DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.156

Вплив античного світу на ойконімні утворення Галлії

Oleksandr Rak

Анотація


У даній статті простежено вплив потужних класичних цивілізацій античної Греції та Риму на Галицькі ойконімні освіти на підставі лінгвістичного і історичного екскурсів в античні часи.

Ключові слова


топонім; ойконім; Греція; Рим; Галлія; кельти

Повний текст:

PDF

Посилання


Rak O. Common principles of classification french oykonim (celtic formation). Cracov; 2009 (in Ukrainian).

Negre E. General toponymy of France. Geneva; 1990 (in French).

Albin Michel. National dictionary of the communes of France. Paris; 2001 (in French).

Larousse encyclopedic dictionary. Paris; 1998 (in French).

Veysman A.D. Greek-Russian dictionary. Moscow; 1991 (in Russian).

Dauzat A. French toponymy. Paris; 1971 (in French).

Tyschenko K.M. Language contacts: Ukrainian witnesses formation. Kyiv; 2006 (in Ukrainian).

Mirot L., Mirot A.. Historical geography of France. Paris; 1980 (in French).

Dictionary Encyclopedic Hachette. Paris; 1998 (in French).

Nеgre E. General toponymy of France. Geneva; 1998 (in French).

Nеgre E. General toponymy of France. Geneva; 1991 (in French).

Dvorets'kiy I.Kh. Latin-Russian dictionary. Moscow: Russkiy yazyk; 1976 (in Russian).

Gaffiot F. Dictionary Latin-French. Paris; 2001 (in French).

Dictionary encyclopedic Hachette. Paris; 1998 (in French).

Savignac J.-P. French-Gallic dictionary. Paris; 2004 (in French).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Олександр Рак. Загальноприйняті принципи класифікації французьких ойконімів (кель- тсько-докельтські утворення) // Studia Ruthenica Cracoviensia. – T. 3. – Cracov, 2009. – S. 213-220.

2. Toponymie générale de la France / [Nègre E.]. – Genève, 1990. – V. 1. – P. 287, 288, 289, 322, 904; Dictionnaire national des communes de France. – Paris: Albin Michel, 2001. – P. 204, 225, 385, 652, 748, 805, 894, 924, 1258; Dictionnaire encyclopédique Larousse. – Paris, 1998. – P. 1079, 1689; Греческо-русский словарь / [авт. Вейсман А.Д.]. – М., 1991 (репринт V-го издания 1899 г.). – C. 757; La toponymie fran- çaise / [Dauzat A.]. – Paris, 1971. – P. 16; Ти- щенко К. Мовні контакти: свідки формування українців / Константин Миколайович Тищен- ко. – К., 2006. – C. 228.

3. Mirot L. Géographie historique de la France / L. Mirot, A. Mirot. – Paris, 1980. – P. 6, 7; Dictionnaire Hachette encyclopédique. – Paris, 1998. – P. 1440; Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 28, 31, 53, 56, 163, 289; Dictionnaire national ..., ibidem, P. 244, 309, 388, 676, 894, 948.

4. Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 45, 289, 269, 426; Dictionnaire national ... , ibidem, P. 214, 619; Toponymie générale de la France / [Nègre E.]. – Genève, 1998. – V. 3. – P. 1472.

5. Dictionnaire encyclopédique ..., ibidem, P. 32.

6. Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 53, 108, 130, 170, 178, 181-183, 185, 240, 315, 325, 423, 425, 526, 599, 601, 602, 604, 605, 640, 659, 1031; Dictionnaire national ... , ibidem, P. 211, 224, 231, 246, 248, 262, 263, 264, 268, 273, 300, 397, 429, 483, 618, 750, 817, 824, 939, 948, 990, 1031, 1041; Toponymie générale ..., ibidem, V. 3. – P. 1710, 1722; Toponymie générale de la France / [Nègre E.]. – Genève, 1991. – V. 2. – P. 1184.

7. La toponymie française ... , ibidem, P. 17, 18; Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 603, 604, 627, 649, 655; Dictionnaire national ... , ibidem, P. 402, 487, 614, 800, 924; Латинско-рус- ский словарь / [авт. Дворецький И.Х.]. – М.: Русский язык, 1976. – C. 446, 1079.

8. Dictionnaire latin-français / [Gaffiot F.]. – Paris, 2001. – P. 40, 793, 808; Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 431, 453, 454, 458, 532, 610, 611, 613; Dictionnaire national ... , ibidem, P. 208, 244, 249, 261, 379, 382, 617, 806, 831, 833, 920, 925, 1295; Латинско-русский словарь …, ibidem, C. 1055.

9. Dictionnaire Hachette encyclopédique. – Paris, 1998. – P. 792, 1336; Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 421, 429, 433, 435-440, 443, 445- 450, 458, 460, 478, 481-484, 486-491, 497-499, 501, 503, 504, 507, 509-515, 517, 518, 527-536, 538, 539, 541, 546, 547, 557, 561, 573, 576, 585- 587, 593, 594; Dictionnaire national ..., ibidem, P. 202, 203, 205, 211, 214, 224-226, 229, 240, 242- 244, 246, 249, 251, 254, 268, 270, 294, 298, 304, 307, 315, 317, 332, 336, 355, 357, 363, 401, 403, 405, 414, 415, 417, 422, 429, 430, 433, 437, 446, 466, 482, 483, 501, 506, 516, 528, 530, 531, 536, 553, 586, 587, 589, 597, 614, 625, 640, 649, 673, 676, 678, 698, 703, 724, 741, 750, 771, 775, 781, 799, 800, 805, 806, 814, 825, 840, 841, 864, 877, 890, 896, 897, 899, 925, 942, 946, 947, 962, 976, 991, 996, 997, 1039, 1047, 1052, 1191, 1199, 1200, 1214, 1221, 1230, 1235, 1241, 1245, 1267, 1271, 1273, 1278, 1312, 1345-1347; Латинско- русский словарь …, ibidem, C. 480, 733.

10. Dictionnaire français-gaulois / [Savignac J.-P.]. – Paris, 2004. – P. 152, 209, 267; Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 151, 152, 157, 158, 167, 174, 319; Dictionnaire national ..., ibidem, P. 221, 251, 287, 468, 755, 1261, 1273.

11. Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 53, 56, 57, 116, 145, 146, 153, 155-157, 159, 163, 172, 176, 233, 424, 426, 529, 574, 623, 628, 630, 636, 640, 675; Dictionnaire national ..., ibidem, P. 211, 222, 226-228, 232, 252, 255, 340, 388, 659, 802, 876, 878, 894, 905, 925, 947, 975, 1165, 1190, 1208, 1211, 1220, 1258, 1269, 1283, 1304, 1317; Toponymie générale – V. 3. – P. 1573; Mirot L. Géographie ..., ibidem, P. 39-41; Toponymie générale ..., ibidem, V. 2. – P. 737, 738.

12. Toponymie générale ..., ibidem, V. 1. – P. 407, 408; Dictionnaire national ..., ibidem, P. 479, 582, 872, 886, 1327; Латинско-русский словарь …, ibidem, C. 646; Toponymie générale – V. 3. – P. 1510, 1514, 1522; Dictionnaire encyclopédique Larousse ..., ibidem, P. 767; La toponymie fran- çaise ..., ibidem, P. 18.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).