Огляд історичних етапів розвитку мікрогідронімії України

Автор(и)

  • Nataliya Bytsko БДМУ
  • Galina Lapa

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.76

Ключові слова:

ономастика, гідронімія, гідронім, мікрогідронім, топонім

Анотація

Гідронімія є однією зі складових частин ономастичної терміносистеми, яка відрізняється своєю архаїчністю і належить до найдав-ніших мовних пам’яток. Архаїчність гідронімів є важливою базою для реконструкції давніх етнолінгвістичних процесів певного регіону. Назви водних артерій зберігаються віками і відзначаються цікавою етимологією, яка свідчить про минуле як самих назв, так і тих людей, які саме і назвали ці об’єкти, про міграції та контакти народів, що заселяли певну територію біля водного об’єкту. Отже, сьогодні актуально постає питання фіксації цих назв тому, що в процесі історичного розвитку вони часто змінюють свою форму і витісняються іншими назвами або зникають взагалі. У статті проведений аналіз історичного розвитку української гідронімії як комплексної науки. Прогалиною сучасної мікрогідронімії є відсутність критеріїв диференціації відантропонімних, відойконімних та відапеля-тивних мікрогідронімів. До того ж існує етимологічний різнобій у працях різних учених, що розглядають мікрогідроніми ізольовано від результатів дослідження адекватного або ж однотипного мікрогідронімного матеріалу. Незважаючи на значні успіхи у вирішенні цього проблемного питання, його розв'язання ще потребує значних теоретичних розвідок і прак-тичного дослідження мовного матеріалу окремих ареалів топонімів у межах ономастичних систем. Через те на перші позиції виступає ви-вчення гідронімної лексики окремих недосліджених ареалів України з їхнім подальшим залученням у всеслов'янський ономастичний простір. Наукове вивчення гідронімного када-стру вимагає удосконалення теоретичної основи таких досліджень, створення для них загальнотеоретичної бази: необхідно уніфікувати класифікацію мікротопонімів, удосконалити критерії та принципи аналізу фактичного матеріалу тощо.

Посилання

Sokil N. Microtoponymy of Skolivshchyna. Lviv: TzOvUf “Afisha”.

Zhelezniak I. Ros and ethmolinguistic processes of Serednionaddnipriansk Pravoberezhzhia. K.: Nauk. dumka; 1987.

Buchko D. Problematical issues of the Ukrainian onomastic terminology. Scientific bulletin ChNU. 2007; Issue: 356-359.

Gorpynych V.O. “Modern word-formative tendencies in microhydronomy development of Sumshchyna. Issues of hydronomy. K: Nauk. dumka; 1972.

Hladky J. Hydronymia povodia Nitry. Tranovska universita V. Trnave, Pedagogocka faculta, Trnava; 2004.

Karpenko O.P. Names of the rivers of Nyzhnia Pravoberezhna Naddniprianshchyna. Iq.: Nauk. dumka; 1989.

Kostyk L.B. Hydronymy of Bukovyna (names of stagnant waters). Author`s abstract of dissertation of a candidate phil.scienses. Chernivtsi; 2003.

Magitan Milan, Rymut Kazimierz. Hydronymia povodia Oravy. VEDA: Vydavatelstvo Slovenskej academic Vield; 2006.

Matviiv M.D. Hydronymy of Stryi basin. Author`s adstract of dissertation of a candidate of phil. scien. Zaporizhzhia; 1999.

Pavlykivska N.M. Lexico-semantical and word-formative types of names of stagnant waters of Podillia. In: Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. Dnipropetrovsk; 1991.

Redkva Ya.P. Hydronymy of Western Podillia. In: Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. Ternopil; 1988.

Shvets G.I. Blue Pearls of Ukraine. K.; 1969.

Rzetelskiej-Feleszko E., Cheslikowej, Dumy J. Slowianska onomastyka. Warszawa – Krakow: TNW; 2002.

Rzetelskiej-Feleszko E., Cheslikowej, Dumy J. Slowianska onomastyka. Warszawa – Krakow: TNW; 2003.

Verbych S.O. Hydronymy of the basin of Verkhnii Dnistr. Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. K.; 1998.

Zhelezniak I.M. Dictionary of microhyd-ronyms of Ukraine: Volyn, Zhytomyrshchyna, Zaporizhzhia, Kyivshchyna, Kirovogradshchyna, Poltavshchyna, Chercashchyna. K.: Oberegy; 2004.

Zhelezniak I.M. Ros and ethmolinguistic processes of the middle dnipriansk Pravoberezhzhia. K.: Nauk. dumka; 1987.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-13