DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.136

Інтонація як засіб оформлення окличних речень

Halyna Navchuk, Larysa Shutak

Анотація


У статті розглянуті приклади інтонаційного оформлення різних видів оклику пропозицій. Обґрунтовано думку про те, що в окличних реченнях інтонація в основному тільки підсилює вербалізовані лексичними, морфологічними і синтаксичними засобами мови почуття, не будучи при цьому єдиним засобом їх вираження. Встановлено, що її роль істотно зростає в пропозиціях, які за формою і змістом не збігаються, а також в тлумаченні нерозчленованих конструкцій, риторичних запитань, розшифровці вокативу і змісту междометних висловлювань. Зроблено висновок про те, що інтонація в окличних реченнях є не тільки засобом їх організації, вираження емоцій, а й засобом уточнення і конкретизації змісту висловлювання.

Ключові слова


інтонація; окличні пропозиції; висловлювання; інтонація мови; мовна інтонація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ozhegov S. I., ShvedovaN. Yu. Tolkovyj slovar' russkogo [Explanatory dictionary of Russian], Moscow, AZ, 1994, P. 134 (in Russian).

Cheremisina N. V. Aspekty harakteristiki osnovnyh komponentov intonatsii [Aspects of the characteristics of the main components of intonation], Voprosy leksikologii i sintaksisa, Ufa, 1964, P. 187 (in Russian).

Reformatskij A. A. Fonologicheskie etyudy [Phonological etudes], Moscow, 1975, P. 49 (in Russian).

Brahnov V. M. Pro intonatsiyu yak movnij formal'nij zasib: intonatsiya yak movnij zasib virazhennya dumki [On intonation of language as a formal means: intonation language as a means of expression], Kyiv, 1975, P. 39–59 (in Ukrainian).

Vinogradov V. V. “Nekotorye voprosy izucheniya sintaksisa prostogo predlozheniya” [Some questions of studying the syntax of a simple sentence], Voprosy yazykoznaniya, 1954, N. 1, P.12–13 (in Russian).

Intonatsiya [Intonation], Kyiv, Visha shkola, 1978, 240 p., P. 10 (in Ukrainian).

Borisyuk I. V. “Intonatsiya i kul'tura movlennya” [Intonation and speech culture], Ukrayins'ka mova i literatura v shkoli, 1978, N. 1, P. 33 (in Ukrainian).

Vinogradov V. V. Ponyatie sintagmy v sintaksise russkogo yazyka, Voprosy sintaksisa sovremennogo russkogo yazyka [Syntagma in the syntax of the Russian language, Syntax questions of the modern Russian language], Moscow, 1950, P. 249 (in Russian).

Bagmut A. J. Intonatsijna budova prostogo rozpovidnogo rechennya u slov'yans'kih movah [Intonation simple narrative structure of the sentence in the Slavic languages], Kyiv, 1970, P. 3 (in Ukrainian).

Zlobina M. G. Emotsijno-modal'na spetsifika movnogo vchinku – zaperechennya, Sintaksis, semantika i pragmatika movnih odinits' [Emotionally modal specificity speech act - denial, syntax, semantics and pragmatics of language units], Zbirnik naukovih prats', Kyiv, NMKVO, 1992, P. 48 (in Ukrainian).

Luk A. N. Emotsii, yumor, ostroumie [Emotions, humor, wit], Nauka I religiya, Moscow, 1966, P. 37–44 (in Russian).

Chabanenko V. A. “Zasobi ekspresivnogo voleviyavlennya v ukrayins'kij movi” [Means of expression expressive in Ukrainian], Movoznavstvo, 1983, N. 3, P. 36 (in Ukrainian).

Vihovanets' I. R. Narisi z funktsional'nogo sintaksissintaksisu ukrayins'koyi movi [Essays on functional syntax Ukrainian language], Kyiv, Naukova dumka, 1992, 224 p., P. 61–62 (in Ukrainian).

Kobzar L. G. Intonatsiya i zmist vigukovih vislovlen' [Intonation and meaning of scientific statements], Kul'tura slova, Kyiv, Naukova dumka, 1986, P. 49 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского язика / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1994. – С. 134.

2. Черемисина Н. В. Аспекты характеристики основных компонентов интонации / Н. В. Черемисина // Вопросы лексикологии и синтаксиса. – Уфа, 1964. – С. 187.

3. Реформатский А. А. Фонологические этюды / А. А. Реформатский. – М., 1975. – С. 49.

4. Брахнов В. М. Про інтонацію як мовний формальний засіб: інтонація як мовний засіб вираження думки / В. М. Брахнов. – К., 1975. – С. 39-59.

5. Виноградов В. В. Некоторые впоросы изучения синтаксиса простого предложения / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1954. - №1. – С.12 – 13.

6. Интонация. – К.: Вища школа, 1978. – 240 с. – С. 10.

7. Борисюк І. В. Інтонація і культура мовлення / І. В. Бориснюк // Українська мова і література в школі. – 1978. –  №1. – С. 33.

8. Виноградов В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка / В. В. Виноградов // Вопросы синтаксиса современного русского языка. – М., 1950. – С. 249.

9. Багмут А. Й. Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських мовах / А. Й. Багмут. – К., 1970. – С. 3.

10. Злобіна М. Г. Емоційно-модальна специфіка мовного вчинку – заперечення / М. Г. Злобіна // Синтаксис, семантика і прагматика мовних одиниць: Збірник наукових праць. – К.: НМКВО, 1992. – С. 48.

11. Лук А. Н. Эмоции, юмор, остроумие / А. Н. Лук // Наука и религия. – М., 1966. – С. 37–44.

12. Чабаненко В. А. Засоби експресивного волевиявлення в українській мові / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 1983. – №3. – С. 36.

13. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К.: Наукова думка, 1992. – 224 с. – С. 61-62.

14. Там же.

15. Там же.

16. Кобзар Л. Г. Інтонація і зміст вигукових висловлень / Л. Г. Кобзар // Культура слова. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 49.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).