DOI: https://doi.org/10.24061/172146

Страх площі або історія виникнення агорафобії

Iryna Herasymiuk, Natalya Grinko, Natalia Karvatska

Анотація


Психіатричний симптом не існує поза контекстом. Хворобливі переживання структуруються в свідомості
людини в якусь мовну модель, задіюється арсенал слів, понять і образів, які властиві даній культурі.
Подібна робота проводиться і в науці, де явищ психічного життя хворого підбираються терміни-позначення. Метою статті було висвітлення виникнення терміна агорафобія і трансформація його значення з розвитком нейронаук. Наукова новизна полягає в аналізі виникнення поняття агорафобія і зіставленні його сучасного значення з історичними прототипами. Методологічні основи дослідження: складають синергетичний і історичний підходи. Висновки. Етимологія слова агорафобія вказує на те, що спочатку воно служило для позначення боязні численного натовпу (ринку), а потім набуло переносне значення і стало вживатися для визначення хворобливого страху перед натовпом без прив'язки до конкретної місцевості, що сьогодні служить основним діагностичним ознакою даного психічного розладу.


Ключові слова


агорафобія; історія медицини; Карл Вестфаль; тривожні розлади; фобії

Повний текст:

PDF

Посилання


Pollard C. A., Tait R. C., Meldrum D., Dubinsky I. H., Gall J. S. "Agoraphobia without panic: Case

illustrations of an overlooked syndrome", Journal of Nervous and Mental Disease, 1996, N. 184, P. 61–62 [in

English].

Hankinson R. J., “Actions and passions: affection, emotion, and moral self-management in Galen’s

philosophical psychology” Passions and Perceptions. Cambridge University Press, 1993, P. 184–222. [in

English].

Ghazal Y. A., Hinton D. E. "Platzschwindel, agoraphobia and their influence on theories of anxiety at the end of the nineteenth century: theories of the role of biology and ‘representations’ (Vorstellungen)",

History of psychiatry , 2016 Dec, N.27:4, P. 425−442 [in English].

Chambless, D. L., & Mason, J. “Sex, sex-role stereotyping, and agoraphobia”, Behaviour Research and

Therapy, 1986, N 24, P. 231–235 [in English].

Widiger, T. A., & Samuel, D. B. “Diagnostic categories or dimensions? A question for the Diagnostic and statistical manual of mental disorders-fifth edition”, Journal of Abnormal Psychology, 2005, N 114(4), P.

−504 [in English].

Grant, B. F., Hasin, D. S., Stinson, F. S., Dawson, D. A., Goldstein, R. B., Smith. “The Epidemiology of DSM-

IV Panic Disorder and Agoraphobia in the United States: Results From the National Epidemiologic Survey on

Alcohol and Related Conditions”, The Journal of Clinical Psychiatry, 2006, N 67(3), P. 363−374 [in English].

Andrews, G., & Slade, T. “Agoraphobia without a history of panic disorder may be part of the panic

disorder syndrome”, Journal of Nervous and Mental Disease, 2002, N 190, P. 624–630 [in English].

Goldstein, A. J., & Chambless, D. L. “A re-analysis of agoraphobia”, Behavior Therapy, 1976, N 9, P. 47–59 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Pollard C. A., Tait R. C., Meldrum D., Dubinsky I. H., Gall J. S. "Agoraphobia without panic: Case illustrations of an overlooked syndrome", Journal of Nervous and Mental Disease, 1996, N. 184, Р. 61–62 [in English].

2 Hankinson R.J., “Actions and passions: affection, emotion, and moral self-management in Galen’s philosophical psychology” Passions
and Perceptions. Cambridge University Press, 1993, Р. 184–222. [in English].

3 Ghazal Y.A., Hinton D.E. "Platzschwindel, agoraphobia and their influence on theories of anxiety at the end of the nineteenth century: theories of the role of biology and ‘representations’ (Vorstellungen)", History of psychiatry , 2016 Dec, N.27:4, Р. 425−442 [in English]. 

4 Chambless, D. L., & Mason, J. “Sex, sex-role stereotyping, and agoraphobia”, Behaviour Research and Therapy, 1986, N. 24, Р. 231–235 [in English].

5 Widiger, T. A., & Samuel, D. B. “Diagnostic categories or dimensions? A question for the Diagnostic and statistical manual of mental disorders-fifth edition”, Journal of Abnormal Psychology, 2005, N.114(4), P. 494−504 [in English].

6 Grant, B. F., Hasin, D. S., Stinson, F. S., Dawson, D. A., Goldstein, R. B., Smith. “The Epidemiology of DSM-IV Panic Disorder and Agoraphobia in the United States: Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions”, The Journal of
Clinical Psychiatry, 2006, N.67(3), P. 363−374 [in English].

7 Andrews, G., & Slade, T. “Agoraphobia without a history of panic disorder may be part of the panic disorder syndrome”, Journal of Nervous and Mental Disease, 2002, No190, Р. 624–630 [in English].

8 Goldstein, A. J., & Chambless, D. L. “A re-analysis of agoraphobia”, Behavior Therapy, 1976, No 9, Р. 47–59 [in English]. 

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).