DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.154

Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір

Marta Maksymyuk

Анотація


В. Кожелянко - яскравий представник українського постмодернізму. До особливостей постмодернізму відноситься поєднання різних стильових тенденцій, часткова опозиційність до традиції, універсальність проблематики, позачасовість і внепространственность зображення, епатажність, зміну функцій автора та героя, культ незалежної особистості, прагнення до архаїки, міфу, прагнення поєднати істини різних націй, культур, релігій, філософій, іронічність, пародійність тощо.
В. Кожелянко використовує оніми цілком в дусі постмодернізму: імена в його творах іронічні, аллюзійні, часто виконують інтертекстуальну функцію, багато міфонімів, ономастика різних стилів - від знижено-просторічної, діалектної до помпезно-патріотичної.


Ключові слова


постмодернізм; текст; Василь Кожелянко; іронічність; онім; ономастичний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Lytvyn L.V. Onomastychna systema hudozhnioji prozy (na materiali francuzkyh romaniv XIX-XX st.) [Onomastic system prose (based on novels of French nineteenth and twentieth centuries)], Avtoreferat., Kyiv, 2006, P. 3 (in Ukrainian).

Belej L. Nova ukrajinska literaturno-hudozhnia antroponimija: problemy teoriji ta istoriji [The new Ukrainian literary and artistic anthroponomy: Theory and History], Uzhgorod, 2002, P. 126–134 (in Ukrainian).

Myhajlova N. V. Ukrajinskyj postmodernism [Ukrainian postmodernism], Access: http://www.rius.kiev.ua/do/mix4 (in Ukrainian).

Kalyta O. M. Movni zasoby vyrazhennia ironiji v suchasnij ukrajinskij malij prozi [Language means of expression of irony in modern Ukrainian small prose], Avtoreferat, Kyiv, 2006, P. 3 (in Ukrainian).

Starovojt І. M. Ukrajinskyj postmodernizm u krytychnomu ta hudozhniomu dyskursah kincia XX Stolittia [Ukrainian postmodernism in the art discourse and critical late twentieth century], Avtoreferat, L’viv, 2001, P. 5 (in Ukrainian).

Pomeranc G. S. Postmodernizm [Postmodernism], Novaya filosofskaya encyklopediya: V 4 t., Moscow, Mysl, 2001, P. 298 (in Russian).

Lavrynovych L. B. Postmodernizm v ukrajinskij, polskij ta rosijskij prozi: typologiya obrazupersonazha [Postmodernism in Ukrainian, Polish and Russian prose: Typology character image], Avtoreferat, Ternopil’, 2002, P. 6 (in Ukrainian).

Melnychuk B., Anistratenko A. “Chernivtsi v zhytti I tvorchosti Vasylia Kozhelianka” [Chernivtsi in the life and work of Vasil Kozhelyanko], Naukovyj visnyk Chernivetskogo nacionalnogo universytetu imeni Yuriya Fedkovycha. Slovjanska filologiya, Chernivtsi, Ruta, 2010, Vyp. 496–497, P. 192 (in Ukrainian).

Belej L. Nova ukrajinska literaturno-hudozhnia antroponimija: problemy teoriji ta istoriji [The new Ukrainian literary and artistic anthroponomy: Theory and History], Uzhgorod, 2002, P. 131 (in Ukrainian).

Ostrovskyj І. Ukrajinska kultura povynna navjazuvatysia, proshtovhuvaty sebe [Ukrainian culture must be imposed, push yourself], Intervju z V. Kozheliankom, 2001, Den. N. 154, Aug. 30 Access: http://www.day.kiev.ua/64933/ (in Ukrainian).

Nykonov V. A. Imena personazhej [The names of characters], Moscow, Nauka, 1974, P. 236 (in Russian).

Vasiljeva N. V. Sobstvennoje imia v mire teksta [Own name in the world of text],Moscow, Knizhnyj dom „Librokom”, 2009, P. 76 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Литвин Л. В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів ХІХ – ХХ століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 – романські мови / Людмила Василівна Литвин. – К., 2006. – С. 3.

2. Белей Л. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії / Л. Белей. – Ужгород, 2002. – С. 126 – 134.

3. Михайлова Н. В. Український постмодернізм [Електронний ресурс] / Н. В. Михайлова. – Режим доступу: http://www.rius.kiev.ua/do/mix4

4. Там само.

5. Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : автореф. дис. … канд. філол. наук / О. М. Калита. – К., 2006. – С.3.

6. Старовойт І. М. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук / І. М. Старовойт. – Львів, 2001. – С. 5.

7. Померанц Г. С. Постмодернизм / Г. С. Померанц // Новая философская энциклопедия: В 4 т. – М. : Мысль, 2001. – С. 298.

8. Лавринович Л. Б. Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа : автореф. дис. … канд. філол. наук / Лілія Богданівна Лавринович. – Тернопіль, 2002. – С. 6.

9. Мельничук Б., Аністратенко А. Чернівці в житті і творчості Василя Кожелянка / Б. Мельничук, А. Аністратенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Словянська філологія: зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : Рута, 2010. – Вип. 496–497. – С. 192.

10. Белей Л. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії / Л. Белей. – Ужгород, 2002. – С. 131.

11. Островський І. Українська культура повинна нав’язуватися, проштовхувати себе / Інтерв’ю з В. Кожелянком [Електронний ресурс] / Ігор Островський. – День. – № 154. – 30 серпня 2001 // Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/64933/

12. Там само.

13. Никонов В. А. Имена персонажей / В. А. Никонов // В. А. Никонов. Имя и общество. – М. : Наука, 1974. – С. 236.

14. Васильева Н. В. Собственное имя в мире текста. Изд. 2-е, испр. / Наталья Владимировна Васильева. – М. : Книжный дом „Либроком”, 2009. – С. 76.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).