DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.161

Словотвірно ідентичні суфікси у системі термінотворення (позначення особи за професійною діяльністю)

Alla Tkach

Анотація


Об'єктом нашого дослідження є система українського медичного термінотворення. Зокрема, в статті ми розглядаємо словотвірно ідентичні суфікси, які називають особу за дії або процесу, для людини є постійним (основним), характерним або професійним заняттям; простежуємо активність вживання і особливості формування таких елементів.

Ключові слова


термін; термінологія; система термінотворення; суфікс (и); формант (и); словотвірно ідентичні суфікси; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkach A. V., Shinkaruk V. D. Slovotvirna identichnist' ukrayins'koyi terminologiyi [Ukrainian terminology word creative identity], Chernivtsi, Chernivets'kij un-t, 2010, P. 70 (in Ukrainian).

Gorodens'ka K. G. “Semantichni funktsiyi derivatsijnih morfem” [Semantic features derivatsy morpheme], Movoznavstvo, 1987, N. 1, P. 21 (in Ukrainian).

Sidorenko L. M. Sufiksal'ni derivati v profesijnij terminologiyi (normativnij aspekt) [Suffixal derivatives in professional terminology (normative aspect)], avtoreferat, Kyiv, Institut ukrayins'koyi movi NAN Ukrayini, 2004, P. 5 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ткач А. В. Словотвірна ідентичність української термінології: монографія / А. В. Ткач,    В. Д. Шинкарук. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2010. – С. 70.

2. Городенська К. Г. Семантичні функції дериваційних морфем / К. Г. Городенська // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 21.

3. Сидоренко Л. М. Суфіксальні деривати в професійній термінології (нормативний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Л. М. Сидоренко; Інститут української мови НАН України. – К., 2004. – С. 5.

4. Там само. – С. 6. 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).