Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні питання когнітивної лінгвістики як науки Анотація   PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi
 
№ 3 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві Анотація   PDF
Galyna Bezarova
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі Анотація   PDF
Olesia Pavliuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості взаємодії оцінки і квалітативності Анотація   PDF
Larysa Shutak
 
№ 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології Анотація   PDF
N. Zoriy
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у вищому медичному навчальному закладі Анотація   PDF
Маria Tsurkan
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості гумору як лінгвокультурного феномена в англомовному дискурсі Анотація   PDF
Liliya Roman, Igor Roman
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка Анотація   PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
 
№ 2 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості зимового календарного циклу покутян в дослідженнях польських вчених другої половини XIX - початку XX ст. Анотація   PDF
Liliya Trynyak
 
№ 1 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір Анотація   PDF
Marta Maksymyuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості семантичного значення роду в англійському мовознавстві Анотація   PDF
Natalya Skrytska
 
№ 3 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості спільного функціонування повитухи та акушерки в родильній обрядовості українського та румунського населення Буковини Анотація   PDF
Antoniy Moysey
 
№ 1 (2019): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості сприйняття Бога у народних казках та міфологічних уявленнях (до постановки проблеми) Анотація   PDF
Lidiya Potapova
 
№ 4 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості творчої манери В. Фолкнера Анотація   PDF
Olena Kravets
 
№ 2 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості формування копінг-поведінки у хворих на нефрогенну гіпертензію, асоційовану із хронічним пієлонефритом Анотація   PDF
B. Bozhuk, M. Stepanchenko, N. Shpachenko
 
№ 3 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості формування культури спілкування майбутніх медичних працівників у вищих медичних закладах України Анотація   PDF
Ruslana Slukhenska
 
№ 2 (2019): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Оцінка спроможностей системи медичного забезпечення за вимогами стандартів НАТО Анотація   PDF
Mykhailo Badiuk, Bogdan Zhupan, Oksana Mykyta, Yevhen Zui, Igor Biryuk, Iryna Kukovska, Igor Tsyrkot
 
№ 2 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Пpoфесор Синчук О. М. − лікар, вчений, особистість (присвячено 90-й річниці з дня народження) Анотація   PDF
Oksana Khukhlina, Oksana Voyevidka, Alyona Antoniv
 
№ 2 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Південна Бессарабія в системі загальноросійської політики (60-70- ті рр. XІX ст.) Анотація   PDF
Nataliya Goncharova
 
№ 3 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Північнобуковинські веснянки і гаївки у розвідках Корнила Ластівки Анотація   PDF
Vasyl Kostyk
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Пам'ять і соціальну взаємодію в міському просторі Анотація   PDF
Gabriela Boangiu
 
№ 4 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Патрік Модіано: ностальгічний погляд на минуле Анотація   PDF
Taras Ivasiutyn
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Переосмислення герменевтичного контенту антропологічної лінгвістики Анотація   PDF
Igor Roman, Lilia Roman
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Перехід епонімів галузі медицини в загальні слова Анотація   PDF
Anna Shalajeva, Iryna Semenko, Inna Tomka
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Перформативні висловлювання як засіб ідентифікації комунікативних інтенцій в україномовному дискурсі Анотація   PDF
Svitlana Shabat-Savka
 
301 - 325 з 477 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>