DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.12

Етнографічні музеї північної частини Буковини

George Kojolianko

Анотація


У статті досліджено виникнення, функціонування та етнографічну дослідницьку роботу етнографічних музеїв північної частини Буковини. Досліджено діяльність державних, громадських, національних етнографічних музеїв краю.

Ключові слова


музей; етнографія; фонди; науково-дослідницька робота; конференція; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Yureneva T. Yu. Muzeevedenie [Museology], Moskva, Akademicheskiy Proekt, 2006, 560 p. [In Russian];

Shlyakhtina L. M. Osnovy muzeynogo dela [Fundamentals of Museum Affairs], Sankt-Peterburg, SpetsLit, 2000,

p. [In Russian];

Shlyakhtina L. M. Osnovy muzeynogo dela. Teoriya i praktika [Fundamentals of Museum Affairs Theory and

practice], Sankt-Peterburg, Vysshaya shkola, 2005, 183 р. [In Russian];

Tel'charov A. D. Osnovy muzeynogo dela [Fundamentals of Museum Affairs], Moskva, Omega-L, 2005, 183 р. [In

Russian];

Sotnikova S. I. Muzeologiya [Museology], Moskva, Drofa, 2004, 190 p. [In Russian];

Horishevs'kyi P., Kovaliv M., Mel'nyk V., Oryshko S. Osnovy muzeieznavstva, marketynhu ta reklamno-

informatsiinoi diial'nosti muzeiv [Fundamentals of Museology, Marketing and Advertising and Information Activities

of Museums], Ivano-Frankivs'k, Plai, 2005, 64 p. [In Ukrainian];

Levykin E., Kherbst V., ed. Muzeevedenie. Muzei istoricheskogo profilya [Museology. Museums of historical

profile], Moskva, 1988, 431 p. [In Ukrainian];

Sedykh V., ed. Muzeevedenie. Istoricheskie i kraevedcheskie muzei [Museology. Historical and local history

museums], Sankt-Peterburg, Izdatel`stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2004, 411 p. [In Russian];

Lysikova O. V. Muzei mira [Museums of the world], Moskva, Flinta, Nauka, 2002, 128 p. [In Russian];

Lord B., Lord G. Menedzhment v muzeynom dele [Management in museum business], Moskva, 2002, 256 р. [In Russian];

Vlasiuk H. M., Zosymovych O. Iu., Khadadova M. V. Muzeieznavstvo ta arkhivna sprava [Museology and archival

affairs Zhytomyr], ZhDPU im. I. Franka, 2006, 76 p. [In Ukrainian];

Baidakher F. Zahal'na muzeolohiia [General museology], Kyiv, Litopys, 2005, 210 p. [In Ukrainian].

Shmit F. Istoricheskie, etnograficheskie, khudozhestvennye muzei. Ocherk istorii i teorii muzeynogo dela

[Historical, ethnographic, art museums. Essay on the History and Theory of Museum Affairs], Kharkіv, Soyuz, 1919,

p. [In Russian];

Svientsitskyi I. Pro muzei i muzeinytstvo. Narysy i zamitky [About museums and museums. Essays and notes], L'viv,

, 80 p. [In Ukrainian];

Hudchenko Z. Muzei narodnoi arkhitektury Ukrainy [Museum of Folk Architecture of Ukraine], Kyiv, Budivelnyk,

, 120 p. [In Ukrainian];

Shmelev V. G. Muzei pod otkrytym nebom. Ocherki istorii vozniknoveniya i razvitiya [Open-air museum. Essays on

the history of emergence and development], Kiev, Naukova dumka, 1983, 120 p. [In Russian];

Skrypnyk H. A. Etnohrafichni muzei Ukrainy. Stanovlennia i rozvytok [Ethnographic Museums of Ukraine.

Formation and development], Kyiv, Naukova dumka, 1989, 304 p. [In Ukrainian];

Skrypnyk H. A. “Rozvytok hromads'kykh etnohrafichnykh muzeiv na Ukraini” [Development of public ethnographic

museums in Ukraine], Narodna tvorchist' ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 1981, N 1, P. 75-80 [In

Ukrainian];

Skrypnyk H. A. Ukrains'ke etnohrafichne muzeinytstvo. 20–90-ti rr. XX st.[ Ukrainian ethnographic museum. 20-90

p. XX century], Kyiv, 1998, 165 p. [In Ukrainian];

Shevchuk H., Vasylenko A. “Etnohrafichno-kraieznavchi materialy v narodnykh muzeiakh” [Ethnographic and

ethnographic materials in folk museums], Narodna tvorchist' i etnohrafiia [Folk art and ethnography], 1970, N 5, P.

