Загальна лінгвістична характеристика термінологічної лексики фахової мови педіатрії у порівняльному аспекті щодо їх утворення

Автор(и)

  • Bogdana Kachan БДМУ,
  • Oksana Ostapchuk БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2017.66

Ключові слова:

термінологія, педіатрія, етимологічне походження, автохтонність, запозичені слова

Анотація

У статті розглянуто загальну лінгвістичну характеристику термінологічної лексики професійного мови педіатрії в порівняльному аспекті щодо їх утворення та встановлено специфіку походження термінів-номінантів дитячих хвороб, де етимологічну базу термінотворення складають інтернаціональні і автохтонні елементи терміноодиниць, які повністю або частково запозичені і мають в мові національні відповідності.

Посилання

Botsman A. V. Strukturno-semantychni ta prahmatychni osoblyvosti farmatsevtychnykh tekstiv (na materiali anhlomovnykh instruktsi y do vzhyvannya likars'kykh preparativ) [Structural-semantic and pragmatic features of the pharmaceutical texts (based on the English instructions for use of drugs)], Avtoref., К., 2006, 20 p. (in Ukrainian).

Petrova O. B. Strukturno-semantychna kharakterystyka medychnoyi terminolohiyi ta narodnykh naymenuvan' khvorob v ukrayins'kiy movi [Structural-semantic characteristics of medical terminology and national titles diseases in Ukrainian], Avtoref., K., 1994, 24 p. (in Ukrainian).

Labov W. Sociolinguistic Patterns, Philadelphia, Univ. оf Pennsylvania Press, 1972, 344 р.

Zubova L. Yu. «K voprosu ob osobennostyakh i trudnostyakh perevoda anhliyskykh meditsynskikh sokrashcheniy» [To a question about the features of the first difficulties of translation of English medical abbreviations], Vestnyk VHU, Seriya «Lingvistika I mezhkul'turnaya kommunikatsyya», Voronezh, 2005, 96 p. (in Russian).

Kiyak T. R. Lingvisticheskie aspekty terminovedeniya [Linguistic aspects of terminology studies], К., UMK VO, 1989, 174 p. (in Russian).

Samoylov D. V. O perevode meditsynskoho teksta [About translation of medical text], M., Praktika, 2006, 148 p. (in Russian).

Galinski C. «Terminology and specialized communication», The international conference on «Professional Communications and knowledge Transfer» (Vienna, 24–26 August 1998), Vienna, 1998, Vol. 1, P. 117–131.

Kosenko A. V. «Osnovni kharakterystyky anglijskoyi meduchnoyi terminologiyi» [Basic characteristics of the English medical terminology], Naukovyj visnuk humanitarnogo universytetu, Odesa, 2015, N. 18, Filolohiya, Vol. 2, P. 68–70 (in Russian).

Mishchenko A. L. Linhvistyka fakhovykh mov ta suchasna model' naukovo-tekhnichnoho perekladu [Linguistics of languages for special purposes and the modern model of scientific-technical translation], Vinnytsya, Nova knyha, 2013, 448 p. (in Ukrainian).

Mishchenko A. L. Linhvistyka fakhovykh mov ta suchasna model' naukovo-tekhnichnoho perekladu [Linguistics of languages for special purposes and the modern model of scientific-technical translation], Vinnytsya, Nova knyha, 2013, 352 p. (in Ukrainian).

Misnyk N. V. Formuvannya ukrayinskoyi medychnoyi klinichnoyi terminolohiyi [Forming of Ukrainian clinical terminology], Avtoreferat, Kyiv, 2002, 20 p. (in Ukrainian).

Bilozerska L. P., Voznenko N. V., Radecka S. V. Terminolohiya i pereklad. Navchal. posibnyk dlya studentiv filologichnoho napryamku pidhotovky [Terminology and translation. Coursebook for philological students], Vinnytsya, Nova knuha, 2010, 232 p. (in Ukrainian).

Das Medizinlexicon zum Medmachen [The medical lexicon for medmachen].: [E-source], URL: http://flexikon.doccheck.com/de/P%C3%A4diatrie

Bekisheva E. V., Rilkina O. M. «Istoriya i sovremennoe sostoyaniye pediatriyi» [History and current state of pediatric terminology], Izvestiia Samarkanskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 2011, N 2–4, Vol. 13, P. 917–923 (in Russian).

Ukrayinsko-latynsko-anhliyskyy medychnyy entsyklopedychnyy slovnyk. U 4 t. [Ukrainian Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary], K., Medytsyna, 2016, Vol. 3, 742 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-27