№ 3 (2017)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Українська мова

Загальна лінгвістична характеристика термінологічної лексики фахової мови педіатрії у порівняльному аспекті щодо їх утворення PDF
Bogdana Kachan, Oksana Ostapchuk 7-10
Функційно-семантичні параметри комунікативного акту відмови в українському художньому дискурсі PDF
Оksana Maksymiuk, Natalia Maksymiuk 11-15
Вигуки як засіб передачі емоційної експресії в окличних реченнях української мови PDF
Halyna Navchuk 16-20
Лінгвальна природа діалектного дискурсу про їжу, яку готують під час Великого посту PDF
Natalia Rusnak, Yulia Rusnak 21-25
Кінесичні імплікатури візуального контакту у драматичному тексті буковинських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століття PDF
Ivanna Struk 26-29
Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі PDF
Alla Tkach 30-33
Культура мовлення – духовний та інтелектуальний портрет сучасного фахівця-медика PDF
Alla Tkach, Svyatoslava Yurnyuk 34-36
Сфери побутування української мови як іноземної PDF
Маria Tsurkan 37-42
Формування когнітивного термінознавства на тлі сучасних лінгвістичних досліджень PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk 43-48
Особливості взаємодії оцінки і квалітативності PDF
Larysa Shutak 49-51

Англійська мова

Епонімійна медична термінологія у галузі клінічної та експериментальної ендокринології PDF
Natalіуa Bytsko, Irуna Semenko 52-55
Методи дослідження англійських медичних термінів фахової мови кардіології PDF
Larysa Zapotochna 56-59
Екстра- та інтралінгвістичні особливості терміносистеми міжнародних відносин PDF
Zoya Kudelko 60-62
Гендерний компонент в політичних виступах Д. Трампа і Х. Клінтон (На матеріалі використання алюзій) PDF
Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi 63-67
Концептуалізація лінгвістичного світогляду в контексті вербалізації концепту «добра» PDF
Bohdana Manchul 68-71
Особливості семантичного значення роду в англійському мовознавстві PDF
Natalya Skrytska 72-75
Лексико-семантична парадигма синонімічних пар англійських термінів-епонімів в клінічній термінології PDF
Liubov Stegnitska 76-78

Романські мови

Латинські епонімічні терміни на позначення вроджених вад розвитку та спадкових синдромів PDF
Valentyna Synytsia, Olena Bieliaieva, Olena Myronyk 79-84
Граматичні засоби вираження морфологічних і словотвірних категорій латинського прикметника PDF
Mariуa Teleky 85-89
Моделі найменування лікарських рослин і вживання епонімів в назвах лікарських рослин французькою, російською та латинською мовами PDF
Inna Tomka, Iryna Semenko, Anna Shalajeva 90-94

Українська література

Веселковий храм дитинства: життя та творчість Зірки Мензатюк PDF
Lidiya Vylka 95-99
Шевченко в колі класиків: нові підходи до вивчення творчості великого українського поета (на основі публікацій М. Ласло-Куцюк) PDF
Iryna Kaizer 100-103
Мистецькі взаємини Миколи Лисенка та Модеста Менцинського крізь призму епістолярію PDF
Larysa Markulyak 104-108
Подорож у часі як відголосок ритуальної пластики фольклорної обрядовості у художній прозі PDF
Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey 109-115
«Поезія» і «мистецтво» псалмів у прозі І. Франка (на матеріалі новели «Терен у нозі») PDF
Liliya Roman, Igor Roman 116-121
Інтертекстуальні витоки поеми І. Франка «Мойсей» PDF
Liliya Roman, Iryna Kaizer 122-125
Когнітивна антропологія як актуальна літературознавча методологія PDF
Sophia Sirenko 126-131
Образність прози Віри Вовк PDF
Ruslana Sluhenska, Lidia Vylka 132-135
Оніричний хронотоп роману Володимира Єшкілєва «Імператор повені» як приклад постмодерної гри PDF
Bohdan Strilchyk 136-138

Теорія літератури

Функціональне значення хронотопу у рівневій структурі прозового твору (на матеріалі сучасної романістики) PDF
Antonina Anistratenko 139-144
Про форму поетичних творів С. Воробкевича раннього періоду творчості (1863-1867) PDF
Boris Bunchuk, Tetyana Nykyforuk 145-150
Тропи у віршованих творах С. Воробкевича другого періоду творчості (1867-1875) PDF
Tetyana Nykyforuk 151-154