DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.73

Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови

Alisa Heletska

Анотація


У статті розглядаються проблеми адаптації студентів-іноземців в процесі вивчення української мови. Для оптимального проходження цього процесу даються рекомендації з організації навчання, поради викладачам, які працюють з іноземними студентами. Аналізуються стадії соціокультурної адаптації, що забезпечують успішне навчання в нового культурного середовища. Особлива увага приділяється розгляду психолого-педагогічних труднощів, з якими стикаються іноземні студенти в перший рік навчання в Україні. Значна увага приділяється проблемі створення навчальних матеріалів, що сприяють соціокультурній адаптації іноземних студентів в Україні.

Ключові слова


соціокультурна адаптація; культура; метод; мовне середовище; мотивація; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Rauten V., Koksinen M. The activity of the social pedagogue on the sociocultural adaptation of foreign students. Methodological bases of social work. Moscow; 1991 (in Russian).

Bilyayev O.M. Methods of study Ukrainian language. Kyiv; 1987 (in Ukrainian).

Koval' H., Surzhuk T. Methods of teaching Ukrainian language. Guidelines for the implementation of research subjects. Ternopil'; 1993 (in Ukrainian).

Kochan I.M. Control tasks methods of teaching Ukrainian language. L'viv: Vydavnychyy tsentr LNU im. Ivana Franka; 2002 (in Ukrainian).

Palka O.V. Preparation of foreign students in higher education technical ProfileUkraineto study the professional vocabulary. Dr. pedag. sci. diss. Kyiv; 2003 (in Ukrainian).

Rybachenko L.I. Preparation of foreign students in the educational institutions of Ukraine. Dr. pedag. sci. diss. Kyiv; 2000 (in Ukrainian).

Sladkikh I.A. Ethno-psychological aspect of adaptation of American students inUkraine. Problems and prospects of forming a national humanitarian-technical elite. Zb. nauk. prats'. 2008; 18 (22): 259 - 272 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Раутен В., М. Коксинен Деятельность социального педагога по социокультурной адаптации учащихся иностранцев. Методологические основы социальной работы / В. Раутен, М. Коксинен. – М., 1991. – 256 с.

2. Біляєв О. М. Методика вивчення української мови / О.М. Біляєв. — Київ, 1987. — С. 54-63.

3. Коваль Г., Суржук Т. Методика викладання української мови. Рекомендації до виконання науково-дослідної тематики: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Коваль, Т. Суржук. – Тернопіль, 1993. – 368 с.

4. Кочан І.М. Контрольні завдання з методики викладання української мови / І.М. Кочан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — 59 с.

5. Палка О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / О.В. Палка. – К., 2003. – 18 с.

6. Рибаченко Л.І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Л.І. Рибаченко. – К., 2000. – 20 с.

7. Сладких И.А. Этнопсихологический аспект адаптации африканских студентов в Украине // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць. – Х.: НТУ "ХП", 2008. – Вип. 18 (22). – С. 259-272.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).