Стан лікарень на Підкарпатській Русі упродовж першого десятиліття чехословацького урядування (1919 – 1929)

Автор(и)

  • Ігор Ліхтей Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2021.264

Ключові слова:

Чехословацька республіка; Підкарпатська Русь; Закарпаття; лікарні; лікарі; охорона здоров'я; медичне забезпечення

Анотація

У статті простежується процес діяльності лікарень Закарпаття протягом першого десятиліття перебування краю у складі Чехословаччини. Методи дослідження. Використано насамперед порівняльно-історичний і структурно-системний методи аналізу, узагальнення та синтезу, а також проблемно-хронологічний спосіб викладу матеріалу. Наукова новизна. Зазначена проблематика розглядається в історіографії вперше. Висновки. На момент включення Закарпаття до складу Чехословаччини тут було чотири великих лікарні, три з яких перебували в досить жалюгідному стані.
Чехословацькій адміністрації довелося докладати чимало зусиль для їх модернізації. У статті акцентовано увагу на діяльності лікарів, які прибували до Закарпаття переважно з чеських і моравських земель. Вони, як правило, були випускниками медичного факультету Празького університету і завдяки їх подвижницькій праці відбулося поліпшення стану лікарень і медичного забезпечення населення.

Посилання

Albert B. “Několik vzpomínek na mukačevskou nemocnici a na práci v Podkarpatské Rusi” [Some memories of Mukachevo Hospital and work in Subcarpathian Russia], Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 23 května 1930, Ročník XXXXII, Číslo 21, P. 518–520 [in Czech].

Bakala J. “75. výročí založení Baťovy nemocnice” [75th anniversary of the founding of Baťa Hospital], Baťova nemocnice ve Zlíně 1927-2002 [Baťa Hospital in Zlín 1927‒2002], koordinoval (sestavil) Jiří Bakala. Zlín: Baťova krajská nemocnice, [2003], P. 16–19, 18 [in Czech].

Brejcha M. Právník a politik JUDr. František Veselý (1863–1935) [Lawyer and politician JUDr. František Veselý (1863–1935)], Diplomové práce FF UK, Praha, 2008, 192 p. [in Czech].

Čís. 242. Zákon zed ne 9. dubna 1920 o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčbných a humanitních v republice Československé [N 242. Act of No Sun of April 9, 1920 on the Provisional Regulation of the Legal Conditions of Medical and Humanitarian Institutes in the Czechoslovak], Sbírka zákonů a nařízení státu československého [Collection of laws and regulations of the Czechoslovak state], Ročník 1920, Částka XLVI, P. 532 [in Czech].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region], F. 29, Op. 3, Spr. 3, 6 ark. [in Czech].

DAZO, F. 29, Op. 3, Spr. 706, 67 ark. (zv.) [in Czech].

DAZO, F. 29, Op. 3, Spr. 379, ark. 58 (zv.) [in Czech].

Dolinay N. “Obshchestvennaya gorodskaya bol'nitsa v Uzhgorode” [Public city hospital in Uzhgorod]. Podkarpatskaya Rus' za gody 1919 – 1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E.S. Bachinskiy. Uzhgorod": Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 79–80 [in Russian].

Doškář J. “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi” [Public health care in Subcarpathian Rus. II], Podkarpatská Rus: obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, církevních, jazykových a osvětových [Subcarpathian Rus. Proceedings of economic, cultural and political knowledge of Subcarpathian Rus], Praha: Orbis, 1923, P. 178 [in Czech].

Dr. Doškář “Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. I” [Public health care in Subcarpathian Rus. I], Národní listy [National leaves], Praha, 21 srpna 1921, Ročník 61, Číslo 228, 249, P. 9, 10 [in Czech].

Doškář J. Veřejné zdravotnictví v Podkarpatské Rusi. Přednáška [Public health care in Subcarpathian Rus. Lecture], Užhorod: Ždímal a Vetešník, 1921, 14 p., P. 178, 179, 180 [in Czech].

Dyk V. “Obžaloba mrtvé” [Indictment of the dead], Národní listy [National leaves], Praha, 12 června 1921, Ročník 61, Číslo 159, P. 1 [in Czech].

Hlaváčkova Ludmila – Hana Mášová, ed. “Z pamětí prof. MUDr. Emericha Poláka, Dr.Sc.” [From the memory of prof. MUDr. Emerich Polák, Dr.Sc], Práce z dějin Akademie věd [Works from the history of the Academy of Sciences], 2010, Ročník 2, Č. 2, P. 141–142, 143 [in Czech].

Hrbek A. Podkarpatská Rus: stoleté výročí vzniku [Subcarpathian Rus: the centenary of its origin], Olomouc: Poznání, 2018, P. 197–198 [in Czech].

Mikulaninets S. “Zdravokhranenіe i sotsіal'no-sanitarnyya otnoshenіya na Podkarpatskoy Rusi” [Health and social and sanitary relations in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaya Rus' za gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E. S. Bachinskiy, Uzhgorod, Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 71 [in Russian].

