DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.72

Копінг-стратегії студентів-медиків у складних життєвих ситуаціях

Maryna Tymofiieva, Volodymyr Davydyuk

Анотація


У статті розглянули питання соціалізації, психологічного здоров'я студентів-медиків, успішність яких залежить і від вибору копінг-стратегій вирішення складних життєвих ситуацій. В роботі досліджували особливості типових складних життєвих ситуацій у студентів-медиків і визначили копінг-стратегії їх подолання. В результаті нашого емпіричного дослідження визначено типи складних життєвих ситуацій, з якими стикається особистість в період раннього повноліття, а саме: ситуації, в яких виявляються проблеми взаємин, міжособистісної взаємодії; ситуації загострення проблем власного особистісного розвитку; ситуації, пов'язані з актуальною діяльністю, виконанням певних дій, обов'язків; загрози та ризики для здоров'я і життя.

Ключові слова


копінг-стратегії; складні життєві ситуації; стрес; когнітивна переоцінка ситуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Berns R. Development of the self-concept and education. Moscow: Progress; 1986 (in Russian).

Vasilyuk F.E. Psychology of experience. Analysis of overcoming the critical situation. Moscow: MGU; 1984 (in Russian).

Korzhova E.Yu. Development of personality in the context of life situation. In: Psychological problems of self-realization of personality. Sankt-Peterburg; 2000 (in Russian).

Iogolevich N.I. Features of individuality of students-managers. Voprosy psikhologii. 2005; 3: 97-106 (in Russian).

Grinberg Dzh. Management of stress. J. Greenberg. Sankt- Peterburg: Piter; 2002 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – С.56.

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критической ситуации / Ф.Е. Василюк. М.: МГУ, 1984. – С.32.

3. Коржова Е.Ю. Развитие личности в контексте жизненной ситуации / Е.Ю. Коржова // Психо-логические проблемы самореализации личности / Под ред. Е.Ф. Рыбалко, Л.А. Коростылевой : Вып.4. – СПб., 2000. – С. 155-159.

4. Иоголевич Н.И. Особенности индивидуальности студентов-менеджеров / Н.И.Иоголевич // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 97-106.

5. Гринберг Дж. Управление стрессом. / Дж. Гринберг. – СПб.: Питер, 2002. – 495 с.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).