DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.160

Дуплексив як маркер перехідності у синтаксисі

Liudmyla Tomusiak

Анотація


У статті розглянуті функціональні особливості пропозицій, що містять дуплекс. Доведено, що такі синтаксичні побудови є дериватами і знаходяться на кордоні між простими і складними реченнями, тобто ілюструють явище перехідності на синтаксичному рівні. Використанням таких пропозицій досягається конденсація змісту і компактність структурно-синтаксичної організації, що дозволяє їм виступати смисловими аналогами відповідних типів складних речень.

Ключові слова


синтаксична перехідність; дуплекс; пропозиція; поліпропозитивність; контамінація; вторинна предикація; актантна синтаксеми; актуальні членування

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahnitko A. P. Teoriia suchasnoho syntaksysu [The theory of modern syntax], Donetsk, DonNU, 2007, P. 288 (in Ukrainian).

Vykhovanets I. R., Horodenska K. H., Rusanivskyi V. M. Semantyko-syntaksychna struktura rechennia [Semantic-syntactic structure of sentences], Kyiv, Nauk. dumka, 1983 (in Ukrainian).

Kulbabska O. V. Vtorynna predykatsiia u prostomu rechenni [Secondary predication in a simple sentence], Chernivtsi, Chernivetskyi nats.un-t, 2011 (in Ukrainian).

Zolotova H. A. Ocherk funktsyonalnoho syntaksysa russkoho yazyka [A sketch of the functional syntax of the Russian language], Moscow, 1970, P. 260 (in Russian).

Adamets P. Obrazovanye predlozhenyi yz propozytsyi v sovremennom russkom yazyke [Formation of proposals from the proposition in modern Russian], Praha, 1978 (1982), 160 p (in Russian).

Zolotova H. A. Ocherk funktsyonalnoho syntaksysa russkoho yazyka [A sketch of the functional syntax of the Russian language], Moscow, 1970, P. 183 (in Russian).

Zolotova H. A., Shvedova N. Lu. “O roly semantyky v aktualnom chlenenyy predlozhenyia” [On the role of semantics in the actual division of sentences], Russkyi yazyk. Voprosy eho ystoryy y sovremennoho sostoianyia, Moscow, Nauka, 1978, P. 149 (in Russian).

Horodenska K. H. Deryvatsiia syntaksychnykh odynyts [Derivation of syntactical odysnits], Kyiv, Nauk.dumka, 1991, 139 p (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису : [монографія] / А.П.Загнітко. – [2-евид., виправл.і доп.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 288.

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. - К.: Наук. думка, 1983.

3. Кульбабська О.В. Вторинна предикація у простому реченні: монографія / О.В.Кульбабська. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011.

4. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г.А.Золотова. – М., 1970. – С. 260.

5. Адамец П. Образование предложений из пропозиций в современном русском языке / П.Адамец. – Praha, 1978 (1982). - 160 с.

6. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г.А.Золотова. – М., 1970. – С. 183.

7. Там само, с. 237.

8. Золотова Г.А. О роли семантики в актуальном членении предложения // Русский язык. Вопросы его истории и современного состояния / Отв. ред. Н.Ю.Шведова. – М.: Наука. – 1978. – С. 149.

9. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / К.Г.Городенська. – К.: Наук.думка, 1991. – 139 с. 

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).