№ 1 (2016)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Зміст

Статті

Мовленнєві пріоритети адресанта у виборі синтаксичних засобів PDF
Оlena Kulbabska
Особливості постмодерністського тексту та їх вплив на онімний простір PDF
Marta Maksymyuk
Інтонація як засіб оформлення окличних речень PDF
Halyna Navchuk, Larysa Shutak
Актуальні проблеми мовної норми і варіативності в інтегративній лінгвістиці Е. Коссеріу PDF
Igor Roman, Liliya Roman
Ментальні акценти у діалектному мовленні буковинців PDF
Natalia Rusnak, Yulia Rusnak
Тактильні імплікатури у драматичному тексті буковинських письменників PDF
Ivanna Struk
Пропріативи у полікомпонентних епонімах хірургічних інструментів PDF
Mariia Teleky
Дуплексив як маркер перехідності у синтаксисі PDF
Liudmyla Tomusiak
Словотвірно ідентичні суфікси у системі термінотворення (позначення особи за професійною діяльністю) PDF
Alla Tkach
Кoгнітивна метафора як один із засобів творення вторинних номінацій медичного дискурсу PDF
Larysa Shutak, Halyna Navchuk
Хронологічний принцип класифікації французьких ойконімів (кельтсько – докельтські утворення) PDF
Oleksandr Rak
Функціонування базових міфологем у народній обрядовості та їх трансформація у сучасній українській драмі PDF
Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey
Міф як базовий фактор формування традицій PDF
Igor Zvarych
Екзистенційна робінзонада Франкенштейна PDF
Svetlana Bronskyh
Двохсотлітній експрес: Шевченко, Куліш, Костомаров - Єфремов, Євшан, Рильський, М. Зеров, Драй-Хмара, Свідзинський - Стус, Симоненко, Калинець, Сверстюк, Жадан і незмінність поведінкової моделі влади PDF
Iryna Skrypnyk
Літературна альтернатива політичного реваншу України PDF
Antonina Anistratenko
Функціонування односкладних та неповних конструкцій в епістолярному тексті PDF
Lidiya Vylka
(Не)буття Іуди в романі «Електричні банани» Мирослава П. Яблонського PDF
Klaudia Bączyk