DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.156

Актуальні проблеми мовної норми і варіативності в інтегративній лінгвістиці Е. Коссеріу

Igor Roman, Liliya Roman

Анотація


У статті представлений методологічний аналіз актуальних ідей відомого сучасного лінгвіста - E.Коссеріу. Автори стверджують, що введення теоретичних ідей E.Коссеріу могло б істотно розширити евристичний потенціал норми в галузі лінгвістики. Ключ до вирішення проблеми полягає в необхідності зміни сучасного теоретичного контексту питання. Автори статті розглядають історію введення в дію поняття норми в лінгвістиці з точки зору конкретного герменевтического підходу по відношенню до інших мовних методам. В ході вивчення ролі мовних норм у взаємодії змісту та вираження, в статті наведені приклади екстраполяції поняття норми від однієї дисципліни до другой. У випадку екстраполяції поняття норми з інших дисциплін в лінгвістичні дослідження структурно-функціональної дихотомії мови виявляється, що не можна не розглядати духовне як світ об'єктів, так як мова і мова розглядаються як дві різні речі.
Швидкий розвиток інформаційних технологій зробив можливим для розрахунку багато аспектів Гумбольдтовським ідей. Статистика комп'ютера створила умови, в яких ідея «мовної картини світу» і «внутрішньої форми мови» поступово втрачає свій первісний романтичний заряд і перетворюється в дуже тривіальну річ. Проте, не дивлячись на те, що глобальна стандартизація значно покращує обробку і автоматичний переклад, який колись дав початок герменевтики, герменевтичний потенціал мовної норми зберігає ще багато перспектив з гносеологічної точки зору.


Ключові слова


лінгвістична норма і мінливість; E. Коссеріу; герменевтика; евристичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Kasparskyy R. R. Problemy normy y normatyvnosty v yazykoznanyy [The problems of norm and normativity in linguistics], Gor'kiy, Yazyk y Mysl, 1990, P. 3-15 (in Russian).

Kozlovs’kyy A. A. “Lohiko-hnoseolohichni zasady pravovoyi normy” [Logic-gnoseological problems and legal norms], Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 1999, N. 4, P. 98-109 (in Ukrainian).

Kosseriu A. Problema normy v lynhvystyke [The problem of norm in linguistics], Novoe v lynhvystyke, Vol. 19, Moscow, Nauka, 1978, P. 99-375 (in Russian).

Koseriu E. Sistema, norma y habla [System, hubble rate] Strukturnotypolohycheskye yssledovanyya, Moscow, Nauka, P. 206-210 (in Russian).

Sokolovskaya ZH. «Kartynamyra» v znachenyyakh slov. «Semantycheskye fantazyy» yly «katekhyzys semantyky» ["The picture of the world" in the meanings of words. "Semantic fantasies" or "catechism of semantics"], Tavryya, Mysl, 1993, P. 26 (in Russian).

Shpet H. H. Sochynenyya [Compositions],Moscow, Pravda, 1989, P. 566 (in Russian).

Sokolovskaya Zh. «Kartynamyra» v znachenyyakh slov. «Semantycheskye fantazyy» yly «katekhyzys semantyky» ["The picture of the world" in the meanings of words. "Semantic fantasies" or "catechism of semantics"], Tavryya, Mysl, 1993, P. 7 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Каспарский Р. Р. Проблемы нормы и нормативности в языкознании // Проблемы нормы и вариативности в реализации высказывания. – Горький : Язык и Мысль, 1990. – С. 3-15.

2. Козловський А. А. Логiко-гносеологiчнi засади правової норми // Вiсник Академiї правових наук України. – 1999. – № 4. – C. 98-109.

3. Коссеріу А. Проблема нормы в лингвистике // Новое в лингвистике. – Вып. ХІХ. – М.: Наука, 1978. – С. 99-375.

4. Cosseriu E. Sistema, norma y habla // Структурно-типологические исследования. – М. : Наука, – С. 206-210.

5. Там само. – С. 305.

6. Соколовская Ж. «Картина мира» в значениях слов. «Семантические фантазии» или «катехизис семантики». – Таврия : Мысль, 1993 – С. 26.

7. Коссеріу А. Проблема нормы в лингвистике // Новое в лингвистике. – Вып. ХІХ. – М.: Наука, 1978. – С. 372-375.

8. Там само. – С. 131.

9. Шпет Г. Г. Сочинения. – М. : Правда, 1989. - С. 566.

10. Соколовская Ж. «Картина мира» в значениях слов. «Семантические фантазии» или «катехизис семантики». – Таврия : Мысль, 1993 – С. 7.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).