DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.1

Дослідження суб’єктивних уявлень студентів соціономічних професій щодо статусу власної професійної спільноти

Alla Borysiuk

Анотація


Дослідження суб'єктивних представлень студентів соціономічних професій відносно статусу власного професійного співтовариства. У статті розглянуто результати дослідження представлень студентів різних спеціальностей про схожі і відмітні якості лікаря, психолога, клінічного психолога. Представлений психологічний аналіз порівнювальних характеристик представників соціономічних професій.

Ключові слова


професійне співтовариство; студентська молодь; загальні якості; відмітні якості; лікар; клінічний психолог; психолог

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysiuk A. S. Analiz sub’iektyvnykh uiavlen studentiv pro profesiini y osobystisni osoblyvosti predstavnykiv

sotsionomichnykh profesii [Analysis of subjective representations of students about professional and personal characteristics of representatives of socio-occupational professions], Visnyk pisliadyplomnoi osvity, Un–t menedzh. osvity APN Ukrainy, Asots. bezpererv. osvity doroslykh, redkol.: Anufriieva O. L, Kyiv, 2009, S. 39–44. Vyp. 13, holov. red. Oliinyk V. V., Kyiv, Heoprynt, 2009, Ch. 2, 344 p. [in Ukrainian].

Il'in E. P. Differentsial'naya psikhologiya professional'noy deyatel'nosti [Differential psychology of professional activity], Sankt-Peterburg, Piter, 2008, 432 р. [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борисюк А. С. Аналіз суб’єктивних уявлень студентів про професійні й особистісні особливості представників соціономічних професій / А. С. Борисюк // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун–т менедж. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих; редкол.: О.Л. Ануфрієва та ін. – К., 2009. – С. 39–44. Вип. 13 / голов. ред. В.В. Олійник. – К.: Геопринт, 2009. – Ч. 2. – 344 с.

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с. – (Серия „Мастера психологии”).

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).