiologist of the highest category, Brovarsky Central District Hospital], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL:http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/.

29. «Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku − vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction − it awakens the thirst for perfection"], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL:http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/.

30. Ibidem.

31. Ibidem.

32. Ibidem.

33. Ibidem.

34. U Kyievi liubliat Lvivskykh patsiientiv [Kiev likes patients from Lviv], Your city [E-source], URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/ u_kyievi_lyublyat_lvivskyh_patsiientiv_shchoyno_perestupyly_porig_a_vzhe_shukayut_komu_zaplatyty_85309.html

35. «Etychnyj kodeks likarja Ukrajiny» [Ethical Code of Ukrainian Doctor], Medycyna transport Ukrajiny [Medicine of transport of Ukraine], 2000, N 4, P. 6–11.

36. Shanina O.S. Medychnyi dyskurs: komunikatyvno-prahmatychnyi i suhestyvnyi aspekty [Medical discourse: communicative-pragmatic and suggestive aspects], Dys. na zdob. nauk. st. kand. filol. nauk, spec. 10.02.01 – ukrayinsʹka mova, Odesʹkyy natsionalʹnyy universytet im. I. I. Mechnykova, Odesa, 2015, 254 p.

37. Interviu z krashchym kardiolohom Ternopilshchyny…, opt. cit.

38. “Khlopchyk vyzhyv zavdiaky myloserdiu, liubovi, chuinosti, lastsi i profesionalizmu bahatokh medykiv: Interviu z krashchym praktykuiuchym likarem Ukrainy” [The boy survived thanks to charity, love, sensitivity, kindness and professionalism of many doctors: Interview with the best practicing doctor of Ukraine], Medical Law portal 103-law.org.ua [E-source], URL: http://103-law.org.ua/Article.aspx?a=90

39. «Kozhen likar povynen chytaty naukovu fantastyku - vona probudzhuie zhahu do doskonalosti» ["Every doctor should read science fiction - it awakens the thirst for perfection"], NODUS Scientific-Practical Center of Neurorehabilitation [E-source], URL: http://nodus.ua/blog/profesiyniy-poglyad-v-neyroreabilitatsii/

40. Ibidem.

41. Olha Bohomolets: Ministerstvo okhorony zdorovia ne spryimaie zdorovoi krytyky [Olga Bohomolets: The Ministry of Health does not accept sound criticism], RBK-UKRAINE [E-source], URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/olga-bogomolets-ministerstvo-zdravoohraneniya-1490883036.html

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).