DOI: https://doi.org/10.24061/130795

„Українгеліє” від К. Мордатенка: поетичне бачення історіософії України

Lidiya Vylka

Анотація


Практично всі тексти К. Мордатенка у той чи інший спосіб є україноцентричними, підіймають проблеми розуміння й трактування історії нашої держави, у руслі філософського осмислення описують історичні факти й видатних персоналіїв України, дискутують та полемізують з неоднозначними розуміннями та перекручуваннями історичної дійсності. Поетична збірка К. Мордатенка „Українгеліє” (2009 р.) уже своєю назвою формує в уяві реципієнта цілий асоціативний ряд з глибокою християнською етимологією. Поет вирішив поєднати архетип Євангеліє як праобраз книги про священні діяння й життєпис осіб християнського канону з образом України як глибоко релігійної держави, що пройшла практично мученицький шлях, постійно стогнучи від фізичних та моральних знущань різних поневолювачів. Мета статті: дослідити історіософські мотиви у збірці К. Мордатенька „Українгеліє” і зробити аналіз ключових проблем, розроблених у поетичній книзі. Методи дослідження. Специфіка об’єкта дослідження, мета роботи зумовили використання певних методів дослідження, зокрема, розгляд поняття історіософія в культурологічному та історичному контексті здійснювати із залученням компаративістського методу. Методи історико-літературного, пообразного, порівняльного аналізу використовуються при дослідженні історіософії поетичних текстів К. Мордатенка. Наукова новизна виявляється в тому, що досі практично немає наукових статей про творчість К. Мордатенка. Висновки. У статті розглянута збірка К. Мордатенка „Українгеліє” крізь призму апробованого автором філософського розуміння складних історичних фактів і реалій сьогодення нашої країни та світу загалом. Перспективи подальших досліджень полягають в тому, що варто дослідити ширші рамки історіософських інтенцій автора й розглянути всі його збірки крізь призму цієї проблеми.

Ключові слова


К. Мордатенко; історіософія; історія України; україноцентризм; фактографія; духовність; віра

Повний текст:

PDF

Посилання


Marinyak R. „ Istoriosofija poeziji Liny Kostenko” [Historiosophy of poetry of Lina Kostenko]. Thesis for a Candidate Degree in Philology: 10.01.01, Kharkiv National University named after V. Karazin, Kharkiv [Electronic resource]. Access mode: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/132293.htm (in Ukrainian).

Marinyak R. „ Istoriosofija poeziji Liny Kostenko” [Historiosophy of poetry of Lina Kostenko]. Thesis for a Candidate Degree in Philology: 10.01.01, Kharkiv National University named after V. Karazin, Kharkiv [Electronic resource], Access mode: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/132293.htm (in Ukrainian).

Tatarkevych V. Istorija filosofiji: T. 3: Filosofija XIX stolittja i novitnja [History of Philosophy, Vol. 3: The philosophy of the nineteenth century and modern times], 1999, 23 р. (in Ukrainian).

Cieszkovski V. Prolegomena zur Historiosophie, Berlin, 1838.

Marinyak R. „ Istoriosofija poeziji Liny Kostenko” [Historiosophy of poetry of Lina Kostenko]. Thesis for a Candidate Degree in Philology: 10.01.01, Kharkiv National University named after V. Karazin, Kharkiv [Electronic resource], Access mode: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/132293.htm (in Ukrainian).

Ginker F., Mayer G. Biblical Brockhaus Encyclopedia, 2011 [Electronic resource], Access mode: https: http://www.read.in.ua/book127491/?p=44&razdel=12

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 5 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 5 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 17 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 17 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 20 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 22 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 13 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 11 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 11 (in Ukrainian).

Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 30 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Marinyak R. „ Istoriosofija poeziji Liny Kostenko” [Historiosophy of poetry of Lina Kostenko]. Thesis for a Candidate Degree in Philol-ogy: 10.01.01, Kharkiv National University named after V. Karazin, Kharkiv [Electronic resource]. Access mode: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/132293.htm

2. Ibidem.

3. Tatarkevych V. Istorija filosofiji: T. 3: Filosofija XIX stolittja i novitnja [History of Philosophy, Vol. 3: The philosophy of the nineteenth century and modern times], 1999, 23 р.

4. Cieszkovski V. Prolegomena zur Historiosophie, Berlin, 1838.

5. Marinyak R. „ Istoriosofija poeziji Liny Kostenko”…, op. cit.

6. Ginker F., Mayer G. Biblical Brockhaus Encyclopedia, 2011 [Electronic resource], Access mode: https: http://www.read.in.ua/book127491/?p=44&razdel=12

7. Mordatenko K. „Ukrainheliie: poezii” [The gospel of Ukraine], 2009, P. 5.

8. Ibidem., P. 5.

9. Ibidem., P. 17.

10. Ibidem., P. 17

11. Ibidem., P. 20.

12. Ibidem., P. 22

13. Ibidem., P. 13.

14. Ibidem., P. 11.

15. Ibidem., P. 11.

16. Ibidem., P. 30.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).