DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.7

До 70-річчя Буковинського державного медичного університету. Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства

Taras Boychuk, Antoniy Moysey

Анотація


Викладена 70-річна історія становлення та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Наведено основні наукові та педагогічні досягнення співробітників кафедри, зазначено на перспективи розвитку кафедри на сучасному етапі.

Ключові слова


історія; суспільні науки; українознавство; історія української культури; філософія; українська мова; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Sydorenko M. M., Troians'kyi V. A., Shutak L. B. “Istoriia stanovlennia ta rozvytku kafedry suspil'nykhnauk ta ukrainoznavstva BDMA” [History of formation and development of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of the BDMA], Bukovynskyi medychnyi visnyk: Ukrains'kyi naukovo-praktychnyi zhurnal [Bukovinsky medical bulletin], 2004, N 1, P. 196–203 [In Ukrainian].

Pishak V. P.,ed. Storinky Istorii. Biohrafichnyi Dovidnyk Zaviduvachiv Kafedr Ta Profesoriv

Bukovynskoi Derzhavnoi Medychnoi Akademii (1944–1998 Rr.)[ History pages. Biographical Guide to the

Heads of Departments and Professors of the Bukovina State Medical Academy (1944-1998 pp.), Chernivtsi,

, P. 23 [In Ukrainian].

Pishak V. P., Akhtemiichuk Iu. T., Ivaschuk O. I. Profesory Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu

(1944–2009) [Professors of the Bukovinian State Medical University (1944-2009)], Chernivtsi, 2009, P. 94, 124 [In Ukrainian].

Troians'kyi V. A. Metodychnyi posibnyk z filosofii [Methodological manual on philosophy], Chernivtsi, Prut, 1997,

p. [In Ukrainian].

Ozhevan M. A., Troians'kyi V. A. Korotkyi slovnyk filosofs'ko-medychnykh terminiv [A short dictionary of

philosophical and medical terms], Chernivtsi, Prut, 1998, 117 p. [In Ukrainian].

Iftemichuk V., Odyns'kyi I. Ekonomichna teoriia [Economic theory], Chernivtsi, Prut, 1999, 188 p. [In Ukrainian].

Kobylians'kyi S. D. Istoriia medytsyny Chernivtsi [History of Chernivtsi Medical Center], Chernivtsi , Oblasne

upravlinnia, 1996, 62 p. [In Ukrainian].

Kovban L. B., Navchuk H. V. Dilova ukrains'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 1991, 91 p. [In

Ukrainian].

Zorii N. I. Praktykum z psykholohii [Workshop on Psychology], Chernivtsi, 1999, 157 p. [In Ukrainian].

Navchuk H., Komarnyts'kyi S. Ukrains'ka ta zarubizhna kul'tura [Ukrainian and foreign culture], Chernivtsi, 1999,

p. [In Ukrainian].

Kobylians'kyi S. D. Narysy z istorii Ukrainy, [An Essay on the History of Ukraine], Chernivtsi, Medychna akademiia,

, 232 p. [In Ukrainian].

Komarnitskiy S. Istoriya Ukrainy [History of Ukraine], Chernovtsy, Prut, 1996, 82p. [In Russian].

Sydorenko M. M., Troians'kyi V. A. Metodychnyi posibnyk z filosofii dlia studentiv – inozemtsiv [Methodological

Manual on Philosophy for Foreign Students], Chernivtsi, Ruta, 2001. [In Ukrainian].

Sydorenko M. M. Filosofs'ko-relihiini problemy biolohii [Philosophical and religious problems of biology],

Chernivtsi, Ruta, 2001, 76 p. [In Ukrainian].

Shutak L., Shynkaruk V. Slovotvirna katehoryzatsiia sub'iektyvnoi otsinky [Word-building catechization of

subjective evaluation], Chernivtsi, Ruta, 2002, 126 p. [In Ukrainian].

Shutak L. B., Tkach A. V. Dilova ukrains'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 2003, 144 p. [In

Ukrainian].

Navchuk H., Shynkaruk V. Formal'no-syntaksychni ta funktsional'no-semantychni osoblyvosti oklychnykh rechen'

[Formal-syntactic and functional-semantic features of occasional sentences], Ternopil’, Aston, 2007, 200 p. [In

Ukrainian].

Shutak L., Navchuk H., Tkach A. Ukrains'ka mova profesiinoho spriamuvannia [Ukrainian language of professional orientation], Chernivtsi, 2008, 444 p. [In Ukrainian].

