DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2017.15

Використання епонімічних термінів в галузі медицини: аргументи “за” і “проти”

Anna Shalajeva

Анотація


Епонімічні терміни широко вживаються в мові медицини для позначення хвороб, симптомів, синдромів, тестів, методів дослідження і діагностики, названих на честь дослідників і лікарів, вперше описали їх. Безперервна полеміка щодо доцільності вживання епонімічних термінів в області медицини зумовила актуальність даної статті. Метою даної статті стала спроба виявлення першопричин абсолютно протилежних точок зору лінгвістів і фахівців-медиків на цю проблему. Була зроблена спроба виявити першопричини існування різних точок зору на вживання епонімічних термінів в мові медицини. Через відсутність єдиної загальноприйнятої класифікації епонімічних термінів в статті наведені основні критерії класифікації цих термінів по їх двох складових: імені власним і імені номінальному. В основній частині статті наведені аргументи "за" і "проти" вживання епонімічних термінів в мові медицини і їх заміни описовими термінами.


Ключові слова


медична термінологія; епонімічні терміни; описові терміни; різні точки зору; аргументи "за" і "проти"

Повний текст:

PDF

Посилання


Lejchik V. M. Terminovedenie. Predmet, metody, struktura [Terminology. Subject, methods, structure], Moscow: Izdatel'stvo LKI, 2007, P. 20, URL: file://localhost/C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.314/Terminovedenie%20%20Lejchik%20[OCR]

Varnavskaja E. V. Status i funkcionirovanie jeponimov v medicinskoj terminologii ispanskogo jazyka [Status and functioning of eponyms in medical terminology of the Spanish language]. P. 7, URL: http://www.aspirant.vsu.ru/pdf/autoreferats/1558.pdf

Novinskaja N. V. Semantika imeni sobstvennogo v sostave termina: istoricheskij aspect [The semantics of a proper name as part of the term: the historical aspect], P. 137, URL: http://vestnik.astu.org/content/userimages/file/gen_1_48_2010/31.pdf

Bondaletov V. L. Iz istorii izuchenija imeni sobstvennogo [From the history of the study of the proper name], P. 2, URL: http://www.textologia.ru/russkiy/onomastika/teoria-onomastiki/iz-istorii-izucheniya-imeni-sobstvennogo/1126/?q=463&n=1126

Eponim, Dictionary, URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/eponym

Eponym, Definition of Eponym, URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/eponym

Kakzanova E. M. “Rol' terminov v prikladnoj lingvistike: leksikograficheskaja fiksacija terminov -jeponimov” [The role of the terms in Applied Linguistics: fixing lexicographical terms- eponyms], Zhurnal Sborniki konferencij NIC Sociosfera, 2011, №13, P. 266, URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-terminov-v-prikladnoy-lingvistike-leksikograficheskaya-fiksatsiya-terminov-eponimov

Kondrat’ev D.K. Sovremennaja medicinskaja jeponimicheskaja terminologija [ Modern medical eponymous terminology], P.129, URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-meditsinskaya-eponimicheskaya-terminologiya

Tatiana Canziani. The status of medical eponyms: advantages and disadvantages, P. 227, URL: http://www.academia.edu/7721341/The_status_of_medical_eponyms_advantages_and_disadvantages

Božena Džuganova. English medical terminology – different ways of forming medical terms, P. 65, URL: http://hrcak.srce.hr/file/162511

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 29th edition, 2000, P. 674.

Tatiana Canziani. The status of medical eponyms: advantages and disadvantages, P. 230, URL: http://www.academia.edu/7721341/The_status_of_medical_eponyms_advantages_and_disadvantages


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).