Етнічні процеси на Буковині на початку ХХІ ст. (до проблеми етнонімів „українці”, „русини”)

Alexander Kojolianko

Анотація


У статті досліджено етнополітичні процеси на Буковині. Розглядаються суспільні, політичні і науково-теоретичні аспекти русинства початку ХХІ ст. Науковий аналіз, здійснений у статті, показує, що русини – це українці, й етнологічних доказів існування русинства поза українською нацією та культурою немає. 


Ключові слова


етнос; русинство; етнонім; мова; свідомість; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Shilov Yu. The ancestral home of the Aryans.Kiev; 1995 (in Russian).

Shilov Yu. Sources leaks Ukrainian ethnic culture.Kiev; 2002 (in Ukrainian).

Shilov Yu. Edge of bygone years.Kiev; 2004 (in Russian).

Partyts'kyi O. Of ancient history of Galicia. L'viv; 1894 (in Ukrainian).

History ofUkraine.Kiev; 1991 (in Ukrainian).

Iordan. The origin and deeds ready. Мoscow; 1960 (in Russian).

Costin M. Chronicle ofMoldovafrom Aron Fist. Bucharest; 1959 (in Romanian).

Мartinovich I. Historical testimonies on the most ancient inhabitants ofBukovinain the Moldaviya. Chernivtsi; 1887 (in German).

Кayndl R.F., Monastyrskiy A.B. The ruthenians inBukovina. Chernivtsi 1889–1890 (in German).

Kozholianko H. EthnicBukovina. Chernivtsi; 1999 (in Ukrainian).

Burkut I. The historical fate of the Galician and Bukovynska Rusynism. The final.Kishinev: Rusin; 2008 (in Russian).

Myshanych O.V. Transcarpathian Rusynism, its origins and evolution of the twentieth century. Karpats'ka Ukraina; 1992 (in Ukrainian).

We are not separate Carpathians. Uzhhorod: Sribna Zemlia; 1993 (in Ukrainian).

Turii O. Galician Rusyns betweenMoscowand the Ukrainian community (the issue of so-called "starorusynstvo"). In: History: Proc. 3rd Int. Congress of Ukrainian. Kharkiv, 1996 (in Ukrainian).

Muzhchynka M. Rusyns - Ukrainians - one nationality. Nove zhyttia; 1997 (in Slovak).

Materials of ethnographic expeditionsChernivtsiNationalUniversity. Fedkovich Yu. EthnographicMuseumChernivtsiNationalUniversity. Chernivtsi; 2009 (in Ukrainian).

Kayndl R.F. Ethnographic streak in theEastern Carpathians. Contributions to House Building Research in Austria. Vienna;1898 (in German).

Kayndl R.F. House and farm near the Rusnaken. Vienna: Globus; 1897 (in German).

Kayndl R.F. The feast of the Rusnaks and Huzuls. Chernivtsi; 1896 (in German).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шилов Ю. Прародина ариев / Юрий Шилов. – К., 1995. – 744 с.; Шилов Ю. Джерела вито- ків української етнокультури / Юрій Шилов. – К., 2002. – 272 с.

2. Шилов Ю. Край ушедших лет. – К., 2004, С. 228.

3. Партицький О. Старинна історія Галичини. – Львів, 1894. – Т. 1. – С. 260; Історія України. – К., 1991. – С. 5.

4. Иордан О происхождении и деяниях готов. – М., 1960, С. 71-72.

5. Costin M. Letopisețul Tării Moldovei de la Aron Pumnul. – Bucuresti, 1959. – Р. 233.

6. Martinowicz I. Historische Zeugnisse uber dieaaltesten Beherscher und Einwohner der Bukowina in der Moldau. – Czernowitz, 1887. – S. 27.

7. Kaindl R.F., Monastyrski A.B. Die Ruthenen in der Bukowina. Bd. I–II. – Czernowitz, 1889– 1890. – S. 89.

8. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. – Т.1., – Чернівці, 1999. – С. 49.

9. Буркут И. Историческая судьба галицкого и буковинського русинства. Финал. // Русин. – №3 (17).– Кишинев. – 2008. – С. 47-48.

10. Мишанич О.В. Карпаторусинство, його дже- рела й еволюція у ХХ ст. // Карпатська Україна. – 1992. – 19 листопада; Карпати нас не розлучать. – Ужгород: Срібна Земля, 1993; Турій О. Галицькі русини між москво- фільством і українством (до питання про так зване «старорусинство») // Третій Міжна- родний конгрес україністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.). Історія. Ч. 1. – Харків, 1996; Mušinka M. Rusíni – Ukrajinci – jedna národnos // Нове життя. – 1997. – № 31-32. Kojolianko A. Ethnic processes in Bukovyna in XXI century … АПСНІМ. – 2014. – № 1 (1) 30

11. Матеріали етнографічної експедиції Черні- вецького національного університету імені Ю. Федьковича (МЕЕ ЧНУ). Етнографічний музей ЧНУ. – Т. 2. – 2009. – С. 12-13.

12. Kaindl R.F. Ethnographische Streifzuge in den Ostkarpathen. Beitrage zur Hausbauforschung in Oesterreich. – Wien, 1898. – 245 s.

13. Kaindl R.F. Haus und Hof bei den Rusnaken // Globus. – №71. – Wien, 1897.

14. Kaindl R.F. Der Festkalender der Rusnaken und Huzulen. – Czernowitz, 1896.

DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.6

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).