-52 [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro muzei ta muzeinu spravu [Zakon Ukrainy Pro is the music of that museum], Uriadovyi kurier

[Government Courier], 1995, 17 serpnia, P. 8-9 [In Ukrainian].

Kozholianko H. Osvitn'o-vykhovna ta naukova robota etnohrafichnoho muzeiu Chernivets'koho derzhavnoho

universytetu (80-90-ti rr. XX st.) [Educational and educational work of the ethnographic museum of Chernivtsi State

University (80-90 p. XX century)], Narodoznavchi zoshyty, L'viv, 1997, P. 201-202 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник / Т.Ю. Юренева. – М.: Академический Проект, 2006. – 560 с.

2. Шляхтина Л.М. Основы музей-ного дела: учеб. пособ. / Л.М. Шляхтина, С.В.Фокин – СПб.: СпецЛит, 2000. – 160 с.

3. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела. Теория и практика: учеб. пособ. / Л.М.Шляхтина. – СПб.: Высшая школа, 2005. – 183 с.

4. Тельчаров А.Д. Основы музейного дела: учеб. пособ. / Александр Тельчаров. – М.: Омега-Л, 2005. – 183 с.

5. Сотникова С.И. Музеология: учеб. пособ / Светлана Сотникова. – М.: Дро-фа, 2004. – 190 с.

6. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: навч. посіб. / П. Горішевський, М. Ковалів, В. Мельник, С. Оришко. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 64 с.

7. Музейна справа та музейна політика в Україні XX ст. – К.: Златограф, 2004. – 208 с.: іл.

8. Музееведение. Музеи исторического профиля: учеб. По-соб. / Под ред. Е. Левыкина, В. Хербста. – М., 1988. – 431 с.

9. Музееведение. Исторические и краеведческие музеи: Курс лекций / Под ред. В. Седых. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 411 с.

10. Лысикова О.В. Музеи мира: учебное пособ. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 128 с.

11. Лорд Б., Лорд Г. Менеджмент в музейном деле. – М., 2002. – 256 с.

12. Власюк Г.М., Зосимович О.Ю., Хададова М.В. Музеєзнавство та архівна справа: навч.-метод, посіб. – Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2006. – 76 с.

13. Байдахер Ф. Загальна музеологія / За редакцією З. Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. – К.: Літопис, 2005 – 210 с.

14. Шмит Ф. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела / Ф.И. Шмит – Х.: Издательство ,,Союз, 1919. – 103 с.

15. Свєнціцький І. Про музеї і музейництво. Нариси і замітки / І. Свєнціцький. – Львів, 1920. – 80 с.

16. Гудченко З. Музеї народної архітектури України / Зоя Степанівна Гудченко. – К.: Будівельник, 1981. – 120 с.

17. Шмелев В.Г. Музеи под открытым небом. Очерки истории возникновения и развития / Виктор Григорьевич Шмелев. – К.: Наукова думка, 1983. – 120 с.

18. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Ганна Аркадіївна Скрипник. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.

19. Скрипник Г.А. Розвиток громадських етнографічних музеїв на Україні / Г.А. Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 1. – С. 75-80.

20. Скрипник Г.А. Українське етнографічне музейництво. 20–90-ті рр. ХХ ст. Курс лекцій / Г.А. Скрипник. – К., 1998. – 165 с.

21. Шевчук Г., Василенко А. Етнографічно-краєзнавчі мате-ріали в народних музеях / Г. Шевчук, А. Василенко // Народна творчість і етнографія. – 1970. – № 5. – С. 48-52.

22. Закон України Про музеї та музейну справу // Урядовий кур’єр. – 1995. – 17 серпня. – С. 8-9.

23. Матеріали етнографічних експедицій Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. – 2013. – Т.3 – С.1-3.

24. Кожолянко Г. Освітньо-виховна та наукова робота етнографічного музею Чернівецького державного   університету (80-90-ті рр. ХХ ст.). – Народознавчі зошити. – Львів. – 1997. – С. 201-202.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).