Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні питання когнітивної лінгвістики як науки Анотація   PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi
 
№ 3 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві Анотація   PDF
Galyna Bezarova
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі Анотація   PDF
Olesia Pavliuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості взаємодії оцінки і квалітативності Анотація   PDF
Larysa Shutak
 
№ 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості вивчення соціальної перцепції в соціальній психології Анотація   PDF
N. Zoriy
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у вищому медичному навчальному закладі Анотація   PDF
Маria Tsurkan
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості гумору як лінгвокультурного феномена в англомовному дискурсі Анотація   PDF
Liliya Roman, Igor Roman
 
№ 1 (2018): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості епістолярної спадщини Т. Г. Шевченка Анотація   PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
 
№ 2 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості зимового календарного циклу покутян в дослідженнях польських вчених другої половини XIX - початку XX ст. Анотація   PDF
Liliya Trynyak
 
№ 1 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір Анотація   PDF
Marta Maksymyuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості семантичного значення роду в англійському мовознавстві Анотація   PDF
Natalya Skrytska
 
№ 3 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості спільного функціонування повитухи та акушерки в родильній обрядовості українського та румунського населення Буковини Анотація   PDF
Antoniy Moysey
 
№ 4 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості творчої манери В. Фолкнера Анотація   PDF
Olena Kravets
 
№ 2 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Особливості формування копінг-поведінки у хворих на нефрогенну гіпертензію, асоційовану із хронічним пієлонефритом Анотація   PDF
B. Bozhuk, M. Stepanchenko, N. Shpachenko
 
№ 2 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Південна Бессарабія в системі загальноросійської політики (60-70- ті рр. XІX ст.) Анотація   PDF
Nataliya Goncharova
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Пам'ять і соціальну взаємодію в міському просторі Анотація   PDF
Gabriela Boangiu
 
№ 4 (2016): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Патрік Модіано: ностальгічний погляд на минуле Анотація   PDF
Taras Ivasiutyn
 
№ 4 (2014): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Переосмислення герменевтичного контенту антропологічної лінгвістики Анотація   PDF
Igor Roman, Lilia Roman
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Перехід епонімів галузі медицини в загальні слова Анотація   PDF
Anna Shalajeva, Iryna Semenko, Inna Tomka
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Перформативні висловлювання як засіб ідентифікації комунікативних інтенцій в україномовному дискурсі Анотація   PDF
Svitlana Shabat-Savka
 
№ 1 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Питання термінології української літературної ономастики Анотація   PDF
Marta Maksymyuk
 
№ 3 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Подорож у часі як відголосок ритуальної пластики фольклорної обрядовості у художній прозі Анотація   PDF
Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey
 
№ 1 (2017): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Поезія дощу і снігу: творчість Євгенії Угринчук Анотація   PDF
Lidiya Vylka
 
№ 2 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Поема Грицька Чубая “Вертеп”: нищівний діагноз цивілізаціi та радянській системі Анотація   PDF
Iryna Skrypnyk
 
№ 4 (2015): Актуальні питання суспільних наук та історії медицини Поетичне бачення тексту: доказові бази типологічного порівняння прози Б. Шульца і поезії Б.-І.Антонича Анотація   PDF
Iryna Skrypnyk
 
226 - 250 з 349 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>