Babych N., Marchuk M., Troians'kyi V. Filosofs'ki problemy liudynoznavstva [Philosophical problems of human studies], Chernivtsi, 2005, 208 p. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сидоренко М.М., Троянський В.А., Шутак Л.Б. Історія становлення та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства БДМА / М.М.Сидоренко, В.А.Троянський, Л.Б. Шутак // Буковинський медичний вісник: Український науково-практичний журнал. – Чернівці: БДМА. – 2004. – № 1. – С. 196–203.

2. Сторінки історії. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944–1998 рр.). – Чернівці, 1999, С. 23; Пішак В.П., Ахтемій- чук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковин- ського державного медичного університету (1944–2009). – Чернівці, 2009. – С. 94, 124.

3. Кафедра розташовувалась на той час на 4-му поверсі адмін. корпусу (Театральна площа, 2). З жовтня 1995 року кафедра знаходиться у навчальному корпусі № 3 (вул. Червоноармійська, 3). На сьогодні загальна площа кафедри складає 362,7 м2 , з яких площа аудиторного фонду – 254 м2 (10 навчальних аудиторій).

4. Грищенко-Меленівський А.А. народився 1900 року в с. Мелені Коростенського району Житомирської області. Закінчив Харківський інститут підвищення кваліфікації, а з 1944 по 1947 рр. завідувач кафедри марксизму-ленінізму Чернівецького державного медичного інституту.

5. „Формування марксистсько-ленінського світогляду у студентів-медиків у процесі викладання суспільних наук” (1976–1980 рр.; керівник: Н.А. Баєва); „Світоглядно-етичні та економічні фактори соціалістичного способу життя” (1981–1985 рр.); „Гносеологічні і світоглядні проблеми розвитку медичних знань у зрілому соціалістичному суспільстві” (1986– 1990 рр.; керівник: М.А. Ожеван).

6. Під керівництвом викладачів кафедри студенти писали тексти лекцій на атеїстичну тематику і виступали перед населенням. Це була обов’язкова умова, без виконання якої студент не допускався до складання іспиту з атеїзму.

7. Малий Данило Петрович народився 1901 р. в с. Садове Херсонської обл. У 1926 році закінчив Херсонський інститут народного господарства за спеціальністю „Економіка”, а в 1936 році – аспірантуру при економічному відділі Інституту Червоної Професури у Києві. У 1951 році здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. У 1947–1962 рр. – зав. кафедри марксизму-ленінізму БДМУ.

8. Передерій Віктор Іванович народився 1927 року у м. Білопольє Сумської області. У 1953 році закінчив філософський факультет Московського державного університету; доцент з 1961 року. У 1962–1972 рр. – завідувач кафедри марксизму-ленінізму БДМУ.

9. Северчук Іван Петрович народився 1939 року у с. Зеремля Барановського району Житомирської обл. Закінчив історичний факультет ЧДУ у 1964 році, навчався в академії суспільних наук при ЦК КПРС (інститут наукового атеїзму), працював завідувачем відділу пропаганди й агітації Чернівецького обкому КП України.

10. Поліщук Юрій Дмитрович народився 1929 року у с. Федюковка Черкаської області. Закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету, кандидат філософських наук з 1974 р., доцент – з 1978 р.

11. Баєва Нона Арсентівна народилася 1929 року в станиці Чаплино Дніпропетровської області. У 1973 році закінчила історичний факультет Ленінградського державного університету, звання доцента присвоєно у 1979 р.

12. Ткачук Антін Григорович народився 1921 року в Балакивці Городокського району Хмельницької обл. У 1946 році закінчив історичний факультет Середньоазіатського державного університету, кандидат істор. наук з 1954 р., звання доцента присвоєно у 1963 р., у 1969 р. – науковий ступінь доктора історичних наук, а з 1971 р. – вчене звання професора.

13. Ожеван Микола Андрійович народився 1947 року в с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Закінчив з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут (1971), клінічну ординатуру з патологічної анатомії (1973), заочну аспірантуру при кафедрі філософії Київського державного університету (1978). У 1981 році захистив кандидатську дисертацію з філософії науки, а у 1984 році йому було присвоєно звання доцента. Докторську дисертацію захистив у 1993 р., звання професора присвоєно у 1994 р. З 1998 року – зав. відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Націо- нального інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук. Автор понад 140 наукових праць (16 монографій).

14. Усього за період близько 45 років викладачі кафедри прийняли кандидатські іспити з „Філософії” у понад 1000 здобувачів та аспірантів БДМУ, й інших вишів Чернівецької обл.

