Хронологічний принцип класифікації французьких ойконімів (кельтсько – докельтські утворення)

Oleksandr Rak

Анотація


Колишні погляди вчених на історію виникнення назв поселень в різні хронологічні періоди, на час їх утворення дають нам можливість стверджувати, що ойконіми, незважаючи навіть на незначні зміни в освіті назв, залишаються все ж досить стійкими ономастичними утвореннями, навіть в разі, коли змінювався мова цілого народу. Грунтуючись на хронологічний принцип класифікації в нашій роботі, ми робимо спробу розділити французькі ойконіми кельтско-докельтского періоду, виходячи з різних успадкованих ними лінгвістичних пластів.

Ключові слова


топонім; ойконім; назва населеного пункту; історія Франції; кельти; галли; лігурійці; римляни

Повний текст:

PDF

Посилання


Dauzat A. La toponymie francaise, Paris, 1971, P. 25.

Buchko D. Pohodzhennya nazv naselenih punktіv Pokuttya [The origin of the names of settlements Pokuttya], L'vіv, 1993, P. 3 (in Ukrainian).

Dauzat A. La toponymie francaise, Paris, 1971, P. 131-135.

Goery J - Cl. Guerre des Gaules (intr. et notes du texte de Jules Cesar, trad. Anne-Marie Ozanam), Belles Lettres, coll. “Classique en poche”, Vol. 21, Livres-II, Paris, 2000.

Tishchenko K. “Analogi kel'ts'kih mіscevih nazv Ukrayiny v toponimiyi Rosiyi” [Analogs miscevih Celtic toponymy names of Ukrainein Russia], Kiyvs'kij geografіchnij shchorіchnik, 2003, N. 3, P. 166-185 (in Ukrainian).

Tishchenko K. “Kel'ts'ki etimologіy. 1. Etnos (1-3)” [Celtic etymology. 1. Ethnos (1-3)], Movoznavstvo, 2003, N. 4, P. 3-16; 2003, N. 5, P. 35-43; 2003, N. 6, P. 42-54 (in Ukrainian).

Sedov V. Slavyane i kel'ty (po dannym arheologii) [Slavs and Celts (according to archaeology)], Istoriya, kul'tura, ehtnografiya i fol'klor slavyanskih narodov, Moskva, 1983, P. 97-107 (in Ukrainian).

Strizhak O. Kel'ti j Ukrayina, “Ukrayina. Nauka j kul'tura” [Celts andUkraine, "Ukraine. Science and Culture "], Vol. 23, Kiyv, 1989, P. 266-267 (in Ukrainian).

Tishchenko K. Movnі kontakti: svіdki formuvannya ukrayintsiv [Language Contact: witnesses of the formation Ukrainian], Kiyv, 2006, P. 13 (in Ukrainian).

Machinskij A. Kel'ty na zemlyah k vostoku ot Karpat, u kn.: Kel'ty i kel'tskie yazyki [Celts on lands for the East from the mountains in the book: Keltskie and Celtic tongues], Moskva, 1974, P. 38-39 (in Russian).

Brunaux Jean-Louis. Les Gaulois. Belles Lettres, coll. “Art et culture”, Paris, 2005.

Cesar J. Guerre des Gaules (trad., intr. et notes Leopold-Albert Constans) [w:] Belles Lettres, coll. “Collection des universités de France”, serie latine, Paris, 1924.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – P. 25.

2. Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття. – Львів 1993. – С. 3.

3. Dauzat A. La toponymie française. – Paris, 1971. – P. 131-135.

4. Там само. – P. 127-131.

5. Там само.

6. Goery J-Cl. Guerre des Gaules (intr. et notes du texte de Jules César, trad. Anne-Marie Ozanam) // Belles Lettres, coll. “Classique en poche”. – № 21, – Livres I-II, – Paris, 2000.

7. Тищенко К. Аналоги кельтських місцевих назв України в топонімії Росії, “Київський географічний щорічник”, 2003. – № 3. – С. 166-185.

8. Тищенко К. Кельтськи етимології. 1. Етнос (1-3), “Мовознавство”, 2003. – № 4, – С. 3-16; 2003. – № 5. – С. 35-43; 2003. – № 6, – С. 42-54.

9. Седов В. Славяне и кельты (по данным археологии), у кн.: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. Москва, 1983, – С. 97-107.

10. Стрижак О. Кельти й Україна, “Україна. Наука й культура”. Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 266-267.

11. Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. Київ, 2006. – С. 13.

12. Там само. – С. 153.

13. Мачинский А. Кельты на землях к востоку от Карпат, у кн.: Кельты и кельтские языки.  Москва, 1974. – С. 38-39.

14. Тищенко К. Мовні контакти: свідки формування українців. Київ, 2006. – С. 168.

15. Там само. – С. 161.

16. Там само. – С. 163.

17. Brunaux Jean-Louis. Les Gaulois // Belles Lettres, coll. “Art et culture”, – Paris, 2005.

18. César J. Guerre des Gaules (trad., intr. et notes Léopold-Albert Constans) [w:] Belles Lettres, coll. “Collection des universités de France”, serie latine. Paris, 1924.

 

DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.144

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).