DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2017.90

«Поезія» і «мистецтво» псалмів у прозі І. Франка (на матеріалі новели «Терен у нозі»)

Liliya Roman, Igor Roman

Анотація


У першій частині статті ««Поезія» і «мистецтво» псалмів у прозі І. Франка.» репрезентується контекстуальний та екстратекстуальний аналіз відомої новели І. Франка «Терен у нозі». Вперше в історії літературної критики розглянуто псалом 31 як інтертекст і хронотоп новели І. Франка «Терен у нозі». Показано актуальність екзегетичної традиції у якості ключа для експлікації змісту сакральних образів і біблійних матеріалів у прозових творчості письменника. Розкрито численні проблемогенні фактори, які перешкоджають виробленню єдиної чіткої методики аналізу біблійних матеріалів у творчості І. Франка. На основі компаративного аналізу філософських, етнографічних і літературно-критичних творів, доведено, що підхід, репрезентований у етнографічних, літературно - критичних і художніх творах І. Франка, відповідає засадничим астановам концепції «Bildung» виробленої в надрах німецької філософської традиції. На матеріалі новели І. Франка «Терен у нозі» показано спорідненість його літературної обробки етнографічних матеріалів із підходами повʼязаними з концепціями «Erleibnis» та «Wirkungsgeschihtlishes Bewustsein» впровадженими у методологію гуманітарних дисциплін В. Дільтаєм та Г. Гадамером. В статті аналізуються герменевтичні витоки, історичні та соціокультурні передумови формування зазначеного вище творчого підходу І. Франка. Зважуючи аргументи щодо внутрішніх і зовнішніх чинників спільних рис методологічної парадигми В. Дільтая, Г. Гадамера та І. Франка автори обговорюють концептуальні ландшафти міжкультурного діалогу, які накладають свій карб на контекстуальні та інтертекстуальні методи аналізу. Висвітлено важливі аспекти екстратекстуального аналізу основних біблійних парадигм. Розкрито недосліджені раніше прийоми авторської обробки старозавітних матеріалів у новелі «Терен у нозі».


Ключові слова


псалом 31; інтертекст; хронотоп; архетип; Bildung; Wirkungsgeschihtlishes Bewustsein; Erleibnis; герменевтика

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Kovalʹchuk A. “Zlochyn ta ochyshchennya: Problema katarsysu v psykholohiyi Frankovykh personazhiv” [Crime and purge: The problem of catharsis in the psychology of Franko characters], Ukrayinsʹka mova y literatura v serednikh shkolakh, himnaziyakh, litseyakh, 2000, N. 6, P. 23-37 (in Ukrainian).

2. Denysyuk I. “Hutsulʹsʹki opovidannya Ivana Franka” [Hutsul Stories of Ivan Franko], Ivan Franko, Statti i materialy, Lʹviv, 1964, Zb.11, P. 28-38 (in Ukrainian).

3. Scots A. “Do dzherel Frankovoyi "Prytchi pro teren" [“To the sources of Franko's "Parables of the Terrain], Ukrainian Literary Studies, Ivan Franko, Articles and Materials, Lviv, 1972, Vyp. 17, P. 21-27 (in Ukrainian).

4. Hunyak M. Teren u sumlinni: (Opovidannya I.Franka "Teren u nozi" ta odnoymenna poema [Teren in conscience: (I. Franko's story "Teren in the leg" and the poem of the same name], Humanizm i moralʹnistʹ: Ekzystentsiyni vymiry, Lʹviv, 1997, P. 34 (in Ukrainian).

5. Melnik Ya. I. Apocrypha Ivan Franko: the problem of reception and interpretation, the dissertation author's abstract for obta ining a scientific degree of the doctor of philological sciences, Lviv, 2006, 36 p.

6. Lennik S. Hermeneutica Sacra, Ternopil, Editorial and Publishing Department, TNPU, 2006, P. 553.

7. Grant R. Osborne The hermeneutical spiral: a comprehensive introduction to biblical interpretation, Inter Varsity Press – Downers Grove, Illinois, 1991, P. 182.

8. Gadamer, Hans-Georg Truth and Method, Second, Revised Edition, New York, Continuum Publishing Group, 2006, P. 9.

9. Gadamer H. G. Truth and method, London-New York, 2006, P. 57.

10. Zavidnyak B. Franko i hermansʹkyy dukh. Ideyno-estetychni pidkhody Ivana Franka u populyaryzatsiyi nimetsʹkomovnoho pysʹmenstva [Franko and the German spirit. Ivan Franko's ideological and aesthetic approaches to popularizing German-language writing], Ivan Franko i suchasna Ukrayina, materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi (Nahuyevychi, 1–2 veresnya 2007), Drohobych, Posvit, 2008, P. 194–221 (in Ukrainian).

11. Yaroslav Hrytsak Prorok u svojij vitchisni. Franko ta joho spilnota [The Prophet in his witches. Franco and his community], K., 2006, P. 50-57 (in Ukrainian).

12. Dilthey, Wilhelm. Introduction to the Human Sciences: An Attempt to Lay a Foundation for the Study of Society and History, Det riot, Wayne State University Press, 1988, P. 126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).