№ 3 (2016)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Статті

Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ зобної ендемії на території Чернівецької області (1945–1949 рр.) PDF
Taras Boychuk, Antoniy Moysey 6-24
Історичний досвід та його втілення в сучасну науково-практичну діяльність кафедри гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця при розробці санітарно-гігієнічних норм водопостачання та методів еколого-гігієнічної оцінки технологій водопідготовки PDF
Kostiantyn Zagorodniuk, Anatoliy Grinzovskyy 25-32
Міжнародна політика молдавського господаря Стефана ІІІ Великого в контексті історії Північної Буковини (1457 – 1474 рр.) PDF
Oleksii Balukh 33-38
Замовні вбивства у давньоскандинавському суспільстві (VІІІ – поч. ХІ ст.) PDF
Olexiy Tretyakov 39-44
Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку хх ст PDF
Mykola Guivaniuk 45-49
Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) PDF
Olga Kazakevych 50-54
Герменевтичні імплікації німецької традиції Bildung у викладанні історії на Буковині (на матеріалі історіографії Мирона Кордуби та Григорія Купчанка) PDF
Igor Roman, Volodymyr Akatrini 55-59
Культурно-історичні процеси в Україні на початку XXI століття PDF
Ihor Skakun 60-64
Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців PDF
Oleksander Kurochkin 64-68
Особливості спільного функціонування повитухи та акушерки в родильній обрядовості українського та румунського населення Буковини PDF
Antoniy Moysey 69-78
Два види паризьких ринків: соціолінгвістичний та етнографічний аспекти PDF
Nataliya Sopylyuk 79-83
Тарас шевченко: історія хвороби, причина смерті PDF
Petro Liashuk 84-87
Розвиток медицини на території Буковини за період 1800-1900 роки: зародження, становлення PDF
Oksana Khukhlina, Vitalіy Smandych 88-91