DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.163

Хронологічний принцип класифікації французьких ойконімів (кельтсько – докельтські утворення)

Oleksandr Rak

Анотація


Колишні погляди вчених на історію виникнення назв поселень в різні хронологічні періоди, на час їх утворення дають нам можливість стверджувати, що ойконіми, незважаючи навіть на незначні зміни в освіті назв, залишаються все ж досить стійкими ономастичними утвореннями, навіть в разі, коли змінювався мова цілого народу. Грунтуючись на хронологічний принцип класифікації в нашій роботі, ми робимо спробу розділити французькі ойконіми кельтско-докельтского періоду, виходячи з різних успадкованих ними лінгвістичних пластів.

Ключові слова


топонім; ойконім; назва населеного пункту; історія Франції; кельти; галли; лігурійці; римляни

Повний текст:

PDF

Посилання


Dauzat A. La toponymie francaise, Paris, 1971, P. 25.

Buchko D. Pohodzhennya nazv naselenih punktіv Pokuttya [The origin of the names of settlements Pokuttya], L'vіv, 1993, P. 3 (in Ukrainian).

Dauzat A. La toponymie francaise, Paris, 1971, P. 131-135.

Goery J - Cl. Guerre des Gaules (intr. et notes du texte de Jules Cesar, trad. Anne-Marie Ozanam), Belles Lettres, coll. “Classique en poche”, Vol. 21, Livres-II, Paris, 2000.

Tishchenko K. “Analogi kel'ts'kih mіscevih nazv Ukrayiny v toponimiyi Rosiyi” [Analogs miscevih Celtic toponymy names of Ukrainein Russia], Kiyvs'kij geografіchnij shchorіchnik, 2003, N. 3, P. 166-185 (in Ukrainian).

Tishchenko K. “Kel'ts'ki etimologіy. 1. Etnos (1-3)” [Celtic etymology. 1. Ethnos (1-3)], Movoznavstvo, 2003, N. 4, P. 3-16; 2003, N. 5, P. 35-43; 2003, N. 6, P. 42-54 (in Ukrainian).

Sedov V. Slavyane i kel'ty (po dannym arheologii) [Slavs and Celts (according to archaeology)], Istoriya, kul'tura, ehtnografiya i fol'klor slavyanskih narodov, Moskva, 1983, P. 97-107 (in Ukrainian).

Strizhak O. Kel'ti j Ukrayina, “Ukrayina. Nauka j kul'tura” [Celts andUkraine, "Ukraine. Science and Culture "], Vol. 23, Kiyv, 1989, P. 266-267 (in Ukrainian).

Tishchenko K. Movnі kontakti: svіdki formuvannya ukrayintsiv [Language Contact: witnesses of the formation Ukrainian], Kiyv, 2006, P. 13 (in Ukrainian).

Machinskij A. Kel'ty na zemlyah k vostoku ot Karpat, u kn.: Kel'ty i kel'tskie yazyki [Celts on lands for the East from the mountains in the book: Keltskie and Celtic tongues], Moskva, 1974, P. 38-39 (in Russian).

Brunaux Jean-Louis. Les Gaulois. Belles Lettres, coll. “Art et culture”, Paris, 2005.

Cesar J. Guerre des Gaules (trad., intr. et notes Leopold-Albert Constans) [w:] Belles Lettres, coll. “Collection des universités de France”, serie latine, Paris, 1924.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – P. 25.

2. Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття. – Львів 1993. – С. 3.

3. Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – P. 131-135.

4. Там само. – P. 127-131.

5. Там само.

6. Goery J-Cl. Guerre des Gaules (intr. et notes du texte de Jules César, trad. Anne-Marie Ozanam) // Belles Lettres, coll. “Classique en poche”. – № 21, – Livres I-II, – Paris, 2000.

7. Тищенко К. Аналоги кельтських місцевих назв України в топонімії Росії, “Київський географічний щорічник”, 2003. – № 3. – С. 166-185.

8. Тищенко К. Кельтськи етимології. 1. Етнос (1-3), “Мовознавство”, 2003. – № 4, – С. 3-16; 2003. – № 5. – С. 35-43; 2003. – № 6, – С. 42-54.

9. Седов В. Славяне и кельты (по данным археологии), у кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. Москва, 1983, – С. 97-107.

10. Стрижак О. Кельти й Україна, “Україна. Наука й культура”. Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 266-267.

11. Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. Київ, 2006. – С. 13.

12. Там само. – С. 153.

13. Мачинский А. Кельты на землях к востоку от Карпат, у кн.: Кельты и кельтские языки.  Москва, 1974. – С. 38-39.

14. Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. Київ, 2006. – С. 168.

15. Там само. – С. 161.

16. Там само. – С. 163.

17. Brunaux Jean-Louis. Les Gaulois // Belles Lettres, coll. “Art et culture”, – Paris, 2005.

18. César J. Guerre des Gaules (trad., intr. et notes Léopold-Albert Constans) [w:] Belles Lettres, coll. “Collection des universités de France”, serie latine. Paris, 1924.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).