15. З 1996 року предмет викладає ст. викл. Г.В. Нав- чук, яка є автором навчально-методичного посібника; упродовж 2000–2001 рр. – викл. Н.В. Нечаєва-Юрійчук, 2001–2004 рр. – викл. Т.М. Зінченко. Останнім часом курс читали викл. Л.Б. Костик, І.О. Скакун, з 2013 року– доц. А.А. Мойсей.

16. Троянський Володимир Андрійович народився 1941 року в с. Вівсяники Вільшанського району Кіровоградської області. 1968 р. закінчив філософський факультет Київського дер- жавного університету ім. Т. Шевченка. З 1968– 1973 рр. – консультант-методист Будинку політосвіти Чернівецького обкому партії. У БДМА працює з 1973 р. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. Автор близько 90 наукових робіт. Ветеран кафедри.

17. Троянський В.А. Методичний посібник з філософії. – Чернівці: Прут, 1997. – 126 с.

18. Ожеван М.А., Троянський В.А. Короткий словник філософсько-медичних термінів. – Чернівці: Прут, 1998. – 117 с.

19. Іфтемічук В., Одинський І. Економічна теорія: Навч. посібн. / В. Іфтемічук, І. Одинський. ‒ Чернівці: Прут, 1999. ‒ 188 с.

20. Кобилянський С.Д. Історія медицини: Методичний посібник для студентів першого курсу – Чернівці: Обласне управління, 1996. – 62 с.

21. Ковбан Л.Б., Навчук Г.В. Ділова українська мова: Методичний посібник для студентів І курсу медичного інституту / Ковбан Л.Б., Нав- чук Г.В. – Чернівці, 1991. – 91 с.

22. Зорій Н.І. Практикум з психології / Ніна Іванівна Зорій. – Чернівці, 1999. – 157 с.

23. Навчук Г., Комарницький С. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібн. / Г. Навчук, С. Комарницький – Чернівці, 1999. – 128 с.

24. Кобилянський С.Д. Нариси з історії України: Підручник для студентів медичних навч. закладів І та ІІ рівнів акредитації / С.Д. Кобилян- ський. – Чернівці: Мед. академія, 1999. – 232 с.

25. Комарницкий С. История Украины / С. Ко- марницкий. – Черновцы: Прут, 1996. – 82 с.

26. Сидоренко Микола Миколайович народився у 1940 році в с. Спас Коломийського району, Івано-Франківської області. У 1962 році закінчив біологічний факультет ЧДУ, згодом – аспірантуру при кафедрі філософії ЧДУ. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію, 1993 року – докторську. У 1996 році отримав звання професора, а з 29 грудня 1993 року – обраний деканом філософсько-теологічного факультету ЧНУ (1993–1998 рр.). У 1998–2000 рр. – завідувач кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ. Відмінник освіти України (1996), нагороджений медаллю Святих Кирила і Мефодія, орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира ІІІ ступеня. З квітня 2000 року працює в БДМА. З 2001 по 2011 рр. – завідувач кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ. Автор понад 130 наук. праць.

27. Сидоренко М.М., Троянський В.А. Методичний посібник з філософії для студентів- іноземців. – Чернівці: Рута, 2001.

28. Сидоренко М.М. Філософсько-релігійні проблеми біології: Навч. посібн. / М.М. Сидоренко. ‒ Чернівці: Рута, 2001. ‒ 76 с.

29. Шутак Л., Шинкарук В. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки / Л. Шутак, В.Шинкарук. ‒ Чернівці: Рута, 2002 ‒ 126 с.

30. Шутак Л.Б., Ткач А.В. Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач. ‒ Чернівці, 2003. ‒ 144 с. (з грифом міністерства).

31. Навчук Г., Шинкарук В. Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень / Г.В. Навчук, В.Д. Шинкарук. ‒ Тернопіль: Астон, 2007 ‒ 200 с.

32. Шутак Л., Навчук Г., Ткач А. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти / Л.Б. Шутак, Г.В. Нав- чук, А.В. Ткач. ‒ Чернівці, 2008. ‒ 444 с. (з грифом міністерства).

33. Бабич Н., Марчук М., Троянський В. Філософські проблеми людинознавства: Монографія / Н. Бабич, М. Марчук, В. Троянський. ‒ Чернівці, 2005. ‒ 208 с.

34. До написання колективної монографії крім співробітників кафедри долучилися науковці Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: М. Марчук, Н. Бабич, Р. Рожкулець, Л. Костик, В. Костик, О. Бродецький.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).