№ 1 (2017)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Українська мова

Барвосвіт поезії Володимира Сосюри PDF
Оlena Kulbabska 7-11
Функції частинок в окличних реченнях PDF
Halyna Navchuk 12-15
Окличні речення в руслі багатоаспектного дослідження PDF
Halyna Navchuk, Larysa Shutak 16-20
Прагматичний аспект фахової мови юриспруденції PDF
Oksana Novostavska 21-25
Комунікативні особливості медичного дискурсу PDF
Liliya Roman, Inga Tymofichuk, 26-29
Весільні обрядотерміни в буковинських говірках PDF
Yulia Rusnak 30-32
Прагмасемантичні параметри авторизованих дуплексивних структур PDF
Liudmyla Tomusiak 33-36
Гендерні стереотипи в сфері чуттєвого сприйняття PDF
Kateryna Tulyulyuk 37-39
Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді PDF
Маria Tsurkan 40-43
Перформативні висловлювання як засіб ідентифікації комунікативних інтенцій в україномовному дискурсі PDF
Svitlana Shabat-Savka 44-47
Вторинні назви як один із засобів реалізації стоматологічного дискурсу PDF
Larysa Shutak 48-50

Мовознавство

Стилістичні засоби вербалізації алюзії в президентських промовах Авраама Лінкольна PDF
Mykhailo Vakhotskyi, Oksana Makovska 51-54
Вживання прийменників і прийменникових фраз в англійських фахових статтях по кардіології PDF
Larysa Zapotochna, Olexander Rak, Іnna Tоmка 55-59
Комунікативно-прагматичні виміри номінативних речень в англомовному художньому тексті PDF
Alina Tomusiak 60-63
Використання епонімічних термінів в галузі медицини: аргументи “за” і “проти” PDF
Anna Shalajeva 64-68
Перехід епонімів галузі медицини в загальні слова PDF
Anna Shalajeva, Iryna Semenko, Inna Tomka 69-73
Дипломатичні документи як сфера функціонування німецької фахової мови дипломатії PDF
Olena Kaminska 74-76
Лексичні та графічні характеристики скорочень, їхні різновиди у німецькій фаховій мові „технології лабораторної діагностики та лікування”, способи перекладу PDF
Bogdana Kachan 77-80
Дискусійні проблеми вивчення синтаксичних зв’язків у румунській граматиці PDF
Felicia Vranceanu 81-84

Перекладознавство

Адаптивна стратегія при перекладі художнього тексту (на матеріалі творів М. Пруста) PDF
Nataliya Sopylyuk 85-88

Історія української літератури

Десакралізація історії як метод літературного опрацювання історичного поля подій PDF
Antonina Anistratenko 89-93
Історико-функціональні аспекти збірки Агатангела Кримського «Повістки і ескізи» PDF
Marta Drohomyretska 94-97

Українська література

Поезія дощу і снігу: творчість Євгенії Угринчук PDF
Lidiya Vylka 98-100
У статті проаналізовано своєрідність трансформації біблійно-християнських і античних сюжетів, мотивів і образів у повісті Валерія Шевчука «Петро витекли» PDF
Anamaria Gavril 101-106
Зв'язок ранніх повістей М. Гоголя з українською фольклорною традицією та мовою PDF
Iryna Kaizer 107-111
Cтеліан Груя – дослідник творчості Тараса Шевченка PDF
Antoniy Moysey, Iryna Kaizer 112-117
Засуджений до смертної кари: важка доля українського гумору в особі Остапа Вишні PDF
Ruslana Sluhenska 122-126
Бог, Біблія і Україна в творчості великого Кобзаря PDF
Alla Tkach, Ivanna Yaremchuk 127-130

Світова література

Колекція «румунських народних сказок», зібраних І. Г. Кбієрою PDF
Claudia Costin 131-134
Проблематика міграційних процесів у Магрибському літературному контексті PDF
Igor Logvinov 135-137

Теорія літератури

Поетичний синтаксис творів Сидора Воробкевича раннього періоду творчості (1863-1867) PDF
Tetyana Nykyforuk 118-121