Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Образ Перебенді як юнґівський архетип старого мудреця в контексті європейського романтизму Анотація   PDF
Iryna Kaizer
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Образ Тараса Шевченка як консолідуючий чинник формування української національної ідеї у другій половині xіx – на початку xx століття Анотація   PDF
Olga Kazakevych
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Образність прози Віри Вовк Анотація   PDF
Ruslana Sluhenska, Lidia Vylka
 
№ 2 (2019): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Образний світ фольклорних перевтілень Анотація   PDF
Oleksandr Kurochkin
 
№ 2 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Обрядові аспекти народної лікувальної практики українського та румунського населення Буковини (історіографічний огляд) Анотація   PDF
Antoniy Moysey
 
№ 4 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Обрядовий дискурс про різдвяні розваги у буковинських говірках: етнокультурний та лінгвістичний аспекти Анотація   PDF
Natalia Rusnak, Yulia Rusnak
 
№ 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Огляд історичних етапів розвитку мікрогідронімії України Анотація   PDF
Nataliya Bytsko, Galina Lapa
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Окличні речення в руслі багатоаспектного дослідження Анотація   PDF
Halyna Navchuk, Larysa Shutak
 
№ 3 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Окличні речення у творах полемічної та ораторсько-проповідницької літератури (на прикладі «треноса» Мелетія Смотрицького) Анотація   PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Оніричний хронотоп роману Володимира Єшкілєва «Імператор повені» як приклад постмодерної гри Анотація   PDF
Bohdan Strilchyk
 
№ 1 (2019): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Ораторське мистецтво як запорука творчого успіху сучасної людини Анотація   PDF
Alla Tkach, Kateryna Gerush
 
№ 2 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Організація амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення в Україні: історичний погляд Анотація   PDF
Volodymyr Tarallo, Mariya Vatsyk
 
№ 2 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Організація науковоi діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. Анотація   PDF
Taras Boychuk, Antoniy Moysey
 
№ 4 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Орозмовлення як стилетвірна ознака художньоi прози п. ХХІ ст. Анотація   PDF
Маria Tsurkan
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні питання когнітивної лінгвістики як науки Анотація   PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi
 
№ 3 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві Анотація   PDF
Galyna Bezarova
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі Анотація   PDF
Olesia Pavliuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості взаємодії оцінки і квалітативності Анотація   PDF
Larysa Shutak
 
№ 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології Анотація   PDF
N. Zoriy
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у вищому медичному навчальному закладі Анотація   PDF
Маria Tsurkan
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості гумору як лінгвокультурного феномена в англомовному дискурсі Анотація   PDF
Liliya Roman, Igor Roman
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка Анотація   PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
 
№ 2 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості зимового календарного циклу покутян в дослідженнях польських вчених другої половини XIX - початку XX ст. Анотація   PDF
Liliya Trynyak
 
№ 1 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір Анотація   PDF
Marta Maksymyuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості семантичного значення роду в англійському мовознавстві Анотація   PDF
Natalya Skrytska
 
276 - 300 з 457 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>