Хотинська битва 1621 року. Ігнороване джерело в українській історіографії

Автор(и)

  • Антоній Мойсей Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Аркадій Моісей Румунський культурний центр Є. Гурмузакі, Чернівці (Україна), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2021.266

Ключові слова:

Хотинська битва 1621 р .; учасники і сучасники битви; історіографія подій;

Анотація

У статті пропонується історіографічний огляд опису Хотинської війни 1621 року з акцентом на історичні цінності "Літопису Землі Молдовської" М. Костіна в ракурсі висвітленні подій. Актуальність дослідження диктується 400-річним ювілеєм битви. Метою дослідження є визначення історичної ваги літопису для розкриття теми Хотинської битви 1621 р. Методологія: аналіз твору М. Костіна, його джерел, порівняння з іншими історичними джерелами, огляд його використання. Висновки. "Літопис Землі Молдовської" Мирона Костіна, будучи єдиним джерелом для вивчення історії Молдови початку і середини ХVII ст. одночасно є достовірним описом подій Хотинської війни (1620-1621 рр.). Хоча літописець сучасник подій, проте його розповідь про Хотинську битву грунтується на серйозних польських джерелах відповідної епохи, усної інформації від учасників війни, традиціях княжої сім'ї Мовіле і ін. Позитивно характеризує твір глибокий і детальний опис подій, об'єктивність, чіткий аналіз військових операцій учасника багатьох битв, освіченість автора і йогоширокий світогляд, що дозволяє йому розуміти причинно-наслідковий зв'язок вчинків сторін, безумовний літературний талант М. Костіна. Її ігнорування в розкритті теми Хотинської війни 1621 р. цілою низкою українських істориків
показує небажання розглянути подію комплексно з використанням усіх джерел. Швидше за все, ми бачимо концентрацію на показі тільки одного фрагмента цієї історичної події, участі в ньому української сторони. Мовний бар'єр для використання "Літопису" не є більшою проблемою, ніж політичний мотив.

Посилання

Bălan T. Documente bucovinene [Bukovinian documents], Vol. V, 1745–1760, Cernăuți: Editura Mitropoliei Bucuvinene, 1939, P. 3–4 [in Romanian].

Chronicon gestorum in Europa singularium a Paolo Piaseckio, episcopo Praemisliensi, accurate ac fideliter conscripta ad annum Christi MDCLVIII ad utilitatem publicam divulgatur ad tipis cum gratia et privilegio S.R.M. Cracovie in jfficinal graphica Francicii Carzarii S. R. M. Tipographii, anno Domini, 1648 [The chronicle of events in Europe by Paul Piaseckio individual bishop in Praemisliensi accurately and faithfully recorded in the year of 1658 has been published for public utility tipis grace and privilege S.R.M. Cracovie the jfficinal vivid Francicii Carzarii St. RM Tipographii the year 1648].

Chukhlib T. Kozaky ta yanychary. Ukraina u khrystyiansko-musulmanskykh viinakh 1500–1700 rr., Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia, 2010, P. 90–94 [in Ukrainian].

Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei [Chronicle of the Land of Moldavia], Chișinău: Universul, 2006, 640 p. P. 123–124, 135 [in Moldavian].

Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei de la Aaron-vode încoace. Studiu întroductiv de Е. Rusev [Chronicle of the Land of Moldavia from Aaron-vode. Introductory word by E. Rusev], Chișinău: Cartea moldovenească, 1972, 296 p. [in Moldavian].

Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei dela Aron Vodă încoace. Ediție critică de P.P. Panaitescu [Chronicle of the Land of Moldavia from Aaron-vode. Ed. by P. Panaitescu], București: Fundația Regală pentru literatură și artă, 1944, 432 p.; P. V–XI [in Romanian].

Dobrzhanskyi O., Makar Yu., Masan O. Khotynshchyna. Istorychnyi narys [Khotyn region. Historical essay], Chernivtsi: Molodyi bukovynets, 2002, P. 91 [in Ukrainian].

Iorga N. Istoria românilor [History of the Romanians], Vol. V. Vitejii, București: Editura Enciclopedică, 1998, P. 411 [in Romanian].

Istoria românilor [History of the Romanians], Vol. V. O epocă de înnoire în spirit european (1601–1711, 1716), Ediția a II-a, Coordonatori: V. Candea, C. Rezachevici, N. Edroiu, București: Editura enciclopedică, 2012, P. 77–78 [in Romanian].

Giurescu Const. C. Istoria românilor [History of the Romanians], Vol 3, București: Editura ALL, 2015, P. 28 [in Romanian].

Hrabianka H., Velychko S., Miuller Y., ed. Khotynska viina (1621 r.) [History of the Khotyn War 1621], Kyiv, 1991, Р. 31–57 [in Ukrainian].

Khotynska viina 1621 roku. Dokumenty, materialy, doslidzhennia [Khotyn War of 1621. Documents, materials, research], Khotyn, 2011, 200 p. P. 21, 31–57 [in Ukrainian].

Kostyn M. Letopys zemly Moldavskoi: per. s mold. M. Lupashka х Chronicle of the Moldavian land: transl. M. Lupashka, Kyshynev, 2014, 192 р. [in Ukrainian].

Mokhov N. A. Ocherky ystoryy moldavsko-russko-ukraynskykh sviazei (s drevneishykh vremen do nachala ХX v.) [Essays on the history of Moldovan-Russian-Ukrainian relations (from ancient times to the beginning of the 20th century)], Kyshynev: Shtyyntsa, 1981, P. 84–85 [in Russian].

Mytsyk Yu. “O dvukh nemetskykh “letuchykh lystkakh” ХVII v. [On the two German “flying leave” of ХVII century], Problemy krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats [Problems of Central and Eastern Europe: a collection of scientific papers], 2011, Vyp. 2, P. 206–210 [in Russian].

Pintescu Fl., Bătălia de la Hotin (1621): încadrare tipologică, analiza, prezentarea în istoriografia română [Battle of Khotyn (1621): typology, analysis, reflection in Romanian historiography], Istorie și educație: in honorem Mihai Lazăr [History and education: in honor of M. Laser], coordinator: M. Iacobescu, Iași: Junimea, 2012, P. 45–66 [in Romanian].

Sas P.M. Khotynska viina 1621 r.: Monohrafiia [Khotyn War of 1621: Monograph], Kyiv.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2011, 520 p. [in Ukrainian].

Sas P., Kirkene H. Khotynska bytva 1621 r. – bytva za Tsentralnu Yevropu, Kyiv, 2013 [in Ukrainian].

Tretiak I. Historia Wojny Chocimskiej 1621 [History of the Khotyn War 1621], Krakow, 1921 [in Polish].

Xenopol A.D. Istoria românilor din Dacia Traiană [History of the Romanians of Trajan's Dacia], Vol. III, ediția a IV-a, București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, P. 387 [in Romanian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29