Mikulaninec Št. “Zdravotnictví a sociálně zdravotní poměry na Podkarpatské Rusi” [Healthcare and socio-health conditions in Subcarpathian Rus], Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi [Subcarpathian Rus. Proceedings of economic, cultural and political knowledge of Subcarpathian Rus], redigoval Dr. Jaroslav Zatloukal. Bratislava: Klub přátel Podkarpatské Rusi, 1936, P. 168–169 [in Slovak].

Němec V. “Štátna babská škola v Užhorodě” [State Babská škola in Uzhhorod], Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 23 května 1930, Ročník XXXXII, Číslo 21, P. 520 [in Czech].

Nemets V. “Razvitіe akusherstva na Podkarpatskoy Rusi” [Development of obstetrics in Subcarpathian Rus], Podkarpatskaya Rus' za gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E.S. Bachinskiy. Uzhgorod: Shkol'naya pomoshch', 1936. P. 77–78 [in Russian].

Pinta A. “Zdravoochranenije” [Health care], Novoje vremja. Nezavisima političeska gazeta Podkarpatskoj Rusi, Hodizdanija V, Užhorod, dňa 10 maja 1929, N. 18–19 (Jubilejnyj nomer) [in Russian].

Pravda o poměrech v župní nemocnici ve Velké Sevljuši [The truth about the situation in the county hospital in Velká Sevljuš], Národní listy [National leaves], Praha, 7 července 1921, Ročník 61, Číslo 184, P. 4 [in Czech].

Sekanina J. “Primář MUDr Svatopluk Veselý padesátníkem” [Mayor Svatopluk Veselý, 50 years old], Časopis lékařů českých [Journal of Czech doctors], Praha, 1945, Ročník LXXXIV, Číslo 29, P. 1051, 1052 [in Czech].

Skandální nemocniční poměry v Podkarpatské Rusi [Scandalous hospital conditions in Subcarpathian Rus], Čas. Večerní vydání, Praha, 11 června 1921, Ročník XXXL, Číslo 130, P. 2 [in Czech].

“Sociálně-lékařský sjezd v Mukačevě (Oficielní zpráva.)” [Socio-medical congress in Mukachevo (Official report.], Věstník českýchlékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 24 června 1922, Ročník XXXIV, Číslo 25, P. 312–314 [in Czech].

“Sociálně lékařský sjezd v Mukačevě” [Socio-medical congress in Mukachevo], Věstník ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy [Journal of the Ministry of Public Health and Physical Education], Praha, 20 července 1922, Ročník IV, Číslo 7, P. 301–302 [in Czech].

Turak Y. Yatsyna Yu. Dokumentalna istoriia likarni imeni Andriia Novaka v Uzhhorodi: (z naidavnishykh chasiv do nashykh dniv): u 3 t., Vol. 1. Rozvytok ta diialnist likarni pid kerivnytstvom Andriia Novaka (1874–1928), [Documentary history of the Andriy Novak Hospital in Uzhhorod: (from ancient times to the present day): in 3 vols, Vol. 1, Development and activity of the hospital under the direction of Andriy Novak (1874–1928)], Uzhhorod, Patent, 2016, 624 p. [in Ukrainian].

Ulman Fr. “Dobrovolná sociáalně-zdravotní péče na Podkarp. Rusi” [Voluntary social and health care in Podkarp.Rusi], Publikace prozem Podkarpatská Rus [Publications for the ground Subcarpathian Rus], sestavil Gustav Bianchi, Bánska Bystřica: Slovan, 1932, P. 73 [in Slovak].

Vakula N. S. “Andrii Novak – fundator Zakarpatskoi oblasnoi klinichnoi likarni. Do 165 richnytsi z dnia narodzhennia” [Andriy Novak is the founder of the Transcarpathian Regional Clinical Hospital. To the 165th anniversary of his birth], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia “Medytsyna” [Scientific Bulletin of Uzhhorod University, series “Medicine”], 2015, Vol. 1(51), P. 303-304, 302–306 [in Ukrainian].

Veselá M. Charley G. Masaryková, Praha: Svaz národního osvobození, 1926, 47 p. [in Czech].

Veselyy Sv. “Pyatnadtsat' let zemskoy bol'nitsy v Beregove” [Fifteen years of the Zemsky Hospital in Beregov], Podkarpatskaya Rus' za gody 1919–1936 [Subcarpathian Rus during the years 1919–1936], red. E.S. Bachinskiy, Uzhgorod: Shkol'naya pomoshch', 1936, P. 83, 84 [in Russian].

Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 4 června 1921, Ročník XXXIII, Číslo 23, P. 338 [in Czech].

“Ze sociálně-lékařského sjezdu v Mukačevě” [From the socio-medical congress in Mukachevo], Český svět [Czech world], Illustrovaný čtrnáctidenník, 10 srpna 1922, Ročník XVIII, Číslo 46, P. 740–741 [in Czech].

Zdravotnická ročenka československá [Czechoslovak Medical Yearbook], Praha, 1929, Ročník II, P. 516 [in Czech].

Z dopisu hrdinné lékařky [From a letter from a heroic doctor], Věstník českých lékařů [Bulletin of Czech doctors], Praha, 4 června 1921, Ročník XXXIII, Číslo 23, P. 337–338 [in Czech].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29