DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.76

Огляд історичних етапів розвитку мікрогідронімії України

Nataliya Bytsko, Galina Lapa

Анотація


Гідронімія є однією зі складових частин ономастичної терміносистеми, яка відрізняється своєю архаїчністю і належить до найдав-ніших мовних пам’яток. Архаїчність гідронімів є важливою базою для реконструкції давніх етнолінгвістичних процесів певного регіону. Назви водних артерій зберігаються віками і відзначаються цікавою етимологією, яка свідчить про минуле як самих назв, так і тих людей, які саме і назвали ці об’єкти, про міграції та контакти народів, що заселяли певну територію біля водного об’єкту. Отже, сьогодні актуально постає питання фіксації цих назв тому, що в процесі історичного розвитку вони часто змінюють свою форму і витісняються іншими назвами або зникають взагалі. У статті проведений аналіз історичного розвитку української гідронімії як комплексної науки. Прогалиною сучасної мікрогідронімії є відсутність критеріїв диференціації відантропонімних, відойконімних та відапеля-тивних мікрогідронімів. До того ж існує етимологічний різнобій у працях різних учених, що розглядають мікрогідроніми ізольовано від результатів дослідження адекватного або ж однотипного мікрогідронімного матеріалу. Незважаючи на значні успіхи у вирішенні цього проблемного питання, його розв'язання ще потребує значних теоретичних розвідок і прак-тичного дослідження мовного матеріалу окремих ареалів топонімів у межах ономастичних систем. Через те на перші позиції виступає ви-вчення гідронімної лексики окремих недосліджених ареалів України з їхнім подальшим залученням у всеслов'янський ономастичний простір. Наукове вивчення гідронімного када-стру вимагає удосконалення теоретичної основи таких досліджень, створення для них загальнотеоретичної бази: необхідно уніфікувати класифікацію мікротопонімів, удосконалити критерії та принципи аналізу фактичного матеріалу тощо.

Ключові слова


ономастика; гідронімія; гідронім; мікрогідронім; топонім

Повний текст:

PDF

Посилання


Sokil N. Microtoponymy of Skolivshchyna. Lviv: TzOvUf “Afisha”.

Zhelezniak I. Ros and ethmolinguistic processes of Serednionaddnipriansk Pravoberezhzhia. K.: Nauk. dumka; 1987.

Buchko D. Problematical issues of the Ukrainian onomastic terminology. Scientific bulletin ChNU. 2007; Issue: 356-359.

Gorpynych V.O. “Modern word-formative tendencies in microhydronomy development of Sumshchyna. Issues of hydronomy. K: Nauk. dumka; 1972.

Hladky J. Hydronymia povodia Nitry. Tranovska universita V. Trnave, Pedagogocka faculta, Trnava; 2004.

Karpenko O.P. Names of the rivers of Nyzhnia Pravoberezhna Naddniprianshchyna. Iq.: Nauk. dumka; 1989.

Kostyk L.B. Hydronymy of Bukovyna (names of stagnant waters). Author`s abstract of dissertation of a candidate phil.scienses. Chernivtsi; 2003.

Magitan Milan, Rymut Kazimierz. Hydronymia povodia Oravy. VEDA: Vydavatelstvo Slovenskej academic Vield; 2006.

Matviiv M.D. Hydronymy of Stryi basin. Author`s adstract of dissertation of a candidate of phil. scien. Zaporizhzhia; 1999.

Pavlykivska N.M. Lexico-semantical and word-formative types of names of stagnant waters of Podillia. In: Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. Dnipropetrovsk; 1991.

Redkva Ya.P. Hydronymy of Western Podillia. In: Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. Ternopil; 1988.

Shvets G.I. Blue Pearls of Ukraine. K.; 1969.

Rzetelskiej-Feleszko E., Cheslikowej, Dumy J. Slowianska onomastyka. Warszawa – Krakow: TNW; 2002.

Rzetelskiej-Feleszko E., Cheslikowej, Dumy J. Slowianska onomastyka. Warszawa – Krakow: TNW; 2003.

Verbych S.O. Hydronymy of the basin of Verkhnii Dnistr. Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. K.; 1998.

Zhelezniak I.M. Dictionary of microhyd-ronyms of Ukraine: Volyn, Zhytomyrshchyna, Zaporizhzhia, Kyivshchyna, Kirovogradshchyna, Poltavshchyna, Chercashchyna. K.: Oberegy; 2004.

Zhelezniak I.M. Ros and ethmolinguistic processes of the middle dnipriansk Pravoberezhzhia. K.: Nauk. dumka; 1987.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sokil N. Microtoponymy of Skolivshchyna / N. Sokil. – Lviv: TzOvUf “Afisha”. – 204 p. – P.119.

2. Zhelezniak I. Ros and ethmolinguistic processes of Serednionaddnipriansk Pravoberezhzhia / Irina Zhelezniak. − K.: Nauk. dumka, 1987. − 203 p. – P. 155-156.

3. Buchko D. Problematical issues of the Ukrainian onomastic terminology / Dmitro Buchko. − Scientific bulletin ChNU, 2007. – Issue. 356-359. – P. 255.

4. Gorpynych V. O. “Modern word-formative tendencies in microhydronomy development of Sumshchyna / V.O. Gorpynych // Issues of hydronomy. – K: Nauk. dumka, 1972. – P. 99-104.

5. Hladky J. Hydronymia povodia Nitry / Hladky Juraj. – Tranovska universita V. Trnave, Pedagogocka faculta, Trnava, 2004. – 291p. – P. 67-68.

6. Karpenko O.P. Names of the rivers of Nyzhnia Pravoberezhna Naddniprianshchyna / O.P. Karpenko. − Iq. : Nauk. dumka, 1989. – 114 p.− P. 97.

7. Kostyk L. B. Hydronymy of Bukovyna (names of stagnant waters) / L. B. Kostyk. − Author`s abstract of dissertation of a candidate phil. scienses. – Chernivtsi, 2003. – 16 p. – P. 9.

8. Magitan Milan, Rymut Kazimierz. Hydronymia povodia Oravy/ Milan Majtan, Kazimierz Rymut. – VEDA, Vydavatelstvo Slovenskej academic Vield, 2006. – 205 p. – P. 96.

9. Matviiv M. D. Hydronymy of Stryi basin / Micola Matviiv. − Author`s adstract of dissertation of a candidate of phil. scien. – Zaporizhzhia, 1999. – 16 p. – P. 5

10. Pavlykivska N. M. Lexico-semantical and word-formative types of names of stagnant waters of Podillia / N. M. Pavlykivska // Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. – Dnipropetrovsk, 1991. – 16 p.− P. 11.

11. Redkva Ya. P. Hydronymy of Western Podillia / Yaroslav Redkva // Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. – Ternopil, 1988. – 28 p. – P. 23-24.

12. Shvets G. I. Blue Pearls of Ukraine / G. I. Shvets. – K., 1969. − 175 p. – P. 104-105.

13. Slowianska onomastyka. Encyklopedia: w 2-ch.t. / Pod red E. Rzetelskiej-Feleszko and Cheslikowej przy wspotudziale J. Dumy. – Warszawa – Krakow : TNW, 2002. – T.1. – 535 p. – P. 32-36.

14. Slowianska onomastyka. Encyklopedia: w 2-ch.t. / Pod red E. Rzetelskiej-Feleszko and Cheslikowej przy wspotudziale J. Dumy. – Warszawa – Krakow : TNW, 2003. – T.2. – 620 p. – P.23-29.

15. Verbych S. O. Hydronymy of the basin of Verkhnii Dnistr / Sviatoslav Verbych // Author`s abstract of dissertation of a candidate of philological sciences. − K., 1998. – 16 p. – P.11.

16. Zhelezniak I. M. Dictionary of microhyd-ronyms of Ukraine: Volyn, Zhytomyrshchyna, Zaporizhzhia, Kyivshchyna, Kirovogradshchyna, Poltavshchyna, Chercashchyna / Irina Zhelezniak. – K.: Oberegy, 2004. – 448 p. – P. 122-124.

17. Zhelezniak I. M. Ros and ethmolinguistic processes of the middle dnipriansk Pravoberezhzhia / Irina Zhelezniak. – K. Nauk. dumka, 1987. − 203 p. – P. 